Overvejer du at blive turleder

Vi tilbyder

  • Fornøjelsen ved glade og taknemmelige deltagere på dine ture
  • En udflugt sammen med alle andre frivillige en gang om året
  • Individuel oplæring ved erfaren turleder
  • Prøveture som turleder inden du beslutter dig
  • Mulighed for at blive tilknyttet en mentor
  • Et turlederkursus og andre kompetencegivende kurser efter behov

Du tilbyder

  • Tid til at planlægge og gennemføre det antal ture, du har mulighed for
  • At dele din viden og erfaringer med andre turledere
  • At dele din glæde ved at vandre med alle os andre i foreningen

Dine overvejelser kunne være

Jeg har ingen stedsans

Det behøver du heller ikke at have. Du kan eventuelt starte med at lave ture i områder, du kender i forvejen. Herefter kan du evt. udvide “dit område”. Du kan også anvende et ruteplanlægningsprogram både til at finde stier, planlægge ture samt se, hvor lang en tur er. Der findes forskellige af den slags programmer. Du kan få hjælp til at lære at bruge et sådant. Efterhånden vil du blive bedre til at finde rundt.

Har jeg tid

Du bestemmer selv, hvor mange ture, du vil bidrage med. En enkelt eller to om året er også OK. I starten bruger du nogen tid på at få lavet turene. Senere kan du genbruge de samme ture evt. med lidt variation, eller du kan prøve noget helt nyt. Det er helt op til dig selv.

Hvad med ansvaret

På de længere ture vil der sædvanligvis være to turledere, så der er flere om ansvaret. På de bynære ture er hjælpen nær, og deltagerne på turene er altid parate til at hjælpe og støtte, hvis noget uforudset opstår. I øvrigt bestemmer du selv, hvor længe du har behov for en mentor.

Jeg ønsker ikke at være bundet

Hvis det er hverdagsture, kan det næsten altid lade sig gøre at bytte med en anden eller finde en afløser. Bliver du forhindret af uopsættelige grunde, og der ikke kan findes en afløser, er det OK at aflyse turen.

Jeg kan ikke yde førstehjælp

Det er ikke en forudsætning for at være turleder. Skulle du ønske et førstehjælpskursus, er det muligt at få et sådant. Du kan få dækket dine omkostninger til en lille førstehjælpspakke.

Jeg er ikke ledertypen

Det behøver du heller ikke at være. Det vigtigste er at du er komfortabel med opgaven.

 

Hvis du har spørgsmål til noget af ovenstående, kan du kontakte én af nedenstående personer

Bente Carlsen, bca@c.dk

Susanne Helene Andersen, susanneheleneandersen@gmail.com