Bestyrelsen

Formand
Lone Christoffersen
Søskrænten 30, 8260 Viby J.
Tlf. 3011 7127
E-mail: aarhus.formand@danskvandrelaug.dk

Næstformand
Jørgen Schou Iversen
Dagmar Petersens Gade 98 6 1, 8000 Århus
Tlf. 3091 4348
E-mail: aarhus.kasserer@danskvandrelaug.dk

Kassserer
Jørgen Schou Iversen
Dagmar Petersens Gade 98 6 1, 8000 Århus
Tlf. 3091 4348
E-mail: aarhus.kasserer@danskvandrelaug.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Susanne Andersen
Elverdalsvej 169, 8270 Højbjerg
Tlf. 9155 3229
E-mail:susanneheleandersen@gmail.com

Kell Nydén
Tornhøjvej 32, 8260 Viby
Tlf. 2320 4917
E-mail: knyd@live.dk

Ole Bendixen
Stennehøjalle 231, 8270 Højbjerg
Tlf. 2643 3747
E-mail: ole_b2001@yahoo.dk

Merete Bavngård Terkelsen
Engdalsvej 63, 2. th, 8220 Brabrand.
Tlf. 2572 7035
E-mail: meretebavngaard@gmail.com

Suppleanter
Herluf Dose Christensen
Engdalsvej 67A, 3, tv., 8220 Brabrand
Tlf. 2072 5395
E-mail: hdcmail@stofanet.dk

Bjørn Mortensen
Agervangen 18, 8464 Galten
Tlf. 8694 4204
E-mail: ager8464@gmail.com