Bestyrelsen

Kontakt bestyrelsen

Har du spørgsmål, ideer eller kommentaerer vedrørende afdelingen, er du velkommen til at kontakte den af os, du finder nærmest.

 

Bestyrelsens medlemmer pr. 27.01.20178

Alice Ebbesen, Humlebæk
Formand
Mail
3068 8677

Leif Odgaard  Frederiksberg
Næstformand
Mail
5217 1163

Else Johansen
Kasserer
3116 0559
Mail

Curt Carlsen
Sekretær
Mail
3049 1090

Ester Kold
Bestyrelsesmedlem
Mail
6021 3606

Henrik Tofte Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

Ruth Pedersen
1. suppleant til bestyrelsen