Bestyrelsen

Kontakt bestyrelsen

Har du spørgsmål, ideer eller kommentarer vedrørende afdelingen, er du velkommen til at kontakte den af os, du finder nærmest.

Bestyrelsens medlemmer pr. 06.02.2022

Steen Vestergaard
Formand
Mail
2614 1459

Leif Odgaard
Næstformand
Mail
5217 1163

Michael Holst
Bestyrelsesmedlem

Else Johansen
Bestyrelsesmedlem
Kasserer
3116 0559
Mail

Rosa Schmidt
Sekretær

Ebbe Sørensen
Revisor suppleant

Charlotte Pii
1.Suppleant

Vivian Grønberg
2. suppleant
Revisorer: Herdis og revisorsuppleant Ebbe.