Alle ture i 2019

Vandreture 2019

Søndag d. 6. januar kl. 13.00
Nytårstur rundt om Porcelænssøerne v/Rønne
Vi går en kort nytårstur omkring Porcelænssøerne ved Rønne,  passerer et lille kolonihaveområde og afslutter ved Rabækkesøen og ønsker hinanden et godt nytår.
Tur: ca. 4 km. Mødested: P-pladsen ved Rabækkesøen på Snorrebakken, 3700 Rønne
Turleder: Kirsten Lund-Hansen, 5131 1207

Torsdag d. 17. januar kl. 19.00
Laugsaften for medlemmer og pårørende
Vi mødes på Biblioteket og her får vi besøg af naturformidler Dorte Bugge Jensen, som vil fortælle om sit arbejde i Naturstyrelsen. Derefter hyggeligt samvær og foreningen er vært med kaffe og kage.
Mødested: Biblioteket, Pingels Allé 1, 3700 Rønne. Gæster betaler entré. Udvalg: bestyrelsen, 5131 1207

Søndag d. 27. januar kl. 13.00
Pedersker plantages Jagthus
Vi mødes ved det nyrenoverede jagthus, hvor vi efter turen nyder vor medbragte kaffe. Vi går kun ad anlagte stier og skovveje først til fugletårnet på Rømersvej, hvor vi ser, hvad der kan være af vinterfugle og derefter tilbage til Klokkepilt og forbi Varperne.
Tur: 4,5 km på farbart underlag – kan være sne?
Mødested: Ølenevej 42 J, 3720 Aakirkeby. Turleder: Mogens T. Kofod, 2175 5002

Søndag d. 17. februar kl. 13.00
Almindingen i vinterdragt
Vi mødes på p-pladsen bag Lilleborg i Almindingen og herfra går vi til Dronningestenen og nyder den smukke udsigt over Syd Bornholm. Herfra går vi videre til Kongemindet/Rytterknægten, hvor vi holder en lille pause. Turen tilbage går over Lilleborg.
Tur: 6 km.
Mødested: P-pladsen bag Lilleborg, Segenvej, 3720 Aakirkeby. Turleder: Erik Hørringsen, 2572 2584 og Grethe Elleby 2925 5053

Søndag d. 3. marts kl. 13.00
Fastelavnstur Nylars – Lundestenen (jættestue) og Sorte Enge
Vi går ad den nedlagte jernbanelinje mod Lobbæk, hvor vi passerer et antal store gårde samt besøger jættestuen Lundestenen, hvorefter vi går tværs over agrene, som kaldes Sorte Enge tilbage til Nyvest Centret, som serverer varm kakao og fastelavnsboller samt kaffe. Tilmelding til Grethe og Kirsten senest d. 24. februar.
Pris: kr. 50,-/kr. 90,- (medl./ikke medl.).
Tur: ca. 6 km
Mødested: P-pladsen ved Nyvest Centret, Kirkevej 8, 3720 Aakirkeby
Turleder: Erik Hørringsen, 2572 2584 og Kirsten Lund-Hansen, 5131 1207

Torsdag d. 7. marts kl. 19.00
Planlægningsmøde på Biblioteket i Rønne
Vi planlægger nyt turprogram for sidste halvdel af året, og glæder os til, at du møder op med ture, du brænder for at vise os. Alle er velkomne med ideer og oplæg. Det skal være sjovt at være turleder. Tag selv kaffen med, vi bager.
Mødested: Biblioteket, Pingels Allé 1, 3700 Rønne.
Turudvalget: Grethe, Henning, Leif, Anne Grethe og Kirsten, 5131 1207

Tirsdag d. 12. marts kl. 19.00  Generalforsamling
Vi afholder generalforsamling iht. vedtægterne på Biblioteket, hvor der bl.a. skal vælges ny formand. Vi får besøg af Anna Sofie Poulsen fra Danmarks Naturfredningsforening på Bornholm. Foreningen er vært ved lidt at spise og drikke samt kaffe og kage.
Tilmelding på grund af traktement senest d. 3. marts til Grethe
tlf. 2925 5053
Mødested: Biblioteket, Pingels Allé 1, 3700 Rønne.
Udvalg: bestyrelsen, 5131 1207

Søndag d. 24. marts kl. 13.00  Nexø Lystskov
Vi starter ved Ferskesøen går over nogle broer og kommer frem til et gammelt stenbrud, et arboret og en gammel mindesten. Turen går videre i Lystskoven ud over Balkalyngen, hvor vi går på Bornholms længste skanse til Nexø sydstrand. Her er masser af fugle (fuglereservat).
Tur: 5-6 km,
Mødested: Cirkuspladsen på Sdr. Hammer/Søbækken, 3730 Nexø Turleder: Peter Hansen, 4218 5813

Søndag d. 7. april kl. 13.00  Finnens Top
Vi starter på havnen i Vang går op gennem byen og videre til Finnens Top, som er Slotslyngens højeste punkt  med 81 m.o.h. Vi går videre over Egisdalen til Komyr. Tilbageturen går langs kysten og Pissebækken.
Tur: 5 km
Mødested: Vang havn, 3790 Hasle
Turleder: Henning Madsen, 5695 5341

Mandag d. 22. april kl. 13.00
Hvor trådte motionsbevægelsen sine børnesko på Bornholm?
Hør om Danmarkshistorien vinklet fra Bornholm. Det bliver en guidet tur med en del fortællinger om initiativer og stridigheder med skyttebevægelsen i fokus.
Tur: 3 km
Mødested: Våbenhuset til Aa Kirke, Storegade 2K, 3720 Aakirkeby (p-pladser nord for kirken).
Turleder: Birgitte Borgen Marcussen, 2964 5133

Søndag d. 5. maj kl. 13.00  Forårstur til Blåskinsdalen
Vi går fra kiosken v/Enesgård ned til redningsstien til Jons Kapel, og derfra videre til Blåskinsdalen, som vi forcerer (ujævnt terræn) og tilbage til p-pladsen. Turen kræver solidt fodtøj.
Tur: 3 km.
Mødested: P-pladsen, Jons Kapelvej 4, 3790 Hasle.
Turleder: Leif Bentzen, 2334 9593

Onsdag d. 15. maj kl. 19.00
Aftentur til Stenbruddene på Klint (Lobbæk)
Turen starter i Lobbæk ved den gamle jernbanestation. Herfra går vi til stenbruddene på Klint. Noget af turen er en del kuperet – i skoven og på kanten af bruddet. Vi nyder kaffen og lytter til fuglenes sang.
Tur: 3 km.
Mødested: P-pladsen, Jernbanevej 1, Lobbæk, 3720 Aakirkeby. Turleder: Erik Hørringsen, 2572 2584

Søndag d. 26. maj kl. 11.30 – 15.30
Sejltur ved Helligdomsklipperne
Vi sejler med m/s Thor fra Gudhjem havn til Helligdomsklipperne på en guidet tur. Nyder vores medbragte kaffe i klipperne hvor efter vi går tilbage til Gudhjem. Vandretur: 7 km. Tilmelding til sejlturen er påkrævet, ring til Leif Bentzen, 2334 9593 senest d. 12.maj.
Pris: kr. 100.00 som betales ved afgangen. I tilfælde af dårligt sejlvejr går turen til Hestestenene – gennem skoven til Melsted og tilbage til Gudhjem havn.
Tur: ca. 5 km.
Mødested: Gudhjem Havn v/Christiansøfarten, 3760 Gudhjem. Turleder: Leif Bentzen, 2334 9593

Torsdag d. 6. juni kl. 19.00
Aftentur til Skulpturparken i Olsker
Vi går fra Sct. Ols Kirke ad markvejen til Olsker, hvor vi derefter følger små veje til Stenløse, hvor nu afdøde billedhugger og skulptør Ole Christensen har anlagt sin skulpturpark i skønne omgivelser. Tur: 5-6 km.
Mødested: Sct. Ols kirke, Lindegårdsvej 1, Olsker, 3770 Allinge. Turleder: Kirsten Lund-Hansen, 5131 1207

Søndag d. 16. juni kl. 13.00
Limensgadebrud og Læsåen
Vi går langs Læsåen til Alunbruddet, hvor der er brudt Alun og kalksten for mange år siden. Der er benyttet kalksten i mange bygningsværker på Bornholm. Vi går videre langs åen til Vasegård Jættestue og videre langs åen, retur samme vej.
Tur: 5 km.
Mødested: P-pladsen v/Læsåen, Limensgade, 3720 Åkirkeby. Turleder: Henning Madsen, 5695 5341

Søndag d. 30. juni kl. 12.00
Sommerudflugt til Hammerknuden
Tag frokostpakken med eller køb en sandwich hos Marie og lad os nyde maden på Hammerhavnen. Kl. 13.00 starter turen langs Hammersøen, Sandlinjen og vi går tværs over til Salomons Kapel. Dernæst langs kysten ind over til Gamle Dam og Opalsøen.
Tur: ca. 6 km.
Mødested: Hammerhavnen, Sænevej 3, 3770 Allinge.
Turleder: Henning Madsen, 5695 5341

Torsdag d. 11. juli kl. 19.00
Aftentur rundt om Keramikskolen
Tag med på en kort aftentur, hvor vi vil se nogle sandstensbrud og Stenbrudsgaarden. Fortsætter bagom Glas- og Keramikskolen, passerer et par søer og ser hvor Stenbrudsmøllen lå. Tag aftenkaffen med som vi nyder undervejs.
Tur: ca. 3 km.
Mødested: Bornholms Konservesfabrik, Stenbrudsvej 35, 3730 Nexø. Turleder: Peter Hansen, 4218 5813

Søndag d. 21. juli kl. 13.00
Halleklippen – Nørremark
Vi kommer forbi Stenbrudssøen, en brudzone med en kobbergang. Gamle forsvarsværker, skanser, naturhavne, Malkværn og gamle stenbrud. Turen kræver rimelig gode ben.
Tur: ca. 7 km.
Mødested: Nexø Kajakklub, Stenbrudsvej 2, 3730 Nexø.
Turleder: Peter Hansen, 4218 5813

Torsdag d. 1. august kl. 19.00
 Aftentur til Teglkås og Hellig Peder
Vi starter turen og går op ad den stejle bakke, hvor Udmarksvejen slutter, og hvor vi har en flot udsigt over mod Sverige, som kan ses i klart vejr. Vi ser, at To-Birke er ved at krybe ud af sit skjul af vildtvoksende træer. Vandringen fortsætter mod syd til Hellig Peder og vi hører små historier undervejs. Tilbageturen ad den stenrige kystvej mod nord, hvor vi finder rester af skanser.
Tur: ca. 4 km.
Mødested: Teglkåsvej 54, 3790 Hasle.
Turleder: Kirsten Lund-Hansen, 5131 1207

Søndag d. 11. August kl. 13.00
Sandkås til Næs i Allinge
Vi går fra Sandkås ad klippekysten mod nord til Næs i Allinge, hvor vi bl.a. passerer Stenvæggen, Æggehønen samt strandenge, klipper og sandstrande. Tilbageturen går via Storedal, hvor vi passerer Lundegårds stenbrud samt ser den store dæmning, der blev bygget, da jernbanen fra Rønne – Allinge skulle åbnes i 1913.
Tur: ca. 4-5 km.
Mødested: P-pladsen v/ Store Sandkås Strand, Tejnvej, 3770 Allinge
Turleder: Ib Madsen, 5115 9024 og Kirsten Lund-Hansen, 5131 1207

Lørdag d. 17. august kl. 8.30 – 21.50
Éndags bus- og vandretur til Sverige
Efter ankomst til Ystad kører vi til Vitamölla, hvor vi vandrer langs kysten til Haväng ca. 3 km. Derefter går vi videre mod Brösarp ca. 6 – 7 km. Aftensmad i Ystad inden hjemrejsen. Se specielt program eller hjemmeside. Tilmelding: til Grethe inden d. 28. juni 2019. Betaling: kontant til Grethe eller indsættes på konto: Nordea reg. nr. 0650 konto nr. 6505 739 688 Pris: kr. 450,00/ 550,00 (medl./ikke medl.). Prisen indeholder: Bus+færge t/r, eftermiddagskaffe, aftensmad
( drikkevarer på egen regning ) samt 2 turledere. Husk madpakke til frokost og pas eller kørekort. Mulighed for opsamling: Birgersvej 11, Aakirkeby kl. 7:15. Efter aftale med Peter.
Mødested:
Bag Velkomstcenteret i Rønne kl. 7:40. Hjemkomst 21:50.
Turledere: Peter Hansen, 4218 5813 og Henning Madsen, 5695 5341.

Søndag d. 1. september kl. 13.00 – 16.30
Tag med Soroptimisterne til Stormfaldsskoven
– i anledning af Moving the World to end Hunger 2019 – et af FN`s fødevareprogrammer. Vi går en tur gennem ”Den magiske Port” og tager et kig ind i Stormfaldsskoven fra 1967, hvor bøgetræerne både står eller ligger og ligner kanoer. Efter kaffe- og kagebord, som Soroptimisterne står for i Arboretet, går turen rundt i området med de smukke skovsøer: Suppegryden, Duedalsvandet og Store Grankule, og der er fortællinger undervejs.
Pris: pr. person kr. 60,00 inkl. tur og kaffe-kagebord. Vel mødt og vi håber på dejlig støtte til et godt formål – bespisning af skolebørn i et af verdens fattigste lande: Burkina Faso.
Tur: ca. 3-4 km.
Mødested: P-pladsen v/Arboretet, Segenvej, 3700 Rønne.
Turleder: Conny Ogareck, 4041 4451

Søndag d. 15. september kl. 13.00
Vandrernes Dag omkring Snogebæk
Gå dig sund – Lev længere, med dette slogan er der vandreture denne dag over hele landet. På Bornholm starter vi med et kig ud over Balka. Derefter går turen forbi Salthammer, Snogebæk havn, Bro og igennem sommerhusområdet. Tag gerne en ven med, turen er gratis for alle.
Tur: ca. 7 km.
Mødested: Gamle Rensningsanlæg, Hovedgade 1, Snogebæk, 3730 Nexø.
Turleder: Peter Hansen, 4218 5813

Torsdag d. 19. september kl. 19.00
Planlægningsmøde
Så er det igen blevet tid til planlægning af nye ture til første halvdel af 2020. Mød op med godt humør og gode ideer til nye ture. Vi hjælper dig gerne i gang, hvis du har lyst til at vise os lige netop din ynglingstur. Tag kaffe med, vi bager.
Mødested: Biblioteket, Pingels Allé 1, 3700 Rønne. P.b.v.: Grethe Elleby, 2925 5053

Søndag d. 6. oktober kl. 13.00
På sporet af det gamle Rønne
En vandretur i Rønnes ældste gader. Turen starter på P. A. Holms Plads, bag IMERCO. Lidt historisk fakta under vejs. Vi slutter af med rundvisning på Rønne Theater, hvor formanden for theateret Bodil Lunqvist byder velkommen og Ebbe Munch Larsen og Erik Hørringsen vil vise rundt på det snart 200 år gamle theater. Derefter nyder vi vores medbragte kaffe.
Tur: ca. 2-3 timer.
Mødested:
P. A. Holms Plads, 3700 Rønne.
Turleder: Erik Hørringsen, 2572 2584

Søndag d. 20. oktober kl. 13.00
Ad Naturstien ved Natur Bornholm

Turen går først til klintebakken, hvor vi ser på vandreblokkene Hanen, Kyllingehønen, Skridebanen og derefter til Sandstensbruddet. Videre et stykke på asfalt før vi igen er på stien som fører os over marker, til et lille Sandstensbrud og til sidst kommer vi til Byskoven, hvor vi så næsten er tilbage. Tur: ca. 5½ km. Mødested: Natur Bornholm, Grønningen 30, 3720 Aakirkeby.
Turleder: Henning Madsen, 5695 5341

Lørdag d. 26. oktober kl. 13.00 – 17.00
Medlemsfest i oktober
Vi arrangerer medlemsfest for vore medlemmer på Restaurant Rø, hvor værtinden Elly Mortensen serverer dejlig 2- retters menu og hvor vi selv sørger for hygge og godt samvær samt godt humør.
Pris: pr. person/medlem er kun kr. 50,00 og så skal du selv betale drikkevarer.
Tilmelding senest d. 20. oktober til Leif Bentzen, 2334 9593 eller Kirsten Lund-Hansen  5131 1207
Mødested:
Restaurant Rø, Røvej 51, 3760 Gudhjem

Søndag d. 3. november kl. 13.00 Sose bugten
Vi følger en rute langs sandstranden og forcerer et klippefremspring (hvis vejret tillader det) og kommer frem til Sose Bådelaug, hvor der er små både og fiskerhytter. Lidt fortælling undervejs bl.a. om en katastrofal stranding i 1678 under svenskekrigen. Vi skal også forsøge at finde en skanse på 130 m? Tilbageturen går ovenover de stejle skrænter tilbage til kaffepausen.
Tur: ca. 4 km.
Mødested: Sdr. Landevej  86A (skilt th. Sose Strand og camping), 3720 Aakirkeby.(ca. 11 km fra Rønne)
Turleder: Kirsten Lund-Hansen, 5131 1207

 Søndag d. 17. november kl. 13.00
Vandretur i Vestermarie Plantage
Vi går ad stierne rundt i Vestermarie Plantage, hvor der er mulighed for at samle natur materialer til juledekorationer. Vi drikker vores medbragte kaffe ved Shelter hytten i Plantagen.
Tur: ca. 2 timer.
Mødested: Gamle planteskole, Ørningevej 1A, Vestermarie, 3700 Rønne.
Turleder: Erik Hørringsen, 2572 2584

Søndag d. 8. december kl. 13.00
En gaddelig liden jylatur
Vi går fra Højskolen, omkring deres have, ad en sjældent gået sti til Ekkodalen. Op til Gamleborg, den største af de bornholmske tilflugtsborge. Derefter gennem Svenskebæk, hvor vi måske er så heldige at se Vandstær. Tilbage gennem Ekkodalen til Højskolen hvor der bliver serveret kaffe / the og æbleskiver.
Pris: kr. 40,00/70,00 (medl./ikke medl.) Gløgg kr. 40,00 Tilmelding: til Grethe senest d. 29. november. Godt fodtøj anbefales.
Tur: ca. 6 km.
Mødested: Bornholms Højskole, Almindingsvej 35, 3720 Aakirkeby. Turleder: Mogens T. Kofod, 2175 5002

 

Flere ture er på vej.