Årsberetning

 

Generalforsamling DVL Nordsjælland, den 2. marts 2024 Formandens beretning

Det har været et aktivt år. Turlederne har arrangeret 103 endags ture og fået 1518 medlemmer – og 54 gæster – ud at vandre. Der har med stor succes været afholdt 4 vandreferier med i alt 82 glade deltagere.

Årets tema var Historiske vandringer – og dem har vi haft en del af. En del af temaet har vært et tæt samarbejde med lokale museer om etablering af beskrevne og markerede ruter, som alle er velkomne til at bruge og opleve. Her i Nordsjælland har vi takket være kreative og flittige turledere fået to nye ruter, Karen Blixen ruten i Rungsted og omegn og de historiske ruter i Frederiksværk.

Igen i år var der turledere, der tilrettelagde en velbesøgt bustur – denne gang til Møns klint, hvor vi gik tre ruter af forskellig længde. Det blev endnu en god tur med tid til megen snak både i bussen og som altid gode oplevelser på turene. Tidsmæssigt faldt turen sammen med vandrernes dag, der fra 2023 er blevet rykket en uge i forhold til tidligere – det HAR vi noteret os…

Ellers har vi afholdt de faste årlige turarrangementer som ture i forbindelse med generalforsamlingen, kløversti-ture (tredje lørdag i april) og DVL fødselsdagstur (den 18. maj). Både fødselsdagsture og vandrernes dag giver os lejlighed til at mødes og samarbejde med de øvrige DVL-afdelinger i vores område.

Vi var 5 delegerede fra afdelingen, der deltog i DVLs landsmøde i november og vi var så privilegerede, at en af vores delegerede havde modet og energien til at stille op til den nye styrelse. Stort tillykke herfra til Majbrit Søgaard Berthelsen.  Vi fik også valgt en ny landsformand, Dorrit Christensen fra København, det er spændende at følge og arbejde med de nye initiativer, der kommer fra den kant.

Vores økonomiske status er fortsat ok, vi har en passende reserve og tilskuddet fra landsforeningen, som er baseret på vores aktiviteter og udvikling i medlemstal har været tilstrækkeligt til at understøtte et tilfredsstillende aktivitetsniveau.

Vores blad, Vandreliv udkom i november for sidste gang på tryk – men kan nu læses på DVL.dk. Vi gør en del reklame for alt det man kan finde på dvl.dk og vores egen Nordsjælland side med vores nye postkort og flyers.

Alle vores ture skal nu findes enten på DVLs hjemmeside eller via vores nyhedsbreve. Det har vi arbejdet en del med igennem efteråret og der kommer nu et månedligt nyhedsbrev med en oversigt over den kommende måneds ture.

Det har også givet en ny rytme i turplanlægningen, nu har vi en deadline midt i hver måned for den kommende måneds ture – selvfølgelig planlægges og annonceres mange ture på dvl.dk længe før; det er helt op til den enkelte turleder.

Vi er nu i alt 24 turledere i afdelingen, der er kommet en enkelt ny, velkommen til Jørgen Rasmussen. Tre turledere er stoppet i årets løb, tak for indsatsen til Henrik Tofte, Rosa Schmidt og John Cappelen. I årets løb har vi fået oversigten over alle aktive turledere ind på vores egen side på dvl.dk/nordsjælland – der kan du nu se, hvilke turledere, der bor i dit lokale område.

Vi kan sagtens være endnu flere turledere, vores afdeling dækker et stort område – hele 9 kommuner med i alt 380.000 indbyggere fordelt på 1075 km2. Turlederne bor nogenlunde fordelt i hele området ligesom vores medlemmer er det, det er stærkt medvirkende til at vores ture fordeler sig ret jævnt geografisk – ret naturligt med flest turdeltagere pr tur i den sydlige og østlige del af vores område.

DVL Nordsjælland har lige nu 833 medlemmer, det er fortsat væsentligt færre end før corona. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende; vi prøver at blive bedre både til at tiltrække nye medlemmer og til at holde fast på de eksisterende medlemmer.

Der kan måske gøres endnu mere lokalt – jeg er helt åben overfor tanken om, at vi fra afdelingens side understøtter lokale medlemsgrupper, hvor gruppen selv kan tilrettelægge og afholde lokale vandreture. Det kunne også være en god måde at starte på for nye turledere.

Jubilarer:

25 år:

Anne Nielsen, Inge Pihl, Nina Andersen, Aase Sveistrup,

Lis Voergaard, Palle Skovborg, Irene Jellum,

Birgitte Cramer Johnsen, Russell Morris

50 år:

Lars-Henrik Jensen

60 år:

Peter Salbo

65 år:

Per V. Richelsen, Flemming Holm Larsen

Vi ønsker jer alle et stort tillykke.

page2image2364804880