Alle ture i 2018

Vandreture 2018

Søndag d. 7. januar kl. 13.00
Nytårstur i Blemmelyng- og til kaffe hos Slau.
Blemme betyder den bulede mark, og det er hvad vi skal se på vor nytårsvandring i Blemmelyng skoven på Paradislinjen, hvor vi ser pottekulerne samt besøger Slau stene og Kællingehøjen, hvor vi finder den trekantede granit sten, som markerer de gl. sognegrænser Rønne, Knudsker og Nylarsker.
Tur: ca. 6,5 km.
Pris: 0/30 kr. (medl./ikke medl.)
Mødested: P-pladsen på Åkirkebyvej (efter Robbedalevejen), 3700 Rønne.
Turleder: Kirsten Lund-Hansen, 5131 1207

Torsdag d. 18. januar kl. 19.00
Laugsaften.
Vi mødes på Rønne Bibliotek til en hyggelig medlemsaften, hvor vi fortæller hinanden om vore oplevelser, men vi har også inviteret en spændende foredragsholder. Foreningen byder på kaffe og kage.
Pris: 0/30 kr. (medl./ikke medl.)
Mødested: Biblioteket, Pingels Allé 1, 3700 Rønne.
Turudvalget: v/ Kirsten Lund-Hansen, 5131 1207

Søndag d. 28. januar kl. 13.00
Østerlars Plantage.
Vi går fra P-pladsen v/ Borgedalshus gennem Østerlars Plantage, hvor vi passerer Pladseløkken til Stangevej går derefter forbi Lehnsgård og ud til Sigtevej, hvor vi så passerer Sigtedals Teglværk og vi fortsætter tilbage til udgangspunktet og de ventende biler.
Tur: ca. 7,5 km.
Pris: 0/30 kr. (medl./ikke medl.)
Mødested: P-pladsen v/Borgedalshus på Sigtevej 14, 3760 Gudhjem.
Turleder: Leif Bentzen, 2334 9593

Søndag d. 11. februar kl. 13.00
Fastelavnsturen går til Kirkemøllen i Pedersker.
Vi går en fastelavnstur i vinterskoven og ta`r et kig på Kirkemøllen og det gamle pakhus og motorhus.
Vi kommer forbi en rundbygning i skoven, som er en seværdighed i sig selv og går videre ned mod stranden. Turen slutter hos vinbonden Jesper på hans vingård, Gadegård, hvor vi får dejlige
fastelavnsboller og varm chokolade og en kop kaffe. Kom som du er, men turlederne finder du med gule veste og røde næser.
Tilmelding senest d. 8. februar til Grethe 56955341
Pris: 50,-/80,- (medl./ikke medl.)
Tur: ca. 3-4 km.
Mødested: P-pladsen v/Pedersker Kirke på Sdr. Landevej 63, 3720 Åkirkeby.
Turledere: Erik Bakke, 2966 5553 el. 5644 2332 og Peter Hansen, 4218 5813

Søndag d. 25. februar kl. 10.00
Feldspatbruddene i Vestermarie Plantage.
Turen går omkring de 3 feldspatsøer, som er resultatet af et ganske kort industrieventyr i 1870èrne. To af søerne er godt gemt inde i skovtykningen, så vi kommer til at gå udenfor sti og vej.
Tur: ca. 2½ time.
Pris: 0/30 kr. (medl./ikke medl.)
Mødested: Den gamle Planteskole, Ørningevej 1A, 3700 Rønne.
Turleder: Conny Ogareck, 4041 4451

Søndag d. 11. marts kl. 13.00
Hundsemyre.
Turen starter i sommerhusområdet på Balka, og vi går over Sdr. Landevej til Hundsemyre, hvor vi ser på en af de store tørvegrave fra krigens tid. Der skal nok regnes med en fugtig undergrund, så støvler anbefales kraftigt.
Tur: ca. 2½-3 timer.
Pris: 0/30 kr. (medl./ikke medl.)
Mødested: P-pladsen på Frederiksvej, Balka, 3730 Nexø.
Turleder: Peter Hansen, 5649 3125 el. 4218 5813

Tirsdag d. 13. marts kl. 19.00
Planlægningsmøde på Biblioteket.
Det er tid at planlægge sidste halvdel af vore vandreture inkl. maritime ture, så vi efterlyser gode ideer og interesserede turledere, som kan/vil hjælpe os med planlægningen. Det vil glæde os, hvis du/I melder jer til en tur, I brænder for. Vi hjælper dig/jer gerne med at komme i gang. Tag selv kaffe/te med, vi bager.
Mødested: Biblioteket, Pingels allé 1, 3700 Rønne.
Turudvalget: v/ Henning, Grethe, Leif, Erik og Kirsten 5131 1207

Tirsdag d. 20. marts kl. 19.00
Generalforsamling på Biblioteket.
Vi afholder generalforsamling på Biblioteket for medlemmer iflg. vore vedtægter og hvor foreningen er vært ved lidt at spise og kaffe, og måske vi viser billeder fra en privat rejse eller vi synger en sang?
Tilmelding senest d. 15. marts til Kirsten på tlf. 5131 1207 eller mail: klh123@city.dk
Mødested: Biblioteket, Pingels Alle 1, 3700 Rønne.
Bestyrelsen: v/ Kirsten Lund-Hansen, 5131 1207

Palmesøndag d. 25. marts kl. 13.00
Det maritime Hasle.
Som led i årets temature: Maritime Vandringer 2018, går vi en tur på Hasle havn og oplever de nye tiltag, der er foregået de senere år. Vi ser strandlagunen med cafe og kanaler samt flydebro med udspring og bade- og saunafaciliteter. Tilbageturen gennem bymidten til udgangspunktet. Kaffepause på turen.
Tur: ca. 5 km.
Pris: 0/30 kr. (medl./ikke medl.)
Mødested: Hasle Røgeri, Sdr. Bæk 20, 3790 Hasle.
Turleder: Erik Bakke, 2966 5553

Søndag d. 8. april kl. 13.00
Det maritime Tejn.
Turen starter på Tejn havn, hvor man tydeligt kan se forskellen på, hvad der er sket med fiskeriet de senere år. Vi går derefter langs med stranden til Sandkås og retur ad cykelstien forbi hoteller og pensionater.
Tur: ca. 5 km.
Pris: 0/30 kr. (medl./ikke medl.)
Mødested: P-pladsen på Østvej v/sejlklubben på Tejn havn, 3770 Allinge.
Turleder: Leif Bentzen, 2334 9593

Søndag d. 22. april kl. 13.00
Maritim vandretur fra Bølshavn – Randkløve skår.
Turen går langs kyststien forbi havnen i Bølshavn og videre til Ypnasted. Vi nyder den smukke natur langs kysten og går forbi Haralds havn og videre til Randkløveskåret. Tilbageturen går ad cykelstien.
Tur: ca. 9 km.(3 timer).
Pris: 0/30 kr. (medl./ikke medl.)
Mødested: P-pladsen Udmarken/Skansen i Bølshavn, 3740 Svaneke.
Turleder: Henning Madsen, 5695 5341

Søndag d. 6. maj kl. 13.00
Ny Sverige – Hagemyr.
Så er det forårstur på Skovens Dag i hjertet af det gamle ”ny Sverige”, hvor svenske indvandrere bosatte sig i 1870èrne. Få en smule af historien. Vi vandrer videre til det nye oversvømmede område Hagemyr. Vi holder kaffe-pause i en skøn skovlysning, hvor en grus forkastning fra istiden har dannet en høj.
Tur: ca. 4.5 km.
Pris: 0/30 kr. (medl./ikke medl.)
Mødested: P-pladsen på Christian d. X`s vej (ca. 500 m fra Segenvej), 3720 Åkirkeby.
Turleder: Peter Hansen, 5649 3125 el. 4218 5813

Søndag d. 20. maj kl. 13.00
Ad Stenhuggerstien ud til Sæne havn.
Prøv en bjergvandring, hvor ruten er angivet, men anlægsarbejdet ikke nødvendigvis er udført endnu. Vi hjælper hinanden, hvor terrænet er vanskeligt. Vandrestok anbefales. Præmien er flotte udsigter samt indsigt i granitbrydning af den røde hammergranit og Sæne havn som udskibningshavn. Hør om Gunhild Pedersens far og hør om A/S Vald. Handberg. Vi nyder et par ”brosten” og går bekvemt tilbage langs Langelinie, mens vi undersøger, hvordan den lokale sten indgår i bygningsværker.
Tur: ca. 3 timer.
Pris: 0/30 kr. (medl./ikke medl.)
Mødested: P-pladsen på Sandlinien v/Sandvig Camping, 3770 Allinge.
Turleder: Birgitte Borgen Marcussen, 2964 5133

Søndag d. 3. juni kl. 10.00
Den kunstige sø i Rø plantage.
I Sdr. Borgedal forvandledes for 50 år siden et lille rislende vandfald til en stor sø. Søen skulle blot være midlertidig for at lagre stormfældet træ, men Borgedals-søen er der endnu. Turen rundt om søen byder på terræn med vand, trapper, klipper og ret højt græs.
Tur: ca. 2½ time.
Pris: 0/30 kr. (medl./ikke medl.)
Mødested: P-pladsen på Sigtevej (overfor Borgedalssøen), 3760 Gudhjem.
Turleder: Conny Ogareck, 4041 4451

Torsdag d. 7. juni kl. 19.00
Kort aftentur Graneli Rhododendronhave.
Vi besøger Graneli, som er et landbrug, oprettet i Aaker Højlyng af H.C. Kofoed, som ryddede lyng og sten, drænede, merglede og byggede i årene 1863-1923 stedet til et mønsterbrug, hvor især
haven i dag er et mindre udflugtssted med masser af skønne rhododendron., som vi skal nyde synet af.
Tur: ca. 2 timer.
Pris: 0/30 kr. (medl./ikke medl.)
Mødested: Graneli, Ølenevej 33, 3720 Åkirkeby
Turleder: Kirsten Lund-Hansen, 5131 1207

Søndag d. 17. juni kl. 12.00
Maritim sommertur på Nexø havn.
Turen starter med at vi spiser vor medbragte sommerfrokost på cirkuspladsen på Sdr. Hammer og derefter går vi afsted kl. 13.00 til Østre Flak og ser på påfyldningsområdet omkring den nye
og gamle havn med bygninger, industri m.m.
Tur: ca. 4 timer.
Mødested: Sdr. Hammer, (Cirkuspladsen) 3730 Nexø.
Turleder: Peter Hansen, 5649 3125 el. 4218 5813

Torsdag d. 28. juni kl. 19.00
Maritim aftentur til Skelbro og Risebækken.
Lige ved p-pladsen ligger et lille nedlagt kalkbrud af Komstadkalk. Det er geologernes paradis, for lige netop denne type kalk, som kan dateres ca. 475 mio. år tilbage, findes kun sjældent. Her findes forsteninger af blæksprutter og trilobitter. Kalken har også været brugt til bygning af Hammershus, Åkirke samt Nylars Rundkirke. Turen langs bækken ned til stranden, hvor vi går et stykke og finder et flot vandfald på ca. 2,5 m, er et meget idyllisk sted,
hvor vi skal nyde vor aftenkaffe. Terrænet kan virke lidt voldsomt.
Tur: ca. 2 timer.
Pris: 0/30 kr. (medl./ikke medl.)
Mødested: P-pladsen v/ 14 km stenen på Søndre Landevej 104, 3720 Åkirkeby.
Turleder: Kirsten Lund-Hansen, 5131 1207

Lørdag d. 7. juli kl. 21.30
Når natten begynder.
Nat tur i skoven med fortællinger om ”De Underjordiske” – bornholmernes eget folk. Hør de gamle sagn, sans nattens lyde og nyd den medbragte kaffe ved et stemningsfyldt bål i skoven.
Tur: ca. 2 timer.
Pris: 0/30 kr. (medl./ikke medl.)
Mødested: P-pladsen Rytterknægten, Kongemindevejen, 3720 Aakirkeby.
Turleder: Conny Ogareck, 4041 4451

Torsdag d. 12. juli kl. 19.00
Maritim aftentur til Helligdomsklipperne.
Vi starter ved Bornholmerpladsen, hvor vi går ned til klipperne, og vi fortsætter ned til stranden ved Døndalen og retur til Bornholmerpladsen.
Tur: ca. 2 timer.
Pris: 0/30 kr. (medl./ikke medl.)
Mødested: Bornholmerpladsen, Helligdomsvej, 3760 Gudhjem.
Tuleder: Leif Bentzen, 2334 9593

Søndag d. 22. juli kl. 13.00
Maritim vandring i Hundsemyre.
Hundsemyre er den største issømose, hvor der er blevet gravet tørv. Her er et fuglereservat. Området kan godt stå under vand.
Tur: 2½ time.
Pris: 0/30 kr. (medl./ikke medl.)
Mødested: Sdr. Landevej 60, Balka, 3730 Nexø.
Turleder: Peter Hansen, 4218 5813

Søndag d. 29. juli kl. 13.00
Torpe Bakker.
Turen starter ved Troldetræet (har tidligere været omtalt som slangetræet), og går gennem den lille skovbevoksning, hvor der kun er ganske få stier. Nyder naturen, stilheden og fuglene. Vi kommer ud på den modsatte side til Kæret, hvor der er vildt mange sjældne planter pga. den særlige jordbund.
Tur: 2½ time ca. 3 km i vildt terræn.
Pris: 0/30 kr. (medl./ikke medl.)
Mødested: på Fejlerevej ( i vejkanten nær Troldtræet), 3782 Klemensker.
Turleder: Kirsten Lund-Hansen, 5131 1207

Torsdag d. 2. august kl. 19.00
Maritim aftentur til Melsted.
Fra Melstedgård går vi til Kobbevej op til den gamle jernbane – Gudhjembanen, hvor vi finder jernbanebroen. Vi går tilbage langs Melsted Å forbi møllen og Melstedgård.
Tur: ca. 2 timer.
Pris: 0/30 kr. (medl./ikke medl.)
Mødested: P-pladsen ved Melstedgård, Melstedvej 25, 3760 Gudhjem.
Turleder: Leif Bentzen, 2334 9593

Søndag d. 12. august kl. 13.00
Maritim vandring: På sporet af Jørn Utzon.
Vi fejrer Jørn Utzons 100 års dag, for han har sat sine spor her i området, må man sige. Turen starter i Listed, hvor vi vandrer op til Svaneke Vandværk og Pumpstation og derefter videre til Svaneke vandtårn, som også er et vartegn for søfarende. Vi hører noget af den meget lange historie om tilblivelsen af disse to relativt små værker, som Jørn Utzon i en tidlig alder har begået.
Tur: ca. 5 km.
Pris: 0/30 kr. (medl./ikke medl.)
Mødested: P-pladsen på Listed havn (syd for havnen).
Turleder: Kirsten Lund-Hansen, 5131 1207

Lørdag d. 18. august
Éndags vandretur til Sverige –

Søndag d. 26. august kl. 13.00
Fra Østerlars by til Stavehøl.
Vi går ad cykelstien til Præstegårdsskoven, efter et kig til Præstegården fortsætter vi til Østerlars Rundkirke. Derefter går vi til Stavehøl vandfald ad den gamle jernbanelinje.
Tur: ca. 6,5 km.
Pris: 0/30 kr. (medl./ikke medl.)
Mødested: Dagli´ Brugsen Østerlars, Nybrovej 21, 3760 Gudhjem.
Turleder: Grethe Elleby, 5695 5341/2925 5053

Søndag d. 2. september kl. 13.00
Soroptimisttur: Mellem Hareløkkerne og Ekkodalen.
I Hareløkkerne besøger vi Musestien med de flot udskårne træfigurer, inden vi via Grønnevadsvej og Almindingsbyen når frem til Ekkodalen. Her byder Soroptimisterne på kaffe og kage. Tilbageturen følger den gamle jernbane, og vi slutter med et kig indenfor i Christianshøj trinbræt, hvor der er en lille udstilling om skovbrug og togdrift. Turen er arrangeret i samarbejde med Soroptimistklubben Bornholm Leonora, som på denne dag støtter det internationale projekt Moving the World to End Hunger i Burkina Faso, hvor alle skolebørn derved får et varmt måltid mad hver dag.
Tur: ca. 3 timer inkl. udvidet kaffepause.
Pris: kr. 60,00 pr. person inkl. kaffe, kage, projekt og turleder.
Mødested: Legepladsen, Hareløkkerne, (overfor Travbanen), Segenvej, 3720 Aakirkeby.
Turleder:Conny Ogareck, 4041 4451

Søndag d. 16. september kl. 10.00
Vandrernes Dag 2018.
Maritim vandring: Havet, den blå ko kan malkes i tusinder af år.
Vandrernes Dag 2018 byder på en maritim vandretur i Oluf Høst fodspor fra Gudhjem til Salene tur/retur med noter fra kunstnerens logbøger og fortællinger om havet, sømanden og maleren Oluf Høst. Turen slutter ved Oluf Høst`s hjem Nørresan, hvor der efter turen er mulighed for at besøge Museet mod entré, men ellers er turen gratis for alle.
Tur: 3 timer.
Mødested: P-pladsen ovenfor Gudhjem by (nær svømmehal/plejehjem).
Turleder: Conny Ogareck, 4041 4451

Torsdag d. 20. september kl. 19.00
Planlægningsmøde på Biblioteket.
Havde du ikke lige i tankerne en tur, du gerne vil vise os? Jo da`- så kom bare til vort planlægningsmøde. Vi hjælper dig gerne til at begynde med. Selvom turen er den samme, som vi har haft, så kan en anden turleder godt gøre en forskel, og det vil vi gerne opleve i vor forening. Tag selv kaffe/te med, for vi bager.
Pris: 0/0 kr. (medl./ikke medl.)
Mødested: Biblioteket Pingels allé 1, 3700 Rønne.
Turudvalget: Henning, Grethe, Leif og Kirsten, 5131 1207

Søndag d. 30. september kl. 13.00
Gamleborg.
Start ved jagthuset. Vi vil se Alterstenen og hvad er Linkisten ? – Gamleborg er en af de ældste tilflugtsborge og hvorfor er der sølvsnor på en sten ?
Tur: 3 timer. Mødested: Ibsker Jagthus, Plantagevej 37, 3751 Østermarie.
Turleder: Peter Hansen, 4218 5813

Søndag d. 7. oktober kl. 13.00
Vestersømarken.
Vi går på opdagelse, og finder noget, der hedder ”Svårthat” og ”Gedebakkerne”. Derefter passerer vi feriekolonien Egildsholm, og passerer måske også militærets skydebane. Turen tilbage ad stranden og sommerhusområdet.
Tur: ca. 5 km.
Pris: 0/30 kr. (medl./ikke medl.)
Mødested: P-pladsen, Baunevej 15 (gl.sportsplads), 3740 Aakirkeby.
Turleder: Peter Hansen, 4218 5813

Søndag d. 21. oktober kl. 13.00
Oren Hestekleven – afslutning på Maritime Vandringer.
Vi starter turen på Aarsdale havn og hører om Hestekleven med fortidsminder og går videre ad Strækhasebakken til Nørregårds skoven og Skovsholm området med gravhøje.
Tur: 6 km.
Pris: 0/30 kr. (medl./ikke medl.)
Mødested: Oren Aarsdale havn, 3740 Svaneke.
Turleder: Peter Hansen, 4218 5813

Søndag d. 28. oktober kl. 13.00
Risen Østerlars.
Vi mødes på Brugsens p-plads og går ad stien gennem Risen og Kildevad til Risenholmsvej og tilbage over Bøgebjerg og Åløsevej.
Tur: 3 timer.
Pris: 0/30 kr. (medl./ikke medl.)
Mødested: Dagli´Brugsen Østerlars, Nybrovej 21, 3760 Gudhjem.
Turleder: Leif Bentzen, 2334 9593

Søndag d. 4. november kl. 13.00
Almegårds Kaserne – Blykobbe og Gøngeherred.
Turen starter fra Almegårds Kasernes p-plads og vi går ad det gamle jernbanespor forbi Blykobbe trinbræt og passerer Blykobbe Å og Bækkegård til Gøngeherred, hvor militæret har deres øvelsesområder. Gode stier/veje og lidt asfalt.
Tur: 2½ time.
Pris: 0/30 kr. (medl./ikke medl.)
Mødested: P-pladsen ved Kasernen, Almegårdsvej, 3700 Rønne.
Turleder: Kirsten Lund-Hansen, 5131 1207

Søndag d. 25. november kl. 13.00
Rønne Plantage.
Vi går en tur i Rønne Plantage, forbi fhv. grusgrave, og følger Hakkedambæk, der løber til Skelsmyre, som vi går rundt om. Vi passerer også Onsbæk og Tornhøj.
Tur: ca. 6 km.
Mødested: P-pladsen på Åkirkebyvej (efter Robbedalevejen), 3700 Rønne.
Turleder: Henning Madsen, 5695 5341

Søndag d. 2. december kl. 13.00
Gløggtur i Svanekeområdet .
Vi starter på Gruset og går over havnen til fyret derefter over Troldkællingen til Frenne Odde, hvor jeg fortæller lidt om historien. Alt efter vejr og føre går vi bagom eller forbi Frennegård og op over eller omkring Pærebakkerne. Vi komme så ind til byen med et fantastisk panorama view, går forbi kirken og til Bryghuset. Der er en lidt dårlig markvej et stykke af vejen.
Tilmelding til Grethe tlf. 5695 5341/2925 5053 senest d. 27. november.
Pris: 75,-/130,- (medl./ikke medl.)
Tur: 6 km. ca. 2 timer + gløggarrangement på Bryghuset i Svaneke.
Mødested: Gruset, 3740 Svaneke.
Turleder: Mogens T. Kofoed, 2175 5002