Formandens beretning 2020

Året 2020 blev et ganske anderledes år end vi overhovedet havde kunnet forestille os. Det var året, hvor vi fik besøg af et verdensomspændende uhyre – en Coronapandemi, der satte en kæp i hjulet for mange spændende projekter, som vi havde planlagt i Dansk Vandrelaug.

Det var året hvor det fælles tema var ”På toppen af Danmark” – et stort fælles projekt, som var støttet med midler fra Nordea Fonden. Det var året, hvor vi havde planlagt topture og topmøder over det ganske land. I vores afdeling planlagde vi topture i massevis, og vi deltog i planlægningen af et stort fælles topmøde på Skamlingsbanken i samarbejde med Esbjerg, Sønderjylland og Fyns Afdeling. Det skulle have været afholdt den 30.august, men måtte til allersidst aflyses pga. forsamlingsforbuddet. Det lykkedes kun at afholde det 1.topmøde ud af 6 på Ejer Baunehøj i januar 2020.

I 2020 havde vi desuden det store Genforeningsår, da det var 100år siden Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Vi ligger jo ganske nær den gamle grænse, og derfor havde Sønderjylland, Esbjerg og Kolding afd. foreslået, at vi ville stå for det årlige vandretræf fra onsdag til søndag i Kr.Himmelfartsferien med Genforeningen som tema. Et stort forarbejde havde ligget til grund for planlægningen, hvor godt 60 deltagere havde meldt sig til turen, men desværre måtte dette vandretræf også aflyses i sidste øjeblik.

Det har været et stort arbejde for alle at få tingene til at hænge sammen, men turledere og planlæggere giver ikke op. Trods forhindringer med at aflyse og flytte ture i flere omgange har vi i hele 2020 haft et efter omstændighederne stort udbud af vandreture.

Hele sidste år eller i hvert fald efter 16.marts har det været nødvendigt at tjekke turene på vores hjemmeside. Tilmeldinger skulle foregå på hjemmesiden, og der kunne være aflysninger eller flytninger af ture, som ikke kunne ses i VandreLiv, så derfor har det været helt nødvendigt at tjekke turen på hjemmesiden. Det har nok været en god øvelse, for meget snart vil der kun være plads til en appetitvækker for turen i VandreLiv, resten må man læse på hjemmesiden.

Vi håber også at I har glæde af vores nyhedsbrev, der udkommer mindst en gang om måneden. Her vil man altid kunne linke til månedens ture på hjemmesiden. Vi kan se, at der er en meget høj rate/procentdel af modtagerne der åbner for nyhedsbrevet. Mange fra andre afdelinger abonnerer også på brevet, så det er nemt at få udbredt hvad der foregår i vores afdeling.

Turene

Der var planlagt 64 vandreture i 2020, noget mindre end i 2019, hvor vi gennemførte 83 vandreture. Af de 64 planlagte ture fik vi gennemført 48 vandreture trods restriktioner med tilmeldinger, deltagerantal og ventelister.

I månederne fra midt i marts til midt i juni og hele november og december måned i 2020 havde vi ingen aktiviteter. Det vil sige at vi i ca. halvdelen af året kunne gennemførte 48 vandreture, og det er noget mere end vi plejer på et halvt år. I nogle uger havde vi 3 vandreture – både tirsdag aften, torsdag eftermiddag og en tur i weekenden.

I januar og februar gennemførtes de planlagte ture helt normalt, indtil Danmark blev fuldstændig lukket ned den 16.marts. Alt var aflyst indtil midt juni, hvor vi havde et par ture.

I juli og august blev der så afholdt ikke mindre end 23 vandreture med flotte besøgstal. Normalt er det ikke de to måneder, hvor vi har de fleste ture, men her kunne vi virkelig mærke at folk havde fået smag for at vandre og ikke mindst i fællesskab med andre. I september og indtil efterårsferien nåede vi at have 12 vandreture indtil der igen blev lukket for vandring resten af året.

Med hensyn til topturene var det i løbet af 2020 lykkedes os at få gennemført 23 topture – altså 23 af de 48 vandreture var topture. Turene skulle så meldes ind, og man kunne deltage i konkurrencer og vinde gavekort, dejlige vandresokker og meget mere. Flere af os har været heldige at vinde.

Desværre måtte vi det meste af tiden leve med begrænsninger, så som tilmeldinger og ventelister.

Vandring – det nye sort

På grund af Coronaen skete der dog noget andet og lidt mere positivt for os i vandreforeninger og klubber. Folk fandt ud af at Danmark ikke er ”bare Danmark”, for noget af det, der kunne lade sig gøre, var netop at vandre i naturen, og det blev vældig populært. Mange af de mest kendte steder, så som Syvårssøerne, visse steder i Vejle Ådal, ja i hele landet var der steder, der faktisk var overfyldte med vandrere og biler på parkeringspladser. Mange fandt ud af alle de positive gevinster man fik ved at vandre i naturen. Det gav gode oplevelser, noget som vi var afskåret fra i størstedelen af 2020, og det gav ro i krop og sjæl at bevæge sig i naturen.

Så i 2020 fik vi en tilgang på 60 nye medlemmer her i Kolding afd., altså helt nye medlemmer, der ikke havde været medlem tidligere. Men sammenligner vi tallet ved årskiftet 2020 og 2021, var der henholdsvisvis 289 og 301medlemmer, altså har vi kun haft en nettotilgang på 12 medlemmer. Så nogle medlemmer forsvinder også i den anden ende.

Jeg kan desværre ikke se hvem der forsvinder. Hver gang der kommer et nyt medlem til vores afdeling, får jeg besked, men jeg får ikke besked, når nogen holder op. Måske det også skyldes at et medlemskab ikke mere følger kalenderåret, men et år fra den dato, man melder sig ind.

Her vil jeg så også blot nævne at vores medlemmer bliver tildelt os efter postnumre. 14 postnumre i alt er tilknyttet vores afdeling, og de står alle i vores vedtægter. Vores medlemmer kommer f.eks. fra 7000Fredericia, 7080Børkop, 6040Egtved, 7184Vandel, 7183Randbøl, men ikke 6070 Christiansfeld, 6094Hejls og 6093Sjølund. Blot noget jeg har undret mig over. Det har så ikke noget at gøre med hvilken kommune man tilhører, men Kolding er hjemsted for foreningen.

Trods nedlukninger nåede vi at afholde nogle gode arrangementer

Et velbesøgt spændende foredrag om en rejse til Malawi af Thorkil Ebbesen fik vi i januar 2020.

I februar havde vi besøg af et par fodterapeuter fra Kolding Fodklinik, der gjorde os klogere på, hvad vi skulle være opmærksomme på mht. fødder og vandring. En aften der stadig er efterspurgt, så den kommer nok igen til næste vinter.

I marts nåede vi lige på falderebet inden alt lukkede at afholde endnu et foredrag på KUC. Det var Else Bygvraa, der fortalte om sin bog: En mand Et samfund En tid. En meget spændende aften hvor Else fortalte om begivenheder, der er sket på egnen lidt vest for Kolding, Egholt/ Lejrskov i perioden 1895 til 1965. Denne historie kom til at danne baggrund for to meget fine og velbesøgte vandreture i august og september til henholdsvis Lejrskov og Egholt med Else som guide. Der var tilmelding og et maks. på 50 personer, og i hvert fald den ene tur nåede makstallet.

Møder

Normalt har vi 3 turplanlægningsmøder om året, hvor vi planlægger for 4 måneder ad gangen, vi har afholdt de 2, da mødet i juni måtte aflyses. Derfor måtte man i stedet for melde ture ind elektronisk, hvis man havde en aflyst tur, man kunne bruge. Det er absolut ikke det samme som at mødes personligt til et fælles møde. Mange ender skal hænge sammen, så det har ind imellem været et puslespil.

Vi har holdt 3 bestyrelsesmøder mod normalt 6.

Det 1. holdt vi i februar, det andet et ekstraordinært udendørs møde vedr. Kirsten Brandts forespørgsel om at få hendes udenlandsrejser under DVL Kolding, fremfor hovedstyrelsen.

Da vi ikke ser nogen risiko ved det, fordi de tekniske arrangører, som Kirsten bruger, skal være medlem af Rejsegarantifonden, er Kirsten nu kommet over i DVL Kolding som turleder og turgodkender. Det glæder vi os til.

Generalforsamlingen for 2019 måtte vi desværre udsætte fra 13.marts til 19.august 2020, hvor den så blev afholdt.

Landsmødet i november 2020 måtte også udskydes til den 6.juni 2021.

Det planlagte hovedstyrelsesmøde i august 2020 blev afholdt, hvor Lis Gabelgaard og undertegnede deltog.

Kurser

Vi var så heldige at få 3 af vores turledere på turlederkursus i starten af september i Viborg.

Ellers har det udover det ikke været muligt at afholde eller komme på kursus i 2020.

Turlederweekend

Vi var meget heldige at kunne invitere og gennemføre en weekendtur den 26./27.september for vores turledere i 2020. Turen gik til Ringkøbing, en meget fin weekend med spændende aktiviteter og ophold på Ringkøbing Vandrehjem. 20 turledere havde mulighed for at deltage i turen. Dejligt at kunne takke for det store og til tider bøvlede arbejde 2020 desværre har været.

Vi har pt. 32 turledere/medarbejdere, hvoraf 27 er aktive turledere.

Samkørsel

Samkørsel i DVL-regi har det meste af 2020 været suspenderet pga. Coronaen, hvilket har betydet at der ofte har været mange biler afsted på turene og nogen har måske ikke kunnet komme med.

Under punktet fremtidigt arbejde vil vi komme ind på samkørsel fremadrettet.

Sluttelig vil jeg gerne komme med en stor tak til alle, til alle turledere og medarbejdere, til bestyrelsen, til vores dirigent og selvfølgelig også til alle jer vandrere og medlemmer. Tusind tak for at I støtter op om vores forening.