En smuk tur – men i tåge – til Slangerup Ås og Buresø

En flot tur gennem istidslandskabet med bakker, søer, moser og heste

Smukt område - også i tåge

Smuk bevoksning på bakkerne

Fra Slangerup gik vi langs Græse å, gennem Kratmølleskoven og videre til Slangerup ÅS. Her gik det op og ned ad bakkerne gennem istidslandskabet – og med græssende heste.

Da vi stod på en af de højeste bakker så vi et vandskel, dvs. et område hvor vandet fra venstre på billedet løber mod Mølleåen og på højre side mod Græse å.

Flot udsigt mod vandskellet, hvor vandet løber mod Mølleåen

Herfra gik gik turen videre ned langs Buresø, hvor vi forcerede mudder og væltede træer, men hvor vi også fandt et sted at sidde og spise frokost.

På vej nedad mod Buresø
Et utroligt højt træ hvor vi sad og spiste

Langs søen var mange spirende planter, bl.a. hvid hestehov, som ikke er så almindelig som rød hestehov. Efter blomstringen kommer de store blade – “skræpper”, som er noget mindre for den hvide art end for den røde.

Hvid hestehov

Efter en længere vandring langs nord- og vestsiden af Buresø, “besteg” vi en stejl trappe, hvor vi kunne nyde udsigten ned over søen.

Flot udsigt fra toppen af trappen

Efter tilladelse fra Metalskolen gik vi gennem deres grønne område. Her kommer de lokale småbørn for at “ofre” deres sutter til Bamse, der bor i dette hus.

Her bor Bamse

Turen fortsatte videre til Jørlunde og gennem den østlige del af Hørup skov, hvor et nyt skovrejsningsområde skal beskytte drikkevandet til bl.a. København.

Her gjorde vi et lille holdt langs en sø, inden vi fortsatte tilbage til Slangerup.

Et godt sted til en kort pause

Skoven er endnu ung, men gror godt.

Træerne er godt på vej

Efter en dejlig, men også meget fugtig tur med tåge, nåede vi tilbage til Slangerup. Og vi var enige om, at det ville være godt at gentage turen – gerne i sommervejr.

Tekst: Ruth Krog og Inge Behrensdorff, det også lykkedes for at få taget nogle fotos trods tågen,