Årsberetning

 

Generalforsamling DVL Nordsjælland, den 25. februar 2023 Formandens beretning

Det forløbne år bar stadig præg af den globale Corona pandemi med lidt færre ture både i vores område og vores altid populære ture i Sverige. Turlederne har arrangeret 93 lokale ture og de har fået 1090 medlemmer – og 48 gæster – ud at vandre. Vores Sverige specialister har afholdt 14 endags ture i vores svenske nærområde med i alt 231 deltagere. I 2021 havde vi 84 ture i alt, i 2020 86 ture – i 2019 var det hele 120 ture. Rejserne måtte jo vente i corona tiden; men de kom endeligt i gang her i ’22; de længeudsatte sverigesrejser til Gryt, Gotland og Skåne såvel som nytårsturen til Åkulla blev gennemført fuldt booket og med stor succes.

Der er grund til at fremhæve et arrangement – turen til og vandreturene på Røsnæs; hele seks turledere planlagde, testede og gennemførte tre samtidige vandringer af forskellig længde for op til 90 af DVL Nordsjællands medlemmer. Bestyrelsen besluttede i foråret, at medlemmerne skulle tilbydes noget særligt efter den lange, trælse corona periode, så vi arrangerede busturen og kaprede nogle meget villige turledere til at stå for turene ude på næsset. Det blev en god tur med tid til megen snak både i bussen og som altid gode oplevelser på turene.

Vi har også afholdt de faste årlige turarrangementer som ture i forbindelse med generalforsamlingen, kløversti-ture (tredje lørdag i april), DVL fødselsdagstur (den 18. maj) og vandrernes dag (den 15. september). Både fødselsdagsturen og vandrernes dag giver os lejlighed til at mødes og samarbejde med de øvrige DVL-afdelinger i vores område.

Afdelingen har her ved indgangen til 2023 i alt 26 turledere, hvor de 5 er kommet til og i løbet af året har været på DVL’s turleder kursus. Velkommen til John H. Petersen, Mette Høeberg, John Cappelen, Kirsten Gibson og Charlotte Pii Mills. Vi har også måttet tage afsked med en af vores garvede turledere – tak til Bente Nielsen for din gode indsats gennem årene.

Vi kan sagtens være endnu flere turledere, vores afdeling dækker et stort område – hele 9 kommuner med i alt 380.000 indbyggere fordelt på 1075 km2. Turlederne bor nogenlunde fordelt i hele området ligesom vores medlemmer er det, det er stærkt medvirkende til at vores ture fordeler sig ret jævnt geografisk – ret naturligt med flest turdeltagere pr tur i den sydlige og østlige del af vores område.

DVL Nordsjælland har lige nu 888 medlemmer; hele corona perioden har givet os en vis nedgang i medlemsskaren – vi var for to år siden 1007 medlemmer. Der er dog klare tegn på, at udviklingen igen er vendt; der var væsentligt lavere frafald her med udgangen af 2022 – og vigtigst; så har antal nye medlemmer her i de to første måneder af 2023 været markant større end det var sidste år, der er 45 nytilkomne i år – der var under 20 i samme periode sidste år. Det må vise sig om denne udvikling holder – og hvorfor. Det er måske en tilfældighed, at det falder sammen med, at DVL’s hjemmeside siden årsskiftet har fået områder ”kun for medlemmer”, hvem ved?

Vores økonomiske status er fortsat ok, vi har en passende reserve og tilskuddet fra landsforeningen, som er baseret på vores aktiviteter og udvikling i medlemstal har været tilstrækkeligt til at holde et tilfredsstillende aktivitetsniveau.

Vi har holdt 2 frivillig møder, hvor vi udveksler erfaringer om turtilrettelæggelse og lignende, vi har også afholdt et par mere sociale arrangementer for alle frivillige, de har haft en god tilslutning, selvom jeg jo altid kunne ønske mig at endnu flere benyttede sig af tilbuddet. Sommerturen for frivillige – godt tilrettelagt af turlederne Leif og Susanne – gik i år til Næstved og Gavnø.

Bestyrelsen har i løbet af året holdt fem møder, og jeg vil gerne rose os selv for et godt samarbejde og lydhørhed for andres ideer. Vores to bestyrelsessuppleanter har forsøgsmæssigt deltaget – uden stemmeret – i alle vores møder; det har kun beriget møderne – derfor indstiller jeg også til generalforsamlingen, at vi med en vedtægtsændring gør denne ordning permanent.

I marts deltog den nyvalgte formand sammen med Alice Ebbesen i regionsmødet for alle afdelingerne i Østdanmark, og vi var 5 delegerede på Landsmødet i november 2022. Det ser ud til at vi kan være det samme antal delegerede på det næste landsmøde; vi vælger både delegerede og suppleanter her på generalforsamlingen lidt senere i dag. Vigtigste punkt på landsmødet bliver helt sikkert valget af ny landsformand; tak til Steen Kobberø for indsatsen gennem årene.

Vores fælles blad, Vandreliv har altid været stedet, hvor vi orienterede hinanden om, hvad der skete; ture, møder, interessante artikler mm. Vores hjemmeside DVL.dk har for mange af os suppleret eller helt overtaget meget af den rolle; men det er jo ikke altid, at vi lige opdager nyhederne og pop-op turene. Med udsendelsen af nyhedsbreve har vi set, at vi har en ny kanal, der næsten altid giver en umiddelbar respons. Fx var tilslutningen til Røsnæs turene på ca 30 – da vi udsendte et nyhedsbrev med en stor omtale af turen blev alle pladser revet væk på få dage. Antal deltagere her på generalforsamlingen steg også fra 25 til 45 i samme øjeblik nyhedsbrevet var kommet ud…

Jeg ser frem til et år, hvor vi bliver endnu flere engagerede turledere og endelig får os alle ordentligt præsenteret for alle vores medlemmer, så samarbejdet mellem medlemmerne og turlederne, der fungerer så fint på turene, kan udvides til gensidig inspiration. Mit eget fokusområde bliver velkomsten til nye medlemmer, både vores egen mail opfølgning til den generelle DVL velkomst mail og flere introduktionsture overalt i vores område.

Jubilarer.
25 år. Jørgen Wang, Vibeke Kronborg, Lina Britt Jensen, Hildburg Jørgensen og Birthe Larsen. 40 år. Karin Thrane, Anne-Marie Bech og Kirsten Aamand.
60 år. Kaj Hansen
65 år. Alice Hansen og Kirsten Wallengren.
Vi ønsker jer alle et stort tillykke.

page2image2364804880