nyhedsbreve

Nyhedsbreve

Hver måned udsendes nyhedsbreve på mail til medlemmer og andre interesserede. Nyhedsbrevet kan indeholde oplysninger om ture og arrangementer eller meddelelser fra bestyrelsen. Nyhedsbrevene vil kunne læses her på siden, så længe indholdet stadig er aktuelt.

Du skal selv tilmelde dig til nyhedsbrevet, hvis du ikke allerede modtager det. Det sker under din profil i Medlemsportalen.  Her kan du også tilmelde dig andre afdelingers nyhedsbrev.

Hvis du som medlem ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet, eller tidligere har frameldt dig og nu ønsker at modtage det igen, ændrer du det på Medlemsportalen.
Husk også at rette dine oplysninger i Medlemsportalen, hvis du skifter mailadresse!

Hvis du ikke er medlem af Dansk Vandrelaug kan du tilmelde dig nyhedsbrevet her:

Hvis du i løbet af en måned ikke har modtaget nogle nyhedsbreve, så tjek din mappe for “Uønsket post” / “Spam-mail” for at se, om de er havnet der.

Her finder du vores seneste nyhedsbreve

Juli 2024  Nyhedsbrev
Juni 2024  Ekstra Nyhedsbrev
Juni 2024  Nyhedsbrev
Maj 2024 Nyhedsbrev
April 2024  Nyhedsbrev
Marts 2024  Nyhedsbrev
Februar 2024  Nyhedsbrev
Januar 2024  Nyhedsbrev
December 2023  Nyhedsbrev
November 2023 Ekstra nyhedsbrev
November 2023 Nyhedsbrev
Oktober 2023  Nyhedsbrev
September 2023  Ekstra Nyhedsbrev
September 2023  Nyhedsbrev
August 2023  Rettelse til kørselsesbeskrivelse
August 2023 Ekstra Nyhedsbrev
August 2023 Ekstra Nyhedsbrev