Aarhusafdelingens bestyrelse

 • Næstformand 
  Leif Sørensen
  Råhøjparken 122, Stautrup, 8260 Viby
  Tlf.: 2420 4026
  E-mail: leifs@jensoe.dk
 • Øvrige bestyrelsesmedlemmer
  Vibeke Jørgensen
  Stadion Allé 11, 1.th., 8000 Århus C
  Tlf.: 2398 7848
  E-mail: vj.privat@webspeed.dk
 • Suppleant
  Herluf Dose Christensen
  Engdalsvej 67A, 3, tv., 8220 Brabrand
  Tlf. 2072 5395
  E-mail: hdcmail@stofanet.dk