nyhedsbreve

Nyhedsbreve

Hver måned udsendes nyhedsbreve på mail til medlemmer og andre interesserede. Nyhedsbrevet kan indeholde oplysninger om ture og arrangementer eller meddelelser fra bestyrelsen. Nyhedsbrevene vil kunne læses her på siden, så længe indholdet stadig er aktuelt.

Du skal selv tilmelde dig til nyhedsbrevet, hvis du ikke allerede modtager det. Det sker under din profil i Medlemsportalen.  Her kan du også tilmelde dig andre afdelingers nyhedsbrev.

Hvis du som medlem ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet, eller tidligere har frameldt dig og nu ønsker at modtage det igen, ændrer du det på Medlemsportalen.
Husk også at rette dine oplysninger i Medlemsportalen, hvis du skifter mailadresse!

Hvis du ikke er medlem af Dansk Vandrelaug kan du tilmelde dig nyhedsbrevet her:

Hvis du i løbet af en måned ikke har modtaget nogle nyhedsbreve, så tjek din mappe for “Uønsket post” / “Spam-mail” for at se, om de er havnet der.

Her finder du vores seneste nyhedsbreve

September 2023  Ekstra Nyhedsbrev
September 2023  Nyhedsbrev
August 2023  Rettelse til kørselsesbeskrivelse
August 2023 Ekstra Nyhedsbrev
August 2023 Ekstra Nyhedsbrev
Juli/august 2023  Nyhedsbrev
Juni/juli 2023  Nyhedsbrev
Juni 2023  Nyhedsbrev
Maj 2023  Nyhedsbrev Rettelse
Maj 2023  Nyhedsbrev
April 2023 Ekstra Nyhedsbrev
April 2023 Nyhedsbrev
Marts 2023 Nyhedsbrev
Marts 2023 Nyhedsbrev
Februar 2023 Nyhedsbrev
Januar 2023 Nyhedsbrev
27. nov. Nyhedsbrev