Aarhusafdelingens bestyrelse

 • Næstformand
  Merete Bavngård Terkelsen
  Engdalsvej 63, 2. th, 8220 Brabrand.
  Tlf. 2572 7035
  E-mail: meretebavngaard@gmail.com
 • Kell Nydén
  Tornhøjvej 32, 8260 Viby
  Tlf. 2320 4917
  E-mail: knyd@live.dk
 • Ole Bendixen
  Stennehøjalle 231, 8270 Højbjerg
  Tlf. 2643 3747
  E-mail: ole_b2001@yahoo.dk
 • Suppleanter
  Herluf Dose Christensen
  Engdalsvej 67A, 3, tv., 8220 Brabrand
  Tlf. 2072 5395
  E-mail: hdcmail@stofanet.dk