Vejledning for turledere

Som turleder i Dansk Vandrelaug udgør du rygraden i DVL’s virke.

Vandreturene er dét, der bringer os sammen og giver os fælles oplevelser. Populært kan det siges, at vores vandreture går på tre ben – et Motions ben, et Oplevelsesben og et Socialt ben (MOS), og alle turlederne har hver deres fortolkning af, hvordan dette kan udfoldes. Det gør turene extra spændende.

 • I det nedenstående finder du
 • Inspiration til planlægning og afvikling af din tur
 • Aarhus afdelingens forventninger til dig som turleder
 • Aarhus afdelingens tilbud til dig som turleder
 • Vejledning til annoncering af ture
 • Kortmateriale

Inspiration til planlægning og afvikling af din tur

På DVL’s hovedhjemmeside finder du en Vejledning for turlederen . Den indeholder inspiration til, hvordan man planlægger og afvikler sin tur, og en del nyttige links.

Aarhus afdelingens forventninger til dig som turleder

Det forventes at turlederen læser og kender afdelingens Lokale Regler og agerer i overensstemmelse med disse.  Bilag 1: Lokale Regler.

 • Det forventes at turlederen i forbindelse med udgiftsafregning, anvender Blanket til udgiftsafregning. Denne sendes til kassereren, e-mail:aarhus.kasserer@danskvandrelaug.dk. Bilag 2, Blanket til udgiftsafregning.
 • Det forventes at turlederen i forbindelse med ansøgning om økonomisk støtte til extraudgifter i forbindelse med en vandretur anvender Blanket til ansøgning om økonomisk støtte til en tur. Bilag 3. Denne sendes til kassereren, e-mail: aarhus.kasserer@danskvandrelaug.dk.
 • Det forventes at turlederen ansvarligt snarest efter gennemført vandretur melder vandreturens deltagerantal ind på blanketten: Indberet deltagerantal fra en afholdt tur. Se stor grøn firkant i højre side på siden: Til turledere.
 • Tallene er nødvendige i vores turstatistik, som danner grundlag for de tilskud, vi får og dermed vores økonomi.
 • Det forventes, at turlederen selv annoncerer sine ture og taster dem ind i turdatabasen – se vejledning nedenfor.

Aarhus afdelingens tilbud til turlederen

 • Efter udnævnelsen som turleder, er det vigtigt, at du melder dig hos afdelingens formand: aarhus.formand@danskvandrelaug.dk , så du kan blive turledersregistreret.
 • Dette har flg. fordele: 1) du kan oprette dig med et medlemslogin på DVL’s hjemmeside. Dén skal du bruge ved indtastning af ture på turdatabasen, 2) du er nu omfattet af en fælles forsikring og 3) du vil modtage DVL-nyhedsbreve, hvori information til turledere og frivillige medarbejdere udsendes.
 • Aarhusafdelingen tilbyder med mellemrum førstehjælpskurser, som du kan deltage i. Turlederen kan indkøbe førstehjælpsudstyr for 300 kr., som refunderes af afdelingen. Bilag og anmodning sendes til kassereren. Røde Kors anbefaler at man har følgende med: 1 stk. elastikbind, 1 rulle Leukoplast (fikseringstape), englehud, 1 trekantet armslynge, 1 førstehjælpskompres med gazebind, 1 sygeplejesaks.
 • Som turleder i Aarhus har du adgang til en dropbox, som bl.a. indeholder et omfattende turarkiv til fri afbenyttelse. Derforuden findes alle afdelingens planlægningskalendere i turleder-dropboxen.
 • I afdelingen har vi en kontaktperson for nye turlederne, Herluf Dose Christensen, som vil bistå med introduktion og optræning af nye turledere bl.a. vedr. indtastning af ture i turdatabasen, adgangsregler, adgang til dropbox og tvivl i øvrigt i forbindelse med turplanlægning.  Herluf Dose Christensen kan kontaktes på mail: h.dose.c@gmail.com
 • I Aarhus afdelingen kan turlederen søge om økonomisk støtte til en vandretur med et ”extra indhold”. Se nedenfor: Guidelines ved bevilling af økonomisk støtte, Bilag 5. Ansøgningsskemaet finder du i Bilag 3.
 • Turledere i Aarhus Lokalforening kan en gang om året uden forudgående godkendelse fra bestyrelsen disponere beløb fra ”Impulspuljen. ” Der kan maksimalt disponeres 50 kr./deltager til en kop kaffe, en is, et glas gløgg o. lign. – ikke alkohol i ikke planlagte, ekstraordinære situationer.
 • I afdelingen holdes der planlægningsmøder to gange årligt for de forskellige grupper af turledere. Her planlægges årets ture for et halvt år ad gangen. Planlægningskalenderne findes i turleder-dropboxen.
 • En gang om året tilbydes alle frivillige med ledsager i Aarhus afdelingen en udflugt med bespisning.
 • En gang om året inviteres alle turledere og bestyrelsen til en frivillige-dag, hvor relevante emner diskuteres, og nye ideer kan udvikles.

Sådan annoncerer turlederen sin tur

 • Turlederen har selv ansvar for annoncering af sine ture. Det gøres ved at indtaste turene på turdatabasen, som du finder her:
 • https://danskvandrelaug.membersite.dk
 • Følg vejledningen i dette link: Vejledningen til indtastning af dine ture
 • Klik på Åbn, og dernæst på Åbn i Word.
 • Deadline for indtastning i turdatabasen er altid den 25. i ulige måneder.
 • Ved indtastning af ture i turdatabasen kræver det et medlemslogin, og at du er registreret som turleder.

Kortmateriale

 • www.sdfe.dk kan du udsøge og downloade de kortudsnit, som du har brug for. Vejledning til dette findes som Bilag 6.
 • Der er detaljerede skovkort for Aarhus. De kan findes ved at klikke her.
 • http://www.wanderreitkarte.de/ – en tysk kortside.
 • Topo GPS er en gratis app, der kan downloades til din telefon. Den kan hentes på Google Play og App Store.
 • Outdooractive er ligeledes en gratis app, der kan downloades til din telefon. Mange turledere bruger dén til at planlægge ture med. DVL udbyder jævnligt kurser i brug af Outdooractive. Den kan hentes på Google Play eller App Store.
 • Regler for adgang til naturen finder du i Bilag 7.

 

Senest revideret på bestyrelsesmødet 13.06.2023.