Alle ture i 2024

Vandreture 2024

Søndag d. 7. januar kl. 13.00 Nytårstur Hareløkkerne til Ekkodalen
Vi mødes i Hareløkkerne over for Travbanen og går gennem skoven til Ekkodalsvej. Drikker vores medbragte kaffe ved Jægerhytten, går retur gennem Ekkodalen forbi Christianshøj til Almindingens Trinbræt og kigger på udstillingen. Herefter går vi retur til Hareløkkerne ad et stykke af den gamle jernbanesti. Tur: ca. 6,5 km. Sværhedsgrad: Grøn/3-4/6,5. Mødested: P.-plads Hareløkkerne, Segenvej 41, 3720 Aakirkeby. Turleder: Erik Hørringsen, 2572 2584

Torsdag d. 18. januar kl. 19.00 Laugsaften
Vi mødes på Biblioteket, hvor vi får besøg af den nu pensionerede Skovfoged, John Orbitt, som kommer med foredraget: ”Statens skovdrift under afvikling”. Derefter dialog og spørgsmål. Medbring selv kaffe/the – vi bager. Alle er velkomne. Pris: kr. 0/30 (medl./ikke medl.) Mødested: Rønne Bibliotek, Pingels Allé 1, 3700 Rønne. Turudvalget: Kirsten Lund-Hansen, 5131 1207

Søndag d. 28. januar kl. 13.00 Tur til Koldekilde
Vi parkerer på p-pladsen bag Lilleborg og går over Christianshøj til Koldekilde. Her hører vi historien om stedet fra gammel tid. Derefter fortsætter vi gennem skoven rundt om Borgsøen ved Lilleborg og retur. Tur: ca. 4,5 km. Sværhedsgrad: Grøn/3-4/4,5. Mødested: P.-plads bag Lilleborg, Segenvej 48, 3720 Aakirkeby. Turleder: Erik Hørringsen, 2572 2584

Søndag d. 11. februar kl. 13.00 Fastelavnstur til Årsballemosen – TILMELDING & BETALING
Turen går fra Den Grønne Frø i Årsballe ad naturstien ned rundt om Årsballemosen og retur. Derefter får vi kakao og fastelavnsbolle m/ flødeskum. Husk skiftesko. Tilmelding: Senest d. 3. februar til Grethe 2925 5053. Pris: kr. 90/130. (medl./ikke medl.) Tur: ca.5 km. Sværhedsgrad: Grøn/3-4/5. Mødested: P.-plads Den Grønne Frø, Årsballe By 1, 3700 Rønne. Turledere: Hanne Holm og Thomas Frederiksen, 2346 9582

Søndag d. 18. februar kl.13.00 Kysttur Melsted – Kobbeåen
Vi går fra Melsted Havn til Badehotellet, over Kongensmark og videre langs kysten til Kobbeå. Derefter opad Kobbevej og tilbage ad cykelstien til Melsted. Tur: ca. 4 km. Sværhedsgrad: Grøn/3-4/4. Mødested: Melsted Havn, 3760 Gudhjem. Turleder: Leif Bentzen, 2334 9593

Torsdag d. 29. februar kl. 19.00 Generalforsamling – TILMELDING
Vi afholder generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne på Rønne Bibliotek. Foreningen er vært med lidt at spise og drikke. Tilmelding på grund af traktement senest d. 22. februar til Grethe 2925 5053. Mødested: Rønne Bibliotek, Pingels Allé 1, 3700 Rønne. P.b.v.: Grethe Elleby, 2925 5053

Søndag d. 3. marts kl. 13.00 Rønne Plantage
Vi går en tur i Rønne Plantage, forbi fhv. grusgrave og følger Hakkedambæk, der løber til Skelsmyre, som vi går rundt om. Vi passerer også Onsbæk og Tornhøj. Tur: ca. 6 km. Sværhedsgrad: Blå/3-4/6. Mødested: P-plads på Åkirkebyvej (efter Robbedalevejen), 3700 Rønne. Turleder: Henning Madsen, 5695 5341

Torsdag d. 7. marts kl. 19.00 Planlægningsmøde
Turledere og andre interesserede mødes til fælles planlægning af nye ture til andet halvår 2024. Gode ideer og turforslag modtages med glæde. Tag selv kaffe med, vi bager. Mødested: Rønne Bibliotek, Pingels Allé 1, 3700 Rønne. P.b.v.: Grethe Elleby, 2925 5053

Søndag d. 17. marts kl. 13.00 Stenbrudssøerne i Nexø
Turen går fra Konservesfabrikken i Nexø forbi Frederiks gamle- og nye Stenbrud. Undervejs kommer vi forbi Stenbrudsgården samt Halleklippen. Tur: ca. 5 km. Sværhedsgrad: Grøn/3-4/5. Mødested: P.-plads Konservesfabrikken, Stenbrudsvej 35, 3730 Nexø. Turledere: Hanne Holm og Thomas Frederiksen, 2346 9582 

Påskedag, søndag d. 31. marts kl. 13.00 Tyskere og russere i Hasle Lystskov
Vi opsøger Hasle Lystskov under og efter 2. verdenskrig. Vi finder de historiske levn fra den tyske periode, og vi kommer til åstederne for vidneudsagnene om den russiske periode. Gæsteturleder er Kurt Marker, der er historisk skribent i det kulturhistoriske årsskrift (Jul på Bornholm). Der fortælles om indsamlede erindringer, der findes på Bornholms Ø-arkiv. Tur: ca. 7,5 km. Sværhedsgrad: Grøn/.3-4/7,5 Mødested: P-pladsen, Søndre Bæk 20, 3790 Hasle.
Turledere: Kurt Marker og Birgitte Borgen Müller Marcussen, 2964 5133  

Søndag d. 14. april kl. 13.00 Foråret rundt om Klemensker
Vi følger ruten, der er udviklet i forbindelse med projektet ”Mulighedernes Land”. Vi får set et væld af forårsblomster, og vi føres ud gennem det åbne landskab. Tur: ca. 6,5 km. Sværhedsgrad: Grøn/3-4/6,5. Mødested: Sct. Klemens Kirke, Bedegadevej 1A, 3782 Klemensker.
Turledere: Erik Bay og Birgitte Borgen Müller Marcussen, 2964 5133

Søndag d. 28. april kl. 13.00 Mulighedernes Land
Vi går fra Østerlars Multihus / skole. Derfra til Fåreløkken, Vinkelvej, Gamlevældevej forbi Dybdal Mejeri til Kirken. Tilbage ad stien til Gudhjemvej og retur til Multihuset. Tur: ca. 5 km. Sværhedsgrad: Grøn/3-4/5. Mødested: Østerlars Multihus, Stavsdalvej 30, Østerlars, 3760 Gudhjem. Turleder: Leif Bentzen, 2334 9593

Kristi Himmelfartsdag, torsdag d. 9. maj kl. 13.00 Stubbeløkken Granitbrud og Stavelund
Turen starter fra p.-pladsen og vi går ad stien mod Stubbeløkken Granitbrud. Vi fortsætter forbi Præstegården til Knudsker Kirke, som vi besøger. Derefter igen lidt sydpå ad Stavelund til Stubbeløkken og Stubbegård og gennem Asfaldtfabrikkens lagerplads og tilbage til udgangspunktet. Tur: ca. 4 km. Sværhedsgrad: Grøn/3-4/4. Mødested: P.-plads bag BRK administration, Snorrebakken 66, 3700 Rønne. Turleder: Kirsten Lund-Hansen, 5131 1207  

Søndag d. 26. maj kl. 13.00 Tur til Langebjerg
Vi parkerer på marken for enden af Pilegade i Allinge. Herfra går vi ad små stier til Langebjerg. Er vi heldige ser vi Hyldegøgeurten i blomst og blomstrende kirsebærtræer. På toppen nyder vi kaffen og den fantastiske udsigt. Herefter går turen retur over Madsebakke. Tur: ca. 6 – 7 km. Sværhedsgrad: Blå/3-4/6. Mødested: P.-plads for enden af Pilegade, 3770 Allinge. ( marken hvor der er p.-plads ved Folkemødet). Turleder: Erik Hørringsen, 2572 2584  

Torsdag d. 6. juni kl. 19.00 Aftentur til Arnager strand og de 4 trapper
Vi forcerer to nye trapper m/hvilebænke ved stranden og to gamle, men renoverede trapper, så niveauet er meget op og ned med forskelle på 20/30 højdemeter. Glad aftentur på stranden og i skovområde.
Tur: ca. 3-4 km. Sværhedsgrad: Blå/3-4/3-4. Mødested: P-pladsen på Redningsvejen på havnen i Arnager, 3700 Rønne. Turleder: Kirsten Lund-Hansen, 5131 1207

Søndag d. 16. juni kl. 13.00 Læsåen til Vasagård
Vi parkerer ved Vejrmøllegård på Bodelyngsvejen og vandrer langs bredden af Læsåen og ser på geologien i området. Når vi nærmer os Vasagård, laver vi en lille afstikker til gravkammeret. Vejen tilbage går ad sognevejene. Tur: ca. 5 km. Sværhedsgrad: Grøn/3-4/5. Mødested: P.-plads Vejrmøllegård, Bodelyngsvejen 1, 3720 Aakirkeby. Turleder: Erik Hørringsen, 2572 2584

Søndag d. 30. juni kl. 12.00 Sommertur Hammersholm – Madsebakke
Først nyder vi vores medbragte mad, og kl. 13.00 starter vandreturen forbi Hammersholm, den første udsigtsplatform, videre igennem skoven, hvor der er mange små stenbrud til nr. 2 platform og Madsebakke. Derefter videre forbi Stenbrudsmuseet, til den sidste platform. Tur: ca. 6 km. Sværhedsgrad: Grøn/3-4/6 Mødested: Hammersholm, Langebjergvej 15, 3770 Allinge.
Turleder: Henning Madsen, 5695 5341

Flere ture er på vej