Til turledere

SKRIFTLIGT MATERIALE:

Læs Vejledning for turledere.


TURPLANLÆGNING:

Næste planlægningsmøde er tirsdag den 26. oktober kl. 19.00 på Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, Aarhus C.
Her planlægges alle ture for perioden 1.1. 2022 – 30.06.2022.
Det er en ny struktur på planlægningsmøderne, som blev besluttet ved seneste arbejdsmøde med turlederne den 13.4.2019.
Se endvidere ‘Info til turledere’ – udsendt med mail den 17.6.2019.