Formandens beretning for 2019

Generalforsamling DVL-Kolding den 19.august 2020
Så er der gået endnu et spændende vandreår i DVL- Kolding afdeling. Sidste år var alt nyt, ikke kun i forhold til formandsjobbet, men også med ny hjemmeside, turdatabase og meget andet. Jeg føler, at jeg er kommet godt fra start med et fantastisk samarbejde i en forholdsvis ny bestyrelse, men også med rigtig god hjælp fra hovedstyrelsen f.eks. i form af kurser i brug af hjemmeside og turdatabase. Aldrig er jeg gået forgæves ved et spørgsmål. Synes efterhånden, at jeg føler mig hjemme i arbejdsgangen i Dansk Vandrelaug.

Det allervigtigste i vores afdeling er stadig at få lavet nogle gode varierede vandreture og andre aktiviteter for vores mange vandrere.

I det forløbne år har vi da også haft stor aktivitet på turområdet. Vi har ikke haft et større fælles tema som sidste år med Maritime vandringer, men mange af vores ture kunne stadig komme under betegnelsen maritime vandringer, hvilket jo er ret nemt i det meste af landet, hvor vi har naturlig adgang til vand på mange måder. Lidt for meget vand nogle steder, i slutningen af året så vi et eksempel på en vandretur til Uldum Kær, at der var vand i rigelige mængder, hvor der ikke behøvede at være så meget vand. Og det er fortsat her i 2020, hvor vi desværre har måttet aflyse en tur til Tønder pga. for meget vand.

Vi har haft 83 vandreture i 2019 fordelt på lidt længere vandreture enten lørdag eller søndag, vi har haft torsdagsture næsten hver torsdag afhængig af årstiden, og i sommermånederne fra maj til august har vi tirsdagsaftenture.

Aftenturene er populære, da de også henvender sig til folk, der stadig er på arbejdsmarkedet. Og hvad er mere skønt end en dejlig vandretur i naturskønt område, der afsluttes med en flot solnedgang eller sang og guitarspil omkring bålet i Krejsel Skov.

Vi har haft et meget varieret udbud af ture. Vi har besøgt ikke mindre end 4 øer – nemlig Fanø, Mandø, Rømø og Endelave. Mange andre naturskønne områder har vi besøgt, for bare at nævne nogle af de længere ture i weekender har vi haft ture til Vork Bakker, Skamlingsbanken, Elbodalen, Vrads Sande, Filskov/ Hjortlund, Grejsdalen, Wittrup Baun/Holme Å, Rørbæk Sø, Lillebæltsstien, Enebærodde, Rands fjord, Stensbæk Plantage og mange andre skønne steder.

Torsdagsturene er ofte kortere halvdagsture på 8-10km. Udover at turene om torsdagen også er ture til naturskønne områder, har vi haft ture, som er en kombineret vandre/tematur – f.eks. har vi i år haft tur til Terapihaven i Kolding, Teglgårdsparken i Middelfart med besøg på Psykiatrisk Museum, Elkærholm med Aroniabærproduktion, besøg på Blue Kolding, Vægtergang i Haderslev, Mølletur i Fredericia m.m.

Vi har som noget forholdsvis nyt haft ture for de morgenfriske. Fem morgenture med start kl.8 hvor startstedet er et sted i Kolding eller i nærheden af Kolding.

Vi har haft en uges vandreferie på den smukke Gendarmsti i Sønderjylland.

På Vandrernes dag med temaet ”Gå dig sund- lev længere” havde to turledere to vandreture i Vejle Ådal, en 8km tur og en 18km. Der var næsten 50 deltagere, hvoraf de fleste gæster valgte turen på 8km.

Det var også lykkedes at reklamere rigtig fint for turene i de lokale aviser med billede og tekst. Selv i radioen var der et indslag, men først på selve dagen en time før afgang. Men fint at så mange valgte at gå med os, vi var jo slet ikke ene om udbuddet af arrangementer i naturen den dag.

Vi ved ikke om vi fik nye medlemmer den dag, men vi havde en flok meget tilfredse vandrere.

Vi har haft en samarbejdstur med Århus og Viborg afdeling. Turen gik fra Jelling station til Bindeballe Købmandsgård. Fra Bindeballe havde vi arrangeret buskørsel tilbage til Jelling for 50kr pr pers. Så vi var fri for fremkørsel af biler. Det blev en vellykket tur. Ikke mindst lagkagerne og kaffe på Bindeballe købmandsgård var en succes.

Det store og varierede udbud af ture, 83 ture i alt i 2019, en stigning på 13 ture i forhold til 2018 hvor vi havde 70 ture. Alt dette kan vi takke alle vores gode og dygtige turledere for. Uden dem havde alt dette ikke været muligt. En stor tak for det skal lyde herfra.

Af laugsaftner i 2019 har vi haft en enkelt aften med Christian Raabjerg Madsen. Det var en debataften, der handlede om at færdes til fods i naturen og kulturlandskabet. En enkelt Laugsaften blev det til i 2019, det er færre end vi plejer at have.

Til gengæld havde vi igen i år en efterårsfest, hvor deltagerantallet var steget til 43. Festen var med spisning, underholdning og fællesdans. Vi havde en fantastisk person ”Kanne”, en skøn sønderjyde, der på ærke sønderjysk satte gang i lattermusklerne med sine historier og spil på guitar.

Vi har igen i år haft mulighed for at påskønne vores turledere og medarbejdere for det store frivillige arbejde de gør for os, idet vi inviterer på en årlig udflugt med alt betalt. Udflugten i år gik til ”Æ laut” i Bredebro, hvor vi så en meget spændende udstilling om Ecco. En lækker frokost blev indtaget på Klægagergård i Ballum.

Så dejligt at have mulighed for at forkæle vores turledere og medarbejdere med en spændende udflugt.

På kursusdelen har vi i starten af året haft to førstehjælpskurser i Kolding. Et fuldt 12 timers kursus, og et opfølgningskursus på 6 timer. Disse kurser er sponsoreret for DVL af TRYG fonden.

Vi har haft 1 turleder på turlederkursus i Viborg i år. Også dette kursus er gratis for vores afdeling, da det er et kompetencegivende kursus, som betales af hovedafdelingen.

4 bestyrelsesmedlemmer har været på opfølgningskurser i arbejdet med hjemmesiden og turdatabasen hen over året.

Sidste år håbede vi at komme i gang med at udsende nyhedsbreve fra vores afdeling i 2019.

Første nyhedsbrev blev udsendt 1.september 2019, og siden har vi udgivet et nyhedsbrev en gang om måneden. Man skal abonnere på et Nyhedsbrev ved at tilmelde sig på hjemmesiden, hvor man har sine egne data. Er der problemer med tilmeldingen, er man altid velkommen til at bede om hjælp.

 

Nyhedsbrevet henviser bl.a. til månedens ture og aktiviteter i den kommende tid. Der kan være påmindelser, rettelser, sidste nyt m.m. i Nyhedsbrevet. Vi håber det er til glæde og gavn for vores medlemmer, – vi kan se at det bliver åbnet af ca. 80% af de tilmeldte.

Sidste år startede vi med at have 3 turplanlægningsmøder på et år. Forår, sommer og efterår. Vi har i bestyrelsen evalueret om vi skulle fortsætte med det, og det har vi valgt at gøre indtil videre. Det er meget givtigt at mødes med turlederne lidt oftere, da man her kan komme med ideer og forslag til ture. Vi har ofte nyt, der specielt er henvendt til turlederne som f.eks. sværhedsgrader på ture, udveksling af erfaringer med gode apps til planlægning af ture, spørgsmål til turindtastning m.m. Så indtil videre fortsætter vi med tre turplanlægningsmøder.

På nuværende tidspunkt har vi 32 aktive turledere/medarbejdere på listen. Det er som sådan rigtig fint. Alligevel kan vi altid bruge flere turledere, så turplanlægningsmøderne er ikke kun for turlederne, men også for dem, der har lyst til at prøve kræfter som turleder. Vi lægger desuden stor vægt på at turlederne får tilbudt at komme på turlederkursus. I 2020 har vi tilmeldt 3 af vores turledere på et turlederkursus.

Ved årsskiftet i 2019 havde vi ca. 270 medlemmer i DVL Kolding og i slutningen havde vi ca. 280 medlemmer. Vi har fået tilmeldt 45 nye medlemmer i 2019, så det ser ud til at der forsvinder ca. 35 medlemmer samme år. Det er dejligt at vi får så mange nye medlemmer, men det kunne være interessant at finde ud af, hvorfor der så forsvinder ca. 35 medlemmer. Er vi gode nok til at holde på vores medlemmer? Det er nok noget vi fremadrettet vil se på i bestyrelsen.

DVL Kolding har sammen med Sønderjylland og Esbjergs afdelinger i 2019 arbejdet med planlægning af Vandretræffet i 2020. Et stort anlagt træf, der skulle være foregået i Kr. Himmelfartsferien 2020. Emnet var ”Genforeningen” i anledning af 100års jubilæet. Dette blev så aflyst på grund af Corona.

Vi måtte også på det tidspunkt aflyse vores Generalforsamling af samme grund. Det er så den vi afholder i dag.

Udover det var Kolding i 2019 i samarbejde med Esbjerg, Sønderjylland og Fyns afdeling startet på at planlægge et større arrangement på Skamlingsbanken, hvor der skulle være afholdt Topmøde den 30.august 2020. Dette er så for nylig også blevet aflyst pga. forsamlingsforbuddet ikke blev sat op til 200.

Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2019.

Vi har deltaget i 1 formandsmøde, 1 landsmøde og 1 regionsmøde.

Vores kredsrepræsentanter i Friluftsrådet har deltaget i 1 årsmøde og et årligt møde, der blev afholdt i Stenbjerg i Thy.

Så vi har haft et ganske travlt år i 2019.

 

 

Min beretning slutter hermed med en meget stor tak til alle, til det gode samarbejde i bestyrelsen, til alle turlederne for det flotte arbejde med at lave en masse gode vandreture, uden dem ingen Vandrelaug, en tak til alle medarbejdere, der er med til at gøre foreningen til det, den er.

Og selvfølgelig en meget stor tak til alle vores glade vandrere der møder friske op til vores ture.

Uden dem heller ingen Vandrelaug.