Søby Brunkulslejer

Specielle områder: Brunkulslejer

I Herning-Ikast afdelingens område skiller de tidligere brunkulslejer sig ud som helt specielle naturområder, idet. udgravningerne har efterladt utrolig flotte og unikke landskaber.

I vores område var de største udgravninger ud over i Søby, Brunkulslejerne i Nørre Vium ved Troldhede, Haunstrup Brunkulslejer og Brunkulslejerne ved Fjelstervang og Abildå. Du kan se mere om Haunstrup Brunkulslejer her.

I Brunkulslejerne står kultransportbåndet klar.
I Brunkulslejerne står kultransportbåndet klar.

Søby Brunkulslejer
På Naturstyrelsens hjemmeside er der en vældig fin beskrivelse af historien om det største af lejerne, nemlig Søby Brunkulslejer. Naturstyrelsen de senest år har gjort et stort arbejde for at åbne mere op for området.

Naturstyrelsen har også planer om at gøre de tidligere lejer i Søby mere tilgængeligt for offentligheden med afmærkede og sikre ruter. Man har tidligere frarådet færdsel i store dele af området med begrundelse i faren for jord- og sandskred.

Staten ejer store dele af de tidligere Søby Brunkulslejer, blandt andet en stor ejendom: Moselund, Brunkulsvej 17, hvor Naturstyrelsen residerer, og hvortil der er offentlig adgang.

Om Haunstrup Brunkulslejer og lejerne i Abildå er der tidligere udgivet foldere med afmærkede ruter.

Brunkullets betydning

Udvindingen af brunkul har haft meget stor samfundsmæssig betydning i årene under og efter besættelsen i 2. verdenskrig. Dels på grund af afhjælpningen af brændselsmanglen og dels på beskæftigelsesområdet ved afhjælpning af arbejdsløsheden.

Hvis du har lyst til at læse mere om emnet, har journalist og forfatter Jan Svendsen skrevet en fremragende bog: ”Det brune guld”, hvor han kommer rundt i alle hjørner af emnet.

Du kan også se en video produceret af Kulturkanalen på YouTube med Jan Svendsen. Her viser han rundt på brunkulsmuseet og beretter om livet og arbejdsvilkårene i brunkullejerne:

Det kan også varmt anbefales at besøge: ”Brunkulsmuseet” i Søby, Brunkulsvej 29, 7400 Herning.