Bjergene i Sinding

Bjergene i Sinding
Du bydes velkommen til bjergene i Sinding, et landskab der er blevet tilgængeligt for offentligheden takket være et samarbejde imellem private lodsejere og offentlige myndigheder. Der er etableret ca. 4 km naturstier på den 8 km lange strækning rundt i området. Området bliver kaldt “Bjergene i Sinding”, fordi det vrimler med gamle stednavne, som ender på “bjerg”, “høj” og“dal”. Før plantning af plantager og læbælter var der en imponerende udsigt horisonten rundt. I oldtiden har landskabet været imponerende, da næsten alle bjerge har én eller flere oldtidshøje på toppen.

Adgangsregler
Velkommen til ”Bjergene i Sinding”, et areal der overvejende er privatejede. Da hovedparten af stierne er etableret
som ubefæstede stier med henblik på, at publikum får de
bedst mulige oplevelser, skal du være opmærksom på følgende:
• På de offentlige arealer er du velkommen 24-timer i døgnet. Her må du færdes, hvor du har lyst, så længe du tager hensyn til naturen og andre mennesker.
• På de private stier er du velkommen fra kl. 6 til solnedgang Her må ophold ikke finde sted inden for 150 m fra beboelses- og driftsbygninger.
• Du er velkommen til fods på stier og anlagte veje.
• Cykling må ske på befæstede stier og anlagte veje. Motorkøretøjer er ikke velkomne.
• Hunde skal føres i snor.
• Færdsel til hest er ikke tilladt på stierne og ellers kun efter ejerens anvisninger.
• Overnatning er mulig i shelterne på i Sinding Kommuneplantage og ellers kun efter aftale med lodsejeren.
• Der må kun være åben ild på shelterpladsen.
• Færdsel og ophold bør ske med mindst mulig forstyrrende effekt til glæde for vildt og andre gæster.
• Fiskeri, sejlads og badning må kun ske efter tilladelse fra lodsejeren.