Til turledere

SKRIFTLIGT MATERIALE:

Læs Vejledning for turledere.


TURPLANLÆGNING:

Næste planlægningsmøde er tirsdag den 28. april kl. 19.00 i Huset Trøjborg i det store mødelokale.
Her planlægges alle ture for perioden 15.7. 2020 – 31.12.2020
Det er en ny struktur på planlægningsmøderne, som blev besluttet ved seneste arbejdsmøde med turlederne den 13.4.2019.
Se endv. ‘Info til turledere’ – udsendt med mail den 17.6.2019