Årsberetning 2023

Også i år, har vores turleder gjort et stort stykke arbejde med at lave nogle dejlige vandreture, så STOR TAK, til dem. Vores bestyrelse har taget aktivt del i de udfordringer der er dukket op hen over året, derfor en tak til bestyrelsen.

I 2023 har vi haft 96 ture/aktiviteter med 1807 deltagere, heraf 40 gæster. Da vi har noteret hvor mange km, der er blevet gået, kan vi konstatere, at vi sammen har vandret 13.972 km, hvilket giver et gennemsnit på 145,54 km, pr. tur, der er gået.

Det er jo sådan, at vandreturene, kommer ikke ud den blå luft, men på vores planlægningsmøder, som vi har haft 5 af i år. Der orienterer/inspirere vi hinanden.

Endvidere har vi haft 4 bestyrelsesmøder, hvor vi orienterer hinanden om, hvad der sker i vores afdeling.

Grønt Forum, som er under Frederikssund Kommune. Her har Kirsten Bøgeskov deltaget i årets møder.Grønt Forum er et samarbejde omkring vores natur og miljø. Medlemmerne af Grønt Forum er borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og kommunen. De orienterer hinanden og kommunen om igangsatte og planlagte aktiviteter.

Vi har hen over året haft nogle dejlige vandreture, dog vil jeg lige fremhæve:

Frederikssund Afdelingen blev starter den 16/2 1983, så vi havde altså 40 års jubilæum i år! Det blev markeret den 18/2 med en vandretur fra Frederikssund Station til Gerlev Kro. Her deltog i alt 45 medlemmer. Vi fik mange gode ord/gaver med på dagen og der var forfattet en sang. Endvidere fortalte Hanne et lille mini eventyr.

Tirsdag den 21-3 2023, afholdt Frederikssund Kommune: FrederiksSund Dag – Temaet var: Flere i Fællesskaber- desværre var der kun 6 der mødte op, så de gik med Tirsdagstraverene!

En anden oplevelse på en Tirsdagstraver var:

Turen blev delt i 2 grupper. Den ene gruppe mødtes med Hanne nede ved stranden ved Tjørnevej. Her havde Hanne stenmaling/inspirationer med, så sad vi i sandet og malede på sten. Den anden gruppe gik med Ole, på en dejlig vandretur.

Årets tema fra DVL, er Historiske Vandringer, det har vi naturligvis også deltaget i. Vi lagde ud med Ejby Ådal den 25-3 2023 dejlig tur, med 19 deltagere. Den 15-4 var vi i Venslevrøvernes fodspor, med 29 deltager.  Vi havde 2 ture fra Jægerspris Slot, og Ida Holgersen som den historiske formidler. Den 25-6 deltag 34, heraf 6, der ikke var medlem af DVL. Den 20/8, havde vi den samme tur, her deltog 35, hvor der var 16, der ikke var medlemmer! Om de efterfølgende har meldt sig ind i DVL, ved jeg ikke, da de jo kan været kommet fra alle steder i Danmark.

En af de gaver vi fik til vort jubilæum, var fra Københavns afdelingen. Det var en guidet tur i København, med Anita Gabers som turleder. Den 6/8 var vi 38 medlemmer fra Frederikssund afdelingen, som havde en dejlig tur med Anita, som kyndig turleder. Vi var bl.a. på Copenhagen Hill, og her nød vi Anitas medbragte, hjemmebagte kage med en dejlig udsigt over København.

Den 26/8 havde vi, på opfordring en bustur. Denne gang til Reersø. Der kom nogle udfordringer, idet det busselskab som Ole, havde en skriftlig aftale med, meddelte få dage før turen, at han havde aftalt en forkert pris. Men Ole var hurtig, fandt et andet busselskab og vi fik en dejlig dag med 31 deltagere!

Mini ferien gik i år til Svendborg, med 27 deltagere. Vi havde vandreture, ved  bl.a.  Glorup Gods, sejltur til Drejø, Rødme Svinehaver, Svanninge Bakker.

Årets turledertur, gik til Ringsted med ture i Herthadalen, Sct. Bendts Kirke og Bidstrup Skovene. Vi sluttede af på Svogerslev Kro, med kaffe og æblekage. Vores turledertur er en tak for det arbejde de har gjort i årets løb.

Hen over året, har der været en del Teams møder. De handler dels om DVL Version 2.0 men også om hvad kan/vil vi uden det fysiske VandreLiv!

Julefrokost for bestyrelsen blev afholdt hos Pia. Det blev i år til middag, med vine fra gaver til vort jubilæum, vi nød de dejlige vine.

Turleder:

Vi er 11 turledere, men kan sagtens bruge flere. Der afholdes kursus for nye turledere, så hvis du har lyst til at deltage, det er gratis at deltage, så kontakt mig gerne.

Jubilarer i 2024:

Vi har en 50 års jubilar: Bertel Jensen som får sit diplom tilsendt fra Kultorvet

Så har vi har fire 25 års jubilar: Sonja Greve  – Thorben Buch – Peter Knudsen som får sit diplom tilsendt fra Kultorvet

Edith Jensen, deltag i generalforsamlingen, fik under eventuelt, sit diplom samt en buket blomster.

Pia Omdal – Formand – Frederikssund