Aarhusafdelingens bestyrelse

 • Næstformand
  Merete Bavngård Terkelsen
  Engdalsvej 63, 2. th, 8220 Brabrand.
  Tlf.: 2572 7035
  E-mail: meretebavngaard@gmail.com
 • Øvrige bestyrelsesmedlemmer
  Vibeke Jørgensen
  Stadion Allé 11, 1.th., 8000 Århus C
  Tlf.: 2398 7848
  E-mail: vj.privat@webspeed.dk
 • Suppleant
  Herluf Dose Christensen
  Engdalsvej 67A, 3, tv., 8220 Brabrand
  Tlf. 2072 5395
  E-mail: hdcmail@stofanet.dk