Åen slynger sig

Sillebro Ådal – kom og vær med

Dejlig roligt at gå i ådalen om foråret

Sillebro Ådal – det grønne bånd i Frederikssund

Ådalen – et dejligt sted at vandre

Mange af vores lokale ture, fx Tirsdagstraveren  starter eller slutter i Ådalen. Uanset årstiden er der altid nyt at se på, så vi nyder at gå gennem Ådalen ligesom mange andre, der bor i Frederikssund.

På mange af vandreturene holder vi en kort pause for at drikke og spise lidt.

Ådalen – et smukt naturområde

En tur i Ådalen giver mange muligheder for at opleve naturen. Her kan man bade, fiske, grille eller sove i shelter.

Mange fugle og ænder holder også til i det store grønne område.

Sillebro Ådal er knap 2 km langt. Det strækker sig øst-vest fra Frederikssundsvej og ind til bymidten. Et godt og anvendeligt område  — til en gå eller løbetur.

Et godt sted at færdes

Ådalen – naturgenopretning og klimatilpasning

I 2013 blev et stort genopretningsprojekt indviet. Projektet omfattede genslyngning af åen og etablering af bassiner, der forsinker og renser regnvandet inden det løber ud i åen. Men også andre tiltag er nødvendige. Sillebro Å er udfordret af stigning i havvandet og stormflodshændelser, der presser vandet op i åen.

Læs mere på hjemmesiden: https://www. Frederikssund.dk om bl.a. Havvandet stiger i fjordene, men også om den 170 år gamle historie om inddæmning omkring byen Frederikssund.

Sillebro å flyder roligt afsted
Smukke forårsblomster langs stierne
Når der ikke er alt for meget vand i åren kan man komme tørskoet over

Sillebro ådal – altid et dejligt sted at gå eller løbe en tur