Alle ture i 2023

Vandreture 2023

 

 Søndag d. 8. januar kl. 13.00 Historiske Vandringer –
Nytårstur Øst for Paradiset
Turen går gennem Paradislinien til Kællingehøj og en grusgrav. Videre til
Paradiset, Blemmelyngvej, Bison- farm og ad en skovvej retur. Tur: ca. 5 km.
Sværhedsgrad: Grøn/3-4/5.
Mødested: Bornholms Golf Klub, Plantagevej 3 B, 3700 Rønne.
Turleder: Ib Madsen, 2128 4984

Torsdag d. 19. januar kl. 19.00 Laugsaften – TILMELDING
Vi mødes på Biblioteket til en hyggelig aften, hvor Hanne og Thomas vil vise
billeder og fortælle om deres vandreferie i det Sydfynske Øhav.
Tag selv kaffe med – vi leverer kagen.
Tilmelding: senest d. 16. januar til Grethe 2925 5053
Mødested:
Rønne Bibliotek, Pingels Allé 1, 3700 Rønne.
Turudvalget: 2925 5053

Søndag d. 5. februar kl. 13.00 Historiske Vandringer – Rundt om Sose
Turen går ned ad trappen over lille Å og gennem dalen. Videre ad cykelsti til
Hovedgårdsvej forbi gammel skydebane, Sose Bådelaug og langs Sosebugten retur.
Tur: ca. 5 km. Sværhedsgrad: Grøn/3-4/5.
Mødested: Sose Rasteplads, Søndre Landevej, 3720 Aakirkeby.
Turleder: Ib Madsen, 2128 4984

Søndag d. 19. februar kl. 13.00 Historiske Vandringer –
Fastelavnstur til Klint og Byskoven – TILMELDING & BETALING
Vi går en tur på Klint ved Natur Bornholm, videre til Byskoven og tilbage til
Aakirkeby Hallen, hvor vi får kakao m/ flødeskum og fastelavnsbolle.
Husk skiftesko. Tilmelding: Senest d. 12. februar til Grethe 2925 5053.
Pris: kr. 60.00 / kr. 90.00 (medl. / ikke medl.) Tur: ca.4 km.
Sværhedsgrad: Grøn/3-4/4
Mødested: Aakirkeby-Hallerne, Grønningen 3, 3720 Aakirkeby.
Turleder: Erik Hørringsen, 2572 2584

Søndag d. 26. februar kl. 13.00 Historiske Vandringer – Tur i Gudhjem
Turen går fra Gudhjem til Melsted og vi ser på hvor alle kunstnerne,
der kom til Gudhjem i begyndelsen af  1900 tallet og opefter, slog sig ned.
Tur: ca. 4 km. Sværhedsgrad: Blå/3-4/4.
Mødested: P. plads, Havnen, 3760 Gudhjem.
Turleder:
Leif Bentzen, 2334 9593

Torsdag d. 2 marts kl. 19.00 Generalforsamling – TILMELDING
Vi afholder generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne
på Rønne Bibliotek. Foreningen er vært med lidt at spise og drikke.
Tilmelding på grund af traktement senest d. 23. februar til Grethe
2925 5053.Mødested: Rønne Bibliotek, Pingels Allé 1, 3700 Rønne.
P.b.v.: Grethe Elleby, 2925 5053

Søndag d. 12. marts kl. 13.00 Vestre Sømark
Turen starter på Raghammer Skydeterræn og vi går ad kyststien til
Vestre Sømark. Tilbage over klitterne. Tur: ca. 5 km.
Sværhedsgrad: Blå/3-4/5.
Mødested: Raghammer Skydeterræn, v/ Hjemmeværnshuset,
Søndre Landevej 184, 3720 Aakirkeby. Turleder: Ib Madsen, 2128 4984

Torsdag d. 16. marts kl. 19.00 Planlægningsmøde
Turledere og andre interesserede mødes til fælles planlægning af nye ture til andet halvår 2023. Gode ideer og turforslag modtages med glæde. Tag selv kaffe med, vi bager.
Mødested: Rønne Bibliotek, Pingels Allé 1, 3700 Rønne.
P.b.v.: Grethe Elleby, 2925 5053

Søndag d. 26. marts kl. 13.00 Vang Havn – Kajamaansa hul
Vi kommer forbi Vang vandmølle, går videre til klippepartiet med
Kajamaansa hulen. Derefter langs med Mølledammen til Ringebakke
Stenbruddet og til sidst ned til Pieren. Tur: ca. 5 km.
Sværhedsgrad: Blå/3-4/5.
Mødested: Vang Havn, 3790 Hasle. Turleder: Henning Madsen, 2925 5053

 Søndag d. 2. april kl. 13.00 Hasle Lystskov
Vi går en dejlig forårstur i Hasle Lystskov, går i sydlig retning og passerer den nye grusgrav lige før Hasle Klinker, drejer ad Bagåsvej og går gennem det lille bysamfund Tofte til Rubinsøen og tilbage til Hvide Hus, hvor vi drikker vor kaffe. Tur: ca. 5 km. Sværhedsgrad: Grøn/3-4/5.
Mødested: Hvide Hus, Fælledvej 98, 3790 Hasle.
Turleder: Kirsten Lund-Hansen, 5131 1207

Søndag d. 16. april kl. 13.00 Historiske Vandringer –
Enj Vestermariahorra
Vi opsøger nogle af de steder, som den levende fortæller Lars Peter Dahl har fortalt om. Han er født og opvokset på Nørregård i Vestermarie. Tidligere tiders listige stier langs Tingsted Å findes ikke mere, så en del af turen bliver på asfalt. Tur: ca. 8 km. Sværhedsgrad: Grøn/3-4/8.
Mødested: Nørregård, Vestermarie, Rømeregårdsvej 30 A, 3700 Rønne.
Turleder: Birgitte Borgen Müller Marcussen, 2964 5133

Søndag d. 30. april kl. 13.00 Historiske Vandringer – Tur til Salene
Turen går ad Gudhjemvej forbi Tornegård og ad stien til Salene, hvor vi får fortalt om Blod Egils endeligt og hvor Palnatoke dræbte Harald Blåtand.
Tur: ca. 6 km. Sværhedsgrad: Blå/3-4/6.
Mødested: Gudhjem Svømmehal, Gudhjemvej 74 A, 3760 Gudhjem
Turleder:
Leif Bentzen, 2334 9593

Søndag d. 7. maj kl. 13.00 Lynggårdsskoven – BETALING
Turen er i samarbejde med Klub Leonora, hvor vi først går en tur i skoven i den gode sags tjeneste, til fordel for Tuba Bornholm, som står for rådgivning af unge fra misbrugsfamilier. Efter turen bliver der serveret kaffe og kage. Alle er velkomne. Pris: kr. 75.00 pr. deltager. Tur: ca. 6 km.
Sværhedsgrad: Grøn/3-4/6.
Mødested:
Lynggårdsskoven, Ølenevej 75, Pedersker, 3720 Aakirkeby.
Turleder: Henning Madsen, 2925 5053

 Søndag d. 21. maj kl. 13.00 Forårs tur i Svartingedalen
Vi tager turen mod vandværket på Svalhøjvejen, hvor vi holder en kort pause. Vi går retur samme vej og gør holdt i stenbruddet, hvor vi nyder kaffen. Mon Anemonerne stadig står i blomst og kan vi være heldige at høre Nattergalen slå sine triller. Husk fodtøj til fugtigt underlag. Tur: ca. 6 km. Sværhedsgrad: Blå/3-4/6.
Mødested: Åhalsegård, Kirkedalsvej 25, 3790 Hasle.
Turleder: Erik Hørringsen, 2572 2584

 Søndag d. 4. juni kl. 13.00 Historiske Vandringer –
Graneli og Smålyngsværket
Vi går rundt i den private park, med de mange Rhododendron buske som er blandt Bornholms største. Nyder roen og fuglesangen (måske hører vi også påfuglene) Historien om stedet er meget spændende. Derefter køres til Smålyngsværket, Ølenevej 47, Pedersker, 3720 Aakirkeby. Vi går en tur i dette enestående smukke stykke Bornholmske natur. Tur: ca. 4 km. Sværhedsgrad: Grøn/3-4/4.
Mødested: Graneli, Ølenevej 33, 3720 Aakirkeby.
Turleder: Erik Hørringsen, 2572 2584

Tirsdag d. 13. juni kl. 19.00 Aftentur til Slau´s stene
Vi går fra Nylars Rundkirke mod Rønne ad cykelstien til vi når Slau´s stene. Her får vi lidt historie om tilblivelsen af stedet. Vi tager en anden vej retur til Nylars hvis vejret er godt. Tur: ca. 5 km. Sværhedsgrad: Grøn/3-4/5.
Mødested:
Nylars Rundkirke, Kirkevej 10 k, 3720 Aakirkeby.
Turleder: Erik Hørringsen, 2572 2584

Søndag d. 25. juni kl. 12.00 Sommerudflugt til Arboretet
Vi starter med at spise vores medbragte mad. Kl. 13.00 går vi en tur rundt i området. Vi passerer Svolmyr, Store Grankule, Røsegravfelt, Duedalsvandet og til sidst gennem stormfaldsområdet.
Tur: ca. 4 km. Sværhedsgrad: Blå/3-4/4.
Mødested:
Arboretet, Segenvej 37, 3700 Rønne.Turleder:Henning Madsen 5695 2185

Torsdag d. 6. juli kl. 19.00 Aftentur på Galløkken
Ser ud over alt det nye på havnen. Derefter går vi ud over Galløkken. Kommer igennem området, hvor der engang var en gammel skydebane. Nyder solnedgangen ved stranden. Tur: ca. 4 km. Sværhedsgrad: Grøn/3-4/4 Mødested: P-plads Skansevej, 3700 Rønne.
Turleder:
Henning Madsen, 5695 5341

Søndag d. 9. juli kl. 13.00 Historisk Vandring – Boderne
Vandretur til ”Russersletten”, det militære skydeterræn og den russiske officers beslaglagte sommerhus. Hør om relationerne mellem bornholmerne og de russiske soldater 1945 – 1946. Tur: ca. 6 km. Sværhedsgrad: Blå/3-4/6 Mødested: P-plads  Boderne 6 B, 3720 Aakirkeby.
Turleder: Birgitte Borgen Müller Marcussen, 2964 5133

Torsdag d. 20. juli kl. 14.30 Historisk Vandring på Christiansø – TILMELDING & BETALING Tag med på denne dejlige tur til Christiansø, hvor vi møder vor lokale guide på havnen. Vi bliver måske delt i to grupper og guidet rundt til de historiske steder på øerne samt besøg i Store Tårn. Vi har bestilt sandwich, som vi spiser i Kongens Have. Husk siddeunderlag samt egne drikkevarer og kaffe. Pris pr. pers. 295,-/395,-(medl./ikke medl.). Børn op til 14 år kr. 150,-. Tilmelding og betaling er bindende til Grethe Elleby tlf. 2925 5053 mail: ge@mail.tele.dk på reg. 0650 konto nr. 6505739688 bemærk: navn og medlemsnummer senest d. 10. juli. Færgen afgår kl. 15.00 og mødetiden er senest kl. 14.30 og vi returnerer kl. 19.30 sejltiden er 55 min. Husk gratis parkering ovenover Gudhjem – beregn god tid. Ret til ændringer forbeholdes. Tur: 1 times guidning. Sværhedsgrad: Blå.
Mødested:
Christiansøfarten, Ejnar Mikkelsensvej 25, 3760 Gudhjem.
Turleder:
Kirsten Lund-Hansen, 5131 1207 og Grethe Elleby, 2925 5053

Søndag d. 23. juli kl. 13.00 Stevelen – Helligdommen
Vi går fra Stevelen ned til Røstad, videre ad redningsstien til Helligdomsklipperne, hvor vi møder seværdighederne som skanserne og Ørneklippen. Tur: ca. 6 km. Sværhedsgrad: Blå/3-4/6 Mødested: P-plads Helligdomsvej Stevelen, 3760 Gudhjem. (den sidste bro fra Gudhjem)
Turleder: Leif Bentzen, 2334 9593

Søndag d. 13. august kl. 13.00 Historisk Vandring – Kalkstens bruddet og Skiffer vandfaldet
Tur fra info plads ved Skelbro, Søndre Landevej. Vi starter i det historiske Kalkstensbrud, ned til stranden, hvor vi skal se om der er vand i Skiffervandfaldet og retur. Tur: ca. 4 km.
Sværhedsgrad: Blå/3-4/4
Mødested:
Skelbro, Søndre Landevej, 3720 Aakirkeby.
Turleder: Erik Hørringsen, 2572 2584

Søndag d. 27. august kl. 13.00 Balkalyngen
Vi går mod Langeskanse (600 meter lang), fortsætter mod Fugletårnet, Søbækken via cykelstien, ind over Ferskesø bag kirkegården til grillhytten, hvor vi drikker kaffen. Ad Hjertestien mod Balkalyngen retur til Balka Strand. Tur: ca. 6 km. Sværhedsgrad: Grøn/3-4/6
Mødested: Balka, Strandvolden, 3730 Nexø. Turleder: Ib Madsen, 2128 4984

Søndag d. 3. september kl. 13.00 Historisk Vandring – Svaneke Nordskov og Vigehavn
Vi går i Nordskoven til Vigehavn, pause i Rådhushaven med de mange forskellige planter. Herefter går vi på ny anlagte stier og hører om middelalderens trafik og markeder her. Gæste turleder: Irene Maribo Mogensen. Tur: ca. 5 km. Sværhedsgrad: Grøn/3-4/5
Mødested: Sommer P-plads Korshøje, 3740 Svaneke.
Turleder: Erik Hørringsen, 2572 2584

Søndag d. 17. september kl. 13.00 Vandrernes Dag – Paradisbakkerne
GÅ MED – DET GI`R LIVSGLÆDE. Turen følger den gule rute. Oksemyre, Gamledam, Trommerestenene, Heksens dør, Dybedal, Troldstauerna, Tamperdal, Ravnedal, Majdalen, Midterpilt og ad Lindsvej retur tilbage. Turen er gratis for alle. Tur: ca. 5 km. Sværhedsgrad: Rød/3-4/5 Mødested: Paradisbakkerne, Oksemyrevejen 10, 3740 Svaneke.
Turleder: Ib Madsen, 2128 4984 

Søndag d. 1. oktober kl. 14.00 Tur i Rø inkl. spisning – TILMELDING & BETALING
Vi går fra Restaurant Rø ad Lindeskovvej, Vassebækvej og Vassebæk åen til Røbrovej. Enkelte stop ved Den gamle jernbanestation, skolen og Røbro Mølle og så smutter vi lige ind på den forholdsvis nyanlagte natursti tilbage til Restaurant Rø, hvor der venter os en 2-retters middag kl. 17.00. Pris kr. 100.- kun for medlemmer. Drikkevarer for egen regning.
Bindende tilmelding til Grethe senest d. 24. september på 2925 5053.
Husk at medbringe skiftesko. Tur: ca.5 km.
Sværhedsgrad: Grøn/3-4/5
Mødested: Restaurant Rø, Røvej 51, 3760 Gudhjem.
Turleder: Kirsten Lund-Hansen, 5131 1207

Torsdag d. 5. oktober kl. 19.00 Planlægningsmøde
Turledere og andre interesserede mødes til fælles planlægning af nye ture til første halvår 2024. Gode ideer og turforslag modtages med glæde. Tag selv kaffe med, vi bager.
Mødested: Rønne Bibliotek, Pingels Allé 1, 3700 Rønne.
P.b.v.: Grethe Elleby, 2925 5053

Søndag d. 8. oktober kl. 13.00 Historisk Vandring i Tejn
Vi går fra Tejn Havn til Stammershalle og nyder udsigten langs med kysten. Tilbage til Tejn og kigger på alt det nye, der sker ved havnen. Tur: ca. 6 km. Sværhedsgrad: Grøn/3-4/6
Mødested: P-plads Østvej, Tejn, 3770 Allinge.
Turleder: Leif Bentzen, 2334 9593

Søndag d. 22. oktober kl. 13.00 Svineryggen
Turen går fra kirken ned ad Kirkemarksvej. Videre forbi Folkeskoven og ned til Præsteskoven, hvor vi følger nogle stier i skoven. Derefter går vi til Folkeskoven, Svineryggen ad den nyanlagte bro, som blev anlagt sidste år. Vi følger den anmærkede sti rundt og går tilbage over Svineryggen. Retur gennem Folkeskoven forbi skulpturparken i Vestermarie ved siden af Dagli`Brugsen. Tur: ca. 5 km. Sværhedsgrad: Grøn/3-4/5
Mødested: Vestermarie Kirke, Kirkevej 24 K, 3700 Rønne.
Turleder: Hanne Holm og Thomas Frederiksen, 2346 9582 

Søndag d. 12. november kl. 13.00 De 7 søer rundt om Rønne
Vi går ad Byåstien til Snorrebakkesøen, videre gennem skoven rundt om endnu 2 søer. Ser på Karolinslemmeværket, derefter til Karolinsøerne og Rønne Nord. Tilbage ad cylelstien. Tur: ca. 9 km. Sværhedsgrad: Blå/3-4/9 Mødested: Rønne Idrætshal, Torneværksvej, 3700 Rønne.
Turleder: Henning Madsen, 5695 5341 

Søndag d. 26. november kl. 13.00 Gløgg tur ved Hammershus – TILMELDING & BETALING Vi går en tur i området ved Hammershus, vejret bestemmer. Derefter får vi serveret gløgg /æbleskiver og kaffe/småkager på Hammershus Besøgscenter. Tilmelding til Grethe 2925 5053 senest d. 19. november. Pris: kr. 75.00/120.00 (medl./ ikke-medl. ) Husk skiftesko.
Tur:
ca. 5 km. Sværhedsgrad: Blå/3-4/5
Mødested: Hammershus Besøgscenter, Slotslyngvej, 3770 Allinge.
Turleder:
Erik Hørringsen, 2572 2584