Vores område

Byggeriet af den nye forbindelse over Roskilde Fjord begyndte i april 2016, og nu er arbejdet ved at nå til vejs ende. Kronprinsesse Marys Bro og den tilhørende motortrafikvej er inden længe klar til at blive indviet og taget i brug.

Indvielsen sker lørdag den 28. september 2019 og vil byde på en officiel indvielse, et broløb og en folkefest. Det bliver muligt for alle at komme ud at gå på broen.

Indvielsen planlægges i tæt samarbejde mellem Fjordforbindelsen Frederikssund og Frederikssund Kommune. Fjordforbindelsen Frederikssund står for det officielle arrangement, mens Frederikssund Kommune planlægger en folkefest for alle, der har lyst til at komme tæt på den nye bro.

Folkefesten bliver skabt i samarbejde med lokale foreninger og aktører og med broen som omdrejningspunkt. Allerede nu har Frederikssund Kommune modtaget mange henvendelser fra det lokale foreningsliv og fra kultur- og idrætsinstitutioner, som gerne vil deltage og bidrage ved indvielsen.