Formandens beretning 2021

Generalforsamling i DVL Kolding afd. den 12.marts 2022

Traditionelt starter vi et nyt år i DVL Kolding afd. med en tur i Marielundskoven, hvor vi ønsker hinanden godt nytår. Det gjorde vi også i 2021, men vi måtte dele os i 2 hold, da der var et max antal deltagere på grund af restriktioner, så de to hold måtte vinke til hinanden og ønske godt nytår på afstand.

Kort efter nytår blev forsamlingsforbuddet sat ned til 5 personer, hvilket ikke gav mening for os at lave ture, så alle planlagte ture indtil den 1.marts blev aflyst. Det drejede sig om 13 aflyste vandreture og en enkelt aflyst laugsaften. Herefter blev forsamlingsforbuddet hævet til 25 deltagere med tilmelding på alle ture. Så vi havde vores første vandretur til Staurby Skov den 11.marts med tilmelding. Det var lidt bøvlet med den tilmelding, men heldigvis blev det ophævet efter et par måneder, så resten af året har vi kunnet gennemføre alle vores vandreture uden tilmelding.

Måske var vi lidt heldige, at der ikke i 2021 var større fælles arrangementer som Toppen af Danmark og Genforeningstræf, som i sidste ende måtte aflyses.

Og alligevel måtte vi også i 2021 holde tungen lige i munden med diverse tilmeldinger, forsamlingsforbud ved udendørs- som indendørsmøder. Vores Generalforsamling blev udsat først fra marts til maj og igen til den 25.juni, hvor vi for første gang afholdt Generalforsamlingen her på Brødsgård Landbomuseum, -et dejligt sted, der ligger i et meget smukt område. Det blev en fantastisk dag med stor opbakning fra mange deltagere. Vi er meget taknemmelig for den store opbakning til vores forening.

Turene

På trods af at vi i de første måneder af 2021 måtte aflyse 14 vandreture i alt fik vi gennemført 64 ture resten af året. Trods alt bedre end i 2020 hvor det lykkedes at gennemføre 48 vandreture.

De 64 ture er fordelt som:

17 torsdag eftermiddagsture

31 lørdag el. søndagsture

8 tirsdags aftenture fra 1.maj til 31.august

7 morgenture mandage i november og december

Vi deltog i Kløverstivandrerdagen her i Kolding den 17.april 2021, hvor vi havde vandrere med på alle 4 ruter.

Vi har haft én tur med overnatning. En kanotur på Kongeåen, hvor vi sejlede fra Foldingbro til Villebøl, overnattede på campingplads og vandrede tilbage dagen efter.

Vi har haft udfordringer med at mødes med vores turledere i 2021, da det første planlægningsmøde i april måtte aflyses, igen på grund af restriktioner. Det første planlægningsmøde fandt sted i august. Man har kunnet melde ture ind til kalenderen, men det er ikke det samme, som at mødes fysisk, hvor man har mulighed for at koordinere med hinanden.

Vi har et stærkt håb om, at vi i år kan mødes til de planlagte 3 turplanlægningsmøder, som vi på sidste bestyrelsesmøde har omdøbt til turledermøder. Ordet er mere dækkende, da det er nødvendigt og nemmere for os at få drøftet emner som sværhedsgrader, turindberetning og andre regler på et fysisk møde med turlederne, fremfor at det kun foregår på skrift.

Men de 64 vandreture vi har haft, har alle været spændende og varierede ture, både i nærområder og længere væk. En stor tak til vores dygtige turledere, der lægger sig så meget i selen for at få lavet nogle fine ture.

Vi havde planlagt 1 Laugsaften i marts 2021 – Erhardt Fisker skulle fortælle om en rejse til Peru. Denne aften måtte vi aflyse for anden gang. Det er så lykkedes tredje gang, da den endelig blev gennemført her i januar måned. Det var en meget spændende aften.

Turledertur

Den 9.oktober 2021 var alle vores turledere og andre frivillige inviteret på vores årlige udflugt, der denne gang gik til Silkeborgsøerne. Dagen bød på sejltur med Turisten, vandring i området, frokost og kaffe på Hotel Ry og til sidst en vandretur til Sukkertoppen med den flotte udsigt.

Vi har pt. 33 frivillige, hvoraf 28 er aktive turledere i DVL Kolding afd. Med denne tur vil vi gerne sige tak til alle, som er med til at gøre et frivilligt stykke arbejde for vores afd.

Nye medlemmer

Under fremtidigt arbejde sidste år var det vores mål at gøre noget mere for at byde vores nye medlemmer velkommen i afdelingen. Et af tiltagene handlede om at invitere til en introdag.

Vi inviterede så alle, der var indmeldt efter 1.sept. 2020 til en introdag ved Den gamle Skovridergård/ Naturstuen i Sdr. Bjert lørdag den 12.sept. 2021. Vi startede med en lille vandretur i området på ca. 4 km, hvor vi fik snakket og oplevet naturen omkring stedet. Vi var oveni købet heldige at se to marsvin. Efter det mødtes vi i Naturstuen til kaffe og hjemmebagt kage, hvor vi fortalte om DVL og vores afdeling. Der var en positiv stemning og tid til spørgsmål og snak. Efterfølgende kom der stor positiv respons på dagen.

Lidt skuffende fremmøde ca. 14 ud af 40 inviterede. Men igen drillede Coronaen, rigtig mange af de inviterede måtte melde afbud på grund af konfirmation. Det var jo netop på det tidspunkt, hvor alle de udsatte konfirmationer blev afholdt.

Kurser

Vi har haft tre af vores turledere på turlederkursus i Viborg sidste år. Vi er glade for at turlederne tager imod disse kurser. Det er kompetencegivende kurser i DVL, hvorfor alt bliver betalt af hovedafdelingen også transport. Vi håber at alle vores turledere på et tidspunkt vil tage imod et turlederkursus.

Udover det havde en del af vores turledere også været på et formidlings-/landskabskursus i Vejle Ådal i en weekend. Dette kursus for turledere var også betalt af hovedafdelingen.

I november fulgte vi op på 1.hjælpskurser igen, sidst vi havde var i 2019. Vi afholdt et 12 timers kursus den ene weekend for dem, som ikke havde et opdateret kursus, og et 6 timers opfølgningskursus den efterfølgende weekend for dem, der havde været på et 12 timers kursus tidligere. Kurserne støttes af Trygfonden og afholdes af Røde Kors. I første omgang havde turlederne fortrinsret, men da der var plads, fik vores menige medlemmer tilbudt at deltage.

 

Møder

Vi har holdt 4 bestyrelsesmøder i 2021 mod normalt 6 møder. Alle indendørs sidste år.

Vores Generalforsamling blev udsat fra marts til maj, hvor den så igen måtte udsættes til den 25.juni 2021.

Vi har deltaget i to Landsmøder i DVL (formand og 2 landsmødedeltagere)

Den 6.juni 2021 for det udsatte Landsmøde i 2020

Og den 7.november det ordinære møde i 2021.

Et formandsmøde i Odense, hvor Astrid og undertegnede deltog.

Et regionsmøde i Århus hvor formændene vest for Storebælt deltager.

 

Sluttelig vil jeg gerne komme med en stor tak til alle, til alle turledere og frivillige, til bestyrelsen, til vores dirigent og selvfølgelig også til alle jer vandrere og medlemmer. Tusind tak for at I støtter op om vores forening.

Uden jer var der ingen forening.

 

Jytte Stycke

Formand for DVL Kolding