Molsruten

Molsruten er ca. 80 km lang målt fra Badeanstalten ved Riis Skov i Aarhus til Grenaa Havn. Ruten forløber dels langs kysten, dels gennem det nordligste område af Mols. Ruten er afmærket med en lille hvid mand på blå baggrund. Molsruten er en del af Fjernvandrevej E1. Der er enkelte steder opsat Andreaskors, som er symbol for fjernvandrevejene. Fra Skærsø Station (nord for Ebeltoft) følger Molsruten og Nordsøstien samme forløb frem til Grenaa Havn.

OVERSIGSTKORT

Et hurtigt overblik over forløbet af Molsruten kan ses på Open Street Map ved at klikke her.

Et udmærket oversigtskort fra 2020 over alle stier på Djursland, inklusive Molsruten/Nordsøstien, kan downloades her.

En lidt ældre folder, som er udgivet af Dansk VandreLaug og Aarhus Amt i 2006, kan ses her.
Nogle af kontaktoplysningerne er forældede; en liste opdateret i 2015 med nyttige oplysninger kan læses her.

LOKALKORT OG -INFORMATIONER

Nogle af kontaktoplysningerne er forældede; en opdateret liste med nyttige oplysninger kan læses her.

KOORDINATER TIL PUNKTER

I forbindelse med f.eks. turplanlægning, kan det være nyttigt at have koordinaterne til punkter langs Molsruten. Du kan se en liste ved at klikke her.