Nordmandsskoven – en ny statsskov i Skibby

Det er ikke så tit det er muligt at vandre i nyplantet skov - men det gjorde vi her på en spændende tur

Skoven er vigtig for indvinding af grundvand, men er også et dejligt sted at vandre

Skoven består af 65.000 træer og buske af forskellige arter. Ca. halvdelen eg og 28% bøg, men alle arter tilpasset lokale forhold. De første træer i skoven blev plantet i 2018 og de sidste i efteråret 2023.

Det er et smukt bakket terræn men også med flere søer

Der er mange smukt slyngede stier i området, men det er også muligt at lave trampestier

Enkelte steder er der større vandhuller til glæde for det kommende dyreliv
Der er også områder i skoven med lidt større træer med mulighed for at lave bål og overnatte
I den lidt ældre del af skoven var der et “mylder” af vinbjergsnegle, der kravlede op ad træerne. Foto: Pia Omdal

Efter en dejlig vandretur gik det igen tilbage til Frederikssund med bus gennem det smukke landskab.

Tak til turlederne for en spændende tur i en ny skov og til Torben Lyhne og Pia Omdal for fotos. Tekst: Inge Behrensdorff