Formandens beretning 2023

Generalforsamling i DVL Kolding afd. den 16.marts 2024

Formandens beretning for 2023
Så er vi igen nået til, hvor vi gør status på vores aktiviteter det foregående år 2023, og jeg må sige, at det har været et fantastisk år at se tilbage på. Udover mange fine vandreture og spændende aktiviteter kunne vi den 2.maj fejre afdelingens 85års jubilæum med 2 års forsinkelse på grund af Corona. Det bleven forrygende dag på den Gamle Skovridergård i Sdr. Stenderup. Mere om det senere i beretningen.

Vandreturene.
Vi har haft 94 gennemførte endags vandreture i 2023 i modsætning til 2022, hvor vi havde 86 ture. En stigning på 8.
Heraf var:
• 42 lørdag- eller søndagsture (det er 9 flere end i 2022)
• 36 turemidt i ugen.
Vi har startet ”Onsdagsture i Kolding” som er et nyt fast koncept, hvor vi i alle ulige uger fra 1.sept. til 1.maj har en vandretur med fast mødested i Kolding. Turene starter kl.13 og slutter samme sted kl. 15incl. kaffepausen, som også er et meget vigtigt indslag. 4 turledere deles om turene. Der er mange positive kommentarer fra vandrerne om, at man får meget at vide om de steder man går, at de er varierede, og at der lægges vægt på det sociale.
Udover disse onsdagsture har vi faste torsdag eftermiddagsture, som typisk er lidt længere ture. Torsdagsturene ligger ikke nødvendigvis i nærområdet af Kolding. Fordelingen i forhold til antallet af onsdag og torsdags ture er fifty/fifty.
• 16 aftenture
Vi bestræber os på at have en aftentur hver tirsdag fra maj til og med august. I denne periode er der pause med onsdagsturene. Vores aftenture er rigtig godt besøgt, ofte ligger de naturskønne steder, hvor vi kan være heldige at opleve smukke solnedgange. Vandrere, der stadig er på arbejdsmarkedet, har også glæde af de ture.
Vi er bevidste om at aftenture og ture i weekenden er vigtige, da vi gerne vil tilgodese medlemmer, der kun kan vandre i weekender.
I weekenden har vi også de lidt længere ture for dem, der gerne vil det. Det kan også være heldagsture, hvis turen kræver mere tid pga. et besøg i kombination med turen. Vi har ønsker fra nye medlemmer om, at ikke alle weekendture behøver at være lange. F.eks. behøver en lørdagstur ikke altid at vare hele dagen.
Der er gennemført 8 flerdagesture el. vandreferier. Et par stykker i Danmark og resten i udlandet. Vores to friske turledere på disse ture Grethe Rønholt og Kirsten Brandt har budt på spændende og velbesøgte ture til bl.a. Portugal, Andalusien, Ligurien, Toscana og en påsketur til Tyskland. I Danmark har der også været et par tilbud bl.a. på Halsninoen på Sjælland og Sydfynske hemmeligheder. Tak til Grethe og Kirsten for at vi i Kolding afd. kan tilbyde de her flerdages vandreture i ind- og udland.
Et helt nyt tilbud af vandreture fik vi sidste år, da vores 2 turledere Martin og Britta Kaiser fik startet et helt nyt projekt Walk’nSnork, som er shelterture med indhold. Der var planlagt 4 stk., og der var givet tilskud fra Friluftsrådet. Det var måske lidt svært at få løbet i gang, men de sidste 3shelterture sidste år var fuldtegnede, og de fik virkelig gode anmeldelser. Den allerførste måtte aflyses, men den bliver gennemført den 20.april i år. Den er fuldtegnet, så det nye tiltag har vundet indpas i DVL, dejligt at vi har noget nyt at tilbyde, og Martin og Britta har flere nye tiltag på bedding i 2024.

Historiske vandringer.
Det store fælles tema i DVL i 2023 var historiske vandringer, hvor der var søgt fondsmidler fra Nordea. Det er netop afsluttet og har været en stor succes på alle måder i hele landet.
I Kolding afd. blev der afholdt ikke mindre end 40 t-ture. Det er de ture, hvor turlederne har lavet ture med historisk/kulturhistorisk indhold og selv formidlet det på turen.
Vi har haft en enkelt F-tur. Det er en tur, der er lavet i samarbejde med et Museum. Vores tur hed ”Gennem 10.000åraf Danmarkshistorien”, og var et samarbejde med Museum Sønderjylland. Der er lavet en folder om turen, og den findes på appen outdoor Active, på DVLs hjemmeside, på Museum Sønderjyllands hjemmeside og Historisk Atlas. Den blev gennemført på Vandringens dag den 23.sept. 2023,og pga. stor efterspørgsel på turen blev den gentaget i år den 25.februar med 42 deltagere i dagsregn. DVL-vandrere går i al slags vejr, de er seje.
Vi har i vores afdeling haft flere historiske vandringer her i starten af 2024, så det fortsætter med historiske vandringer, og en enkelt samarbejdstur med Museum Sønderjylland er snart undervejs, og det uden projektmidler. Det kan man også få ud af et samarbejde.
85års jubilæum
Et af de helt store arrangementer sidste år var nok vores jubilæum. Vi havde inviteret til 85års jubilæum med to års forsinkelse på grund af Corona 2.maj 2023, tæt på den rigtige dato. Vores første aftentur dette år. Vi startede i flot solskin med en vandretur i det smukke område omkring den gamle skovridergård i Midtskoven på Stenderup halvøen, efterfulgt af grillmad og meget lækre salater, som Nina Seestoft, der bor derude, havde fremstillet, alt var hjemmelavet og meget af det fundet omkring, hvor hun bor.
Vi hørte historier om vandring helt fra begyndelsen, og vi havde en kopi af en håndskrevet dagbog fra midt trediverne med sjove historier om hvordan de besøgte hinanden. F.eks. en dag cyklede de fra Kolding til Fredericia for at hente deres venner der, videre med færgen til vennerne i Middelfart og på udflugt til Fænø. Tilbage samme dag på cykel. Det kan man jo næsten ikke forestille sig. Men Vandrelauget i starten bestod jo af ene unge mennesker. Men hvordan mon cyklerne var i 1935? Sjovt var det at læse om.
Vi havde lavet en fin udstilling med udlånte pjecer og bøger fra dengang.
Vi var over 70 deltagere, dejlig dag som vi aldrig glemmer af flere grunde. Den sluttede nærmest med frostgrader, så der blev hentet tæpper, og alt hvad man havde liggende af varmt tøj blev fundet frem. Men det gode humør var som sædvanlig intakt.

Andre arrangementer
På grund af mange aktiviteter i 2023 har vi kun haft 2 aftenarrangementer i løbet af året. Det ene havde Bodil Behrman fra Vejle. Hun fortalte om Camino vandringer og hendes oplevelser omkring det. Sidst på året havde vi et foredrag af Jørn Chemnitz om biodiversitet omkring Kolding. Han er formand for Natur, Miljø og Klima i Kolding Kommune.
Turledere
For at kunne have så mange varierede og spændende vandreture og aktiviteter på vores program, skyldes helt bestemt vores dygtige og entusiastiske turledere. Vi har 28 aktive turledere og 10 frivillige, der arbejder med andre opgaver i vores afdeling.
Som tak for det store og vigtige arbejde vores turledere gør, inviteres de på en årlig tur. I 2023 blev det til et weekendophold i Slesvig. En vellykket tur med mange historiske oplevelser i et historisk område, og ikke mindst hyggeligt samvær. Vi skal dog hele tiden arbejde på at få nye turledere til. Det er noget vi må se på fremadrettet, det er helt naturligt at nogen på et tidspunkt ønsker at drosle ned. Man skal ikke tage flere ture end man magter.

I 2023 var vi glade for at tre af vores forholdsvis nye turledere tog imod et turleder kursus. Kurserne er ganske gratis for afdelingen, og heldigvis ønsker de fleste turledere at tage imod disse kurser.
Vi afholder 3 årlige turledermøder, hvor vi drøfter hvad der sker i DVL og i vores afdeling, og vi planlægger vandreture og aktiviteter. Vi opfatter disse møder som meget vigtige, og de er åbne for alle medlemmer, hvis man skulle have lyst til at se, hvad der foregår. Måske kunne man endda få lyst til at melde sig som frivillig eller turleder på et tidspunkt.

Medlemmer
Vi har til stadighed fokus på medlems situationen. Medlemstallet er rimelig stabilt, selv om udskiftningen synes at være stor.
Medlemstal i Kolding afd.
31.12. 2021: 283medl.
31.12. 2022: 285medl.
31.12. 2023: 272medl.
Det er jo et lille fald, men hen over året har vi ligget på 300 medl. plus /minus. Mange forsvandt sidst på året, men vi ser igen tilmeldinger i starten af året, det er helt normalt.
Det er mere interessant at se på hvem, der forsvinder og hvorfor.
I 2023 har vi fået 48 nye medlemmer i DVL- Kolding, og der har været 55udmeldinger.
Vi kan nu se hvem, der melder sig ud og mange gange også hvorfor. Det har vi ikke kunnet tidligere.
For dem, der har meldt sig ud løbende hen over året, skyldes det ofte sygdom /alder, nogle flytter afdeling, 3-4stk er flyttet til Fyn, men vi har omvendt fået lige så mange fra Fyn.
Den store gruppe på ca. 25, der meldte sig ud sidst på året var 2 familie-abonnementer på i alt 11 personer, og ellers var årsagen, at man ikke havde fået det brugt(desværre medlemmer omkring de 60år), hos et enkelt medlem var årsagen VandreLivs ophør. Vi har ikke nået at se på hvor de udmeldte medlemmer bor. Ved udmelding står kun at de har tilhørt DVL-Kolding.

Intromøder for nye medlemmer.
Sidste år nåede vi kun at afholde èt intromøde i august for nye medlemmer. Som sædvanligt var det et dejligt møde, hvor vi gensidigt får drøftet forventninger under hyggelige former og en lille vandretur et skønt sted omkring Den gamle Skovridergård. Der er sendt invitation ud til alle, der har indmeldt sig i 2023 og indtil nu. Hvis de var forhindret sidst, kan de komme med her. Mødet er mandag den 22.april kl. 18:00.I år satser vi på at afholde 2 møder.

Go-Cards.
Sidste år fik vi gang i vores Go-Cards, som mange nok allerede har stiftet bekendtskab med. I starten blev de uddelt på vandreture, og hvor vi ellers kunne komme til det. Efter at VandreLiv er udgået som fysisk blad, har vi besluttet at lægge dem de steder, hvor vi plejer at aflevere bladet f.eks. biblioteker og andre steder, som kunne have interesse.

2023 har været et fantastisk vandreår i DVL – Kolding afd.
Uden alle de mange turledere og andre frivillige, der leverer fine vandreture og andre aktiviteter til vores medlemmer, ville der ikke være nogen forening.
Derfor af hjertet en stor tak til alle, til alle turledere og frivillige, til bestyrelsen, til vores dirigent, vores referent og selvfølgelig også til alle jer vandrere og medlemmer. Tusind tak for at I støtter op om vores forening.

Jytte Stycke
Formand for DVL Kolding