Vores område

Vi bor nord og syd for mølleåen – i det grønne område mellem Storkøbenhavn og Nordsjælland.

Vi har rigtig mange skove, hegn og åbent landskab, som er gennemtrævlet af stier. Vores område er præget af randmoræne fra de sidste to istider. Der er bakker og dale, søer, åer og strand, skove og åbent land. Foruden isen er dette vandreparadis er i høj grad skabt ved frivillige fredninger siden 1943. Især i den sydlige del af Rudersdal Kommune, hvor udbygningen blev bremset ved at frede grønne kiler mellem landsbyerne.

Vores områder er nok et af de meste eftertragtede vandreområde i Hovedstadsområdet. Alle de omkringliggende afdelingers vandreture går jævnligt i Jægersborg Dyrehave, Mølleåen og Rudeskov.

Områdets store skove er Rudeskov, Jægersborg Dyrehave og Jægersborg Hegn. Hertil kommer et ikke ubetydeligt antal mindre skove og hegn: Næbberødgård Plantage, Eskemose Skov, Sandbjerg Østerskov, Maglemosen, Trørød Hegn, Bistrup Hegn, Frederikslund Skov, Vaserne, Søllerød Naturpark, Kirkeskoven, Næsset, Geelskov, Det danske Schweiz, Mølleådalen, Brede Bakker, Frederiksdal Storskov, Bøndernes Hegn, Lyngby Åmose, Sorgenfri Slotspark, Dyrehavegårds Marker. Se kortet.

Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner.