Pop up-ture, bakkefoto

Søndag 29.8. Silkeborg Østerskov langs bredden af Gudenåen og søerne. Læs mere her.