Udgiftsafregning

Der er fra 1/1 2024 introduceret et nyt skema til brug for refundering af udlæg og udbetaling af km-godtgørelse fra DVL Aarhus Lokalforening.

Skemaet findes som henholdsvis Excel-fil, Word-fil og PDF-fil, der fås ved henvendelse til kassereren på E-mail: aarhus.kasserer@danskvandrelaug.dk

Fra 1/1 2024 stiger km-satsen til 2,23 kr. Satsen fremgår af skemaerne.

Hvis I har problemer med at åbne filerne eller udfylde skemaet, bedes I skrive til kassereren, så finder vi en teknisk løsning.