Alle ture i 2022

Vandreture 2022

 

Søndag d. 2. januar kl. 13.00 Nytårstur i Gudhjem
Vi går fra den store p-plads på havnen rundt i Gudhjem. Vi skal opleve byen med de mange små stræder og trapper. Tur: ca. 5 km. Sværhedsgrad: Blå/3-4/5. Mødested: Store p-plads Gudhjem Havn, 3760 Gudhjem. Turleder: Leif Bentzen 2334 9593

Tirsdag d. 18. januar kl. 19.00 Laugsaften
Vi mødes på Biblioteket, hvor Naturvejleder, biolog og forfatter Michael Stoltze kommer og holder foredrag. Derefter hygge med medbragt kaffe/the. Alle er velkomne. Pris: kr. 0/30 (medl./ikke-medl.) Mødested: Rønne Bibliotek, Pingels Allé 1, 3700 Rønne. Turudvalget: 2925 5053

Søndag d. 23. januar kl. 13.00 Ad stier og små gænger rundt om Rønne
Turen går ad cykelstien forbi Rønne Ø, Industrikvarteret, ”Lundensminde” og bagom Sønderbo. Videre igennem Rønne Syd til Galgeløkken, havnen og Nordre Kystvej til Rønne Idrætshal.Tur: ca. 8 km. Sværhedsgrad: Grøn/3-4/8. Mødested: P-plads Rønne Idrætshal, Torneværksvej, 3700 Rønne.
Turleder: Henning Madsen, 5695 5341

Søndag d. 13. februar kl. 13.00 Ringebakkebruddet
Vi går fra toppen af bruddet ned mod vandmøllen, som er en overfaldsmølle. Videre til havnen, hvor vi studerer de kasserede monumentstene, derefter til Pieren, hvor man udlastede granit. Til slut under DGI broen, kravler op gennem bunkeren til toppen og nyder de mange scenerier nede i bruddet. Tur: ca. 3 km. Sværhedsgrad: Blå/3-4/3. Mødested: Ringebakkebruddet, Borrelyngvej, 3790 Hasle. Turleder: Ib Madsen, 5115 9024

Søndag d. 27. februar kl. 13.00 Fastelavnstur til Klemensker
Turen starter ved kirken, derefter går vi en lille tur i Præsteskoven og rundt om Præstemosen. Efter turen går vi ind på Klemens Kro, hvor vi får serveret kakao/fastelavnsbolle og kaffe/småkage. Tilmelding: senest d. 21. februar til Grethe, 2925 5053 Pris: kr. 60.00/ kr. 95.00 (medl./ikke-medl.) Tur: ca. 4 km. Sværhedsgrad: Grøn/3-4/4. Mødested: Sct. Klemens Kirke, Bedegadevej 1A, 3782 Klemensker.
Turleder: Peter Hansen, 4218 5813

Tirsdag d. 8 marts kl. 19.00 Generalforsamling
Vi afholder generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne på Rønne Bibliotek.Foreningen er vært med lidt at spise og drikke. Tilmelding på grund af traktement senest d. 4. marts til Grethe 2925 5053. Mødested: Rønne Bibliotek, Pingels Allé 1, 3700 Rønne. P.b.v.: Grethe Elleby, 2925 5053

Søndag d. 13. marts kl. 13.00 Lilleborg til Gamleborg
Vi går fra Lilleborg til Gamleborg og videre til Ekkodalen. Retur over Christianshøj. Tur: ca. 5 km. Sværhedsgrad: Blå/3-4/5. Mødested: P-plads bag Lilleborg, Segenvej 48, 3720 Aakirkeby.
Turleder: Erik Hørringsen, 2572 2584

Torsdag d. 24. marts kl. 19.00 Planlægningsmøde
Turledere og andre interesserede mødes til fælles planlægning af nye ture til andet halvår 2022. Gode ideer og tur forslag modtages med glæde. Tag selv kaffe med, vi bager. Mødested: Rønne Bibliotek, Pingels Allé 1, 3700 Rønne. P.b.v.: Grethe Elleby, 2925 5053

Søndag d. 3. april kl. 13.00 Fra Bølshavn til Randkløve
Vi går fra P-pladsen på Bølshavn Havn, ad kyststien til Ypnasted, Haralds Havn og vender ved Randkløve Skår. Her drikker vi vores medbragte kaffe. Samme vej tilbage. Mange forårsblomster langs stierne. Tur: ca. 7 km. Sværhedsgrad: Blå/3-4/7. Mødested: P-pladsen, Bølshavn Havn, 3740 Svaneke.
Turleder: Ole Hansen, 5695 2185 

2. Påskedag, mandag d. 18. april kl. 13.00 Storedalen
Vi skal se Storedal Å, Lundegårds Stenbrud, Jernbanedæmningen, Bakkegård, Bækkegård og Lundgård. Vi skal nyde synet af de mange forårsblomster i sprækkedalen. Tur: ca. 4 km. Sværhedsgrad: Blå/3-4/4. Mødested: P-plads, Gilbertsstræde, 3770 Allinge. Turleder: Birgitte Borgen Müller Marcussen, 2964 5133 

Søndag d. 24. april kl. 13.00 Lensgård – Lykkelund Gedemejeri
Vi går fra Lensgård ad Stangevej og videre ad Krækketsvej til Lykkelund, hvor vi skal besøge et økologisk gårdmejeri med produktion af is og ost. Der får vi en guidet rundvisning og derefter kaffe, tærte og is. Pris: kr. 95.00/ kr. 130,00 (medl./ikke-medl.) Tilmelding: senest d. 14. april til Grethe, 2925 5053. Tur: ca. 6 km. Sværhedsgrad: Grøn/3-4/6. Mødested: Lensgård, Stangevej 16, 3760 Gudhjem.
Turleder: Leif Bentzen, 2334 9593

Søndag d. 8. maj kl. 13.00 Rispebjerg og omegn
Turen starter ved Poulsker Kirke, hvor vi fortsætter ned over Dyndeby og Rispebjerg. Vi ankommer til Ringborgen med volde og stolpekredse, som kan dateres over 5000 år tilbage i tiden. Oprindelig et soltempel fra stenalderen og en tilflugtsborg fra jernalderen. Tur: ca. 6 km. Sværhedsgrad: Grøn/3-4/6. Mødested: Poulsker Kirke, Poulskervej 13, 3730 Nexø. Turleder: Kirsten Lund-Hansen, 5131 1207

Kr. Himmelfartsdag, torsdag d. 26. – 29.maj Vandretræf
Der afholdes vandretræf på Bornholm. Se mere på hjemmesiden www.dvl.dk/bornholm under vandreferie i Danmark.

2. Pinsedag, mandag d. 6. juni kl. 13.00 Fra Fosforitten – Arnager
Fra Fosforitten går vi mod syd ad kyststien til Arnager. Vi ser på den nye bro, Jættestuen og kigger efter fossiler i klinten nord for Arnager. Tur: ca. 6 km. Sværhedsgrad: Blå/3-4/6. Mødested: P-plads, Søndre Landevej 20, 3700 Rønne. Turleder: Erik Hørringsen, 2572 2584 

Torsdag d. 16. juni kl. 19.00 Aftentur Onsbæk rundt
Turen går fra Skelsmyre mod nord, hvor vi kommer forbi de store grusgrave. Vi krydser Stampevej mod den tredje grusgrav, hvor den første dinosaur tand blev fundet. Følger skovveje og cykelsti til stranden, Vellensåen, Stampen Vandværk, Lufthavnen og retur til Skelsmyre. Tur: ca. 6 km. Sværhedsgrad: Grøn/3-4/6. Mødested: P-plads Skelsmyre, (overfor lufthavnen) Sdr. Landevej, 3700 Rønne Turleder: Ib Madsen, 2128 4984

Søndag d. 26. juni kl. 12.00 Sommerudflugt
Vi mødes ved Kongemindet hvor vi spiser vores medbragte frokost. Kl. 13.00 går vi en tur i Almindingen og Vestermarie plantage. Tur: ca. 6 km. Sværhedsgrad: Grøn/3-4/6. Mødested: Rytterknægten, Kongemindevejen 4, 3720 Aakirkeby. Turleder: Erik Hørringsen, 2572 2584

Torsdag d. 7. juli kl. 19.00 Aftentur til Klintebakken v/ Natur Bornholm
Vi går ned over Klinten og følger bagsiden af Klintebakken. Passerer Byskoven, hvor vi drikker aftenkaffen og går videre forbi campingpladsen og ad stien tilbage til Natur Bornholm. Tur: ca. 3 km Sværhedsgrad: Grøn/3-4/3 Mødested: P-plads Natur Bornholm, Grønningen 30, 3720 Aakirkeby. Turleder: Kirsten Lund-Hansen, 5131 1207

Søndag d. 10. juli kl. 13.00 Historiske fortællinger i landskabet
På grundlag af den nyudkomne bog ”70 Erindringsglimt fra russertiden på Bornholm” opsøges en række åsteder. Påklædning: Strømper og lange bukser på grund af skovtæger. Tur: ca. 6 km Sværhedsgrad: Grøn/3-4/6 Mødested: P-plads Hareløkkerne, Segenvej 41, 3720 Aakirkeby. Turleder: Birgitte Borgen Müller Marcussen, 2964 5133

Søndag d. 24. juli kl. 13.00 Slusegaard
Vi skal kigge på Vandmøllen, Ørredhuset og går en tur i området, hvor vi finder det geografiske knudepunkt og nyder turen rundt i skoven og på strand. Tur: ca. 5 km Sværhedsgrad: Grøn/3-4/5 Mødested: Slusegård, Strandvejen 10, Pedersker, 3720 Aakirkeby. Turleder: Erik Hørringsen, 2572 2584

Torsdag d. 28. juli kl. 19.00 Aftentur Gryet og Bodilsker Sandstensbrud
Turen går til Gryet, en lille skov med de mange bautasten, over Slamrebjerg forbi ”Dosjan”. Derefter går vi tilbage til Bodilsker Sandstensbrud, hvor vi skal se et naturområde som er helt specielt. Her nyder vi vores medbragte kaffe. Tur: ca. 3 km Sværhedsgrad: Grøn/3-4/3 Mødested: Slamrebjergvej 1, Bodilsker, 3730 Nexø. Turleder: Peter Hansen, 4218 5813

Søndag d. 7. august kl. 13.00 Folkeskoven i Vestermarie
Starten går fra Vestermarie Kirke ad Præstegårdsvejen og vi følger bivejene, til Præstegårdsskoven og Folkeskoven. Meget af turen på asfaltveje. Området er etableret af  – turen går tilbage ad Kirkemøllevej til Kirken. Tur: ca. 5 km Sværhedsgrad: Grøn/3-4/5 Mødested: P-plads Vestermarie Kirke, Kirkevej 24, 3700 Rønne. Turleder: Kirsten Lund-Hansen, 5131 1207

Torsdag d. 11. august kl. 19.00 Aftentur til Ginesminde
Turen går til Jons Kapel, Ginesminde og videre til Teglkås, her vil vi nyde vores medbragte kaffe og det naturskønne område. Tur: ca. 4 km Sværhedsgrad: Blå/3-4/4 Mødested: P-plads Jons Kapel, Jons Kapelvej 4, 3790 Hasle. Turleder: Ole Hansen, 2162 9150

Søndag d. 21. august kl. 13.00 Min ungdoms Boderne
Turen går til Boderne hvor vi ser Havnen, Vester Boderne, Roklubbens Hus og Strandrøstan. Her vil vi drikke vores medbragte kaffe. Derefter til Søndre Landevej og Vester Boderne tilbage. Tur: ca. 6 km Sværhedsgrad: Grøn/3-4/6 Mødested: P-plads v/ kuglen, Boderne, 3720 Aakirkeby. Turleder: Ib Madsen, 2128 4984

Søndag d. 4. september kl. 13.00 Bisonskoven
Vi går gennem Bisonskoven til Fladehald, Hagemyr, Hjortesølen og Nydammen. Måske vi vil opleve at se Bisonokserne i området. Tur: ca. 7 km Sværhedsgrad: Grøn/3-4/7 Mødested: P-plads Bisonskoven, Chr. X Vej, 3720 Aakirkeby. Turleder: Peter Hansen, 4218 5813

Søndag d. 18. september kl. 13.00 Vandrernes Dag – Raghammer
Turen starter i Boderne, hvor vi går ad vandrestien langs kysten til Raghammer, som er et  Militært Skydeområde. Retur via sommerhusene. Turen er gratis for alle. Tur: ca. 5 km Sværhedsgrad: Grøn/3-4/5 Mødested: P-plads v/kuglen, Boderne, 3720 Aakirkeby. Turleder: Ib Madsen, 2128 4984

Søndag d. 2. oktober kl. 13.00 De 7 søer rundt om Rønne
Vi går ad Byåstien til Snorrebakkesøen, videre gennem skoven og rundt om endnu 2 søer. Ser på Karolinslimmeværket, derefter til Karolinsøerne og Rønne nord. Tilbage ad cykelstien. Tur: ca. 9 km. Sværhedsgrad: Blå/3-4/9 Mødested: P-plads Rønne Idrætshal, Torneværksvej, 3700 Rønne. Turleder: Henning Madsen, 5695 5341

Torsdag d. 6. oktober kl. 19.00 Planlægningsmøde
Turledere og andre interesserede mødes til fælles planlægning af nye ture til første halvår 2023. Gode ideer og tur forslag modtages med glæde. Tag selv kaffe med, vi bager. Mødested: Rønne Bibliotek, Pingels Allé 1, 3700 Rønne. P.b.v.: Grethe Elleby, 2925 5053

Søndag d. 16. oktober kl. 13.00 Omkring Lufthavnen
Vi mødes ved Sjælsmyr på Sdr. Landevej, indkørsel lige overfor P-plads ved lufthavnen (se flaget). Vi går rundt om lufthavnen langs havet og tilbage til Sjælsmyr. Kaffe drikkes på turen. Tur: ca. 8 km Sværhedsgrad: Grøn/3-4/8 Mødested: P-plads Sjælsmyr, Sdr. Landevej, 3700 Rønne. Turleder: Ole Hansen, 2162 9150

Søndag d. 30. oktober kl. 13.00 Kobbeåen
Vi går fra stranden ved Kobbeåens udløb, langs med vandet, hvor vi finder tidszonen ved  Fittinge og videre til Himmerigets Port. Derefter til det Hvide Hus og tager cykelstien tilbage. Tur: ca. 6 km Sværhedsgrad: Grøn/3-4/6 Mødested: Melstedvej ved Kobbeåen, 3760 Gudhjem. Turleder: Leif Bentzen, 2334 9593

Søndag d. 6. november kl. 13.00 Fra Hasle til Levka
Vi går langs kysten, hvor vi passerer de gamle kolonihaver, en gammel skanse fra 1600 tallet og Peter Olsens Havn, lille privat fiskeplads. Videre forbi Kultippen til Levka, der kan vi se gamle rester fra en ubådslyttepost. Tilbage igennem skoven. Tur: ca. 5 km Sværhedsgrad: Grøn/3-4/5 Mødested: Hasle Røgeri, Søndre Bæk 20, 3790 Hasle Turleder: Henning Madsen, 5695 5341

Søndag d. 20. november kl. 13.00 Tejn Havn
Vi går fra Tejn Havn til Stammershalle og nyder udsigten langs med kysten. Tilbage til Tejn og kigger på alt det nye der sker ved havnen. Tur: ca. 6 km Sværhedsgrad: Grøn/3-4/6 Mødested: P-plads Østvej, Tejn, 3770 Allinge. Turleder: Leif Bentzen, 2334 9593

Søndag d. 4. december kl. 13.00 Gløgg tur til Bolsterbjerg
TILMELDING & BETALING
Vi vil vandre en tur rundt i skoven over for Restauranten i Nyker Plantage. Efter turen går vi ind på Restaurant Bolsterbjerg, hvor vi får serveret gløgg / æbleskiver, kaffe / småkage. Tilmelding: til Grethe 2925 5053 senest d. 28. november. Pris: 75,- / 130,-(medl./ikke medl.) Husk skifte sko. Tur: ca. 4 km
Sværhedsgrad: Grøn/3-4/4 Mødested: P-plads, Bolsterbjergvej 26, 3700 Rønne. Turleder: Henning Madsen, 5695 5341