Tredie etape af Lolland-Falster rundt.

3. etape af Lolland-Falster rundt. Hummingen til Hyldtofte Østersøbad.

Kramnitze, Pumpestation og Western Camp

Søndag den 2. oktober gik vi 3. etape af vores projekt “Lolland-Falster rundt”. Som ved de to foregående etaper mødtes vi ved målstedet, samledes i nogle biler og kørte til startstedet, som var identisk med 2. etapes målsted, P-pladsen ved Gloslunde Strandvej i Hummingen. Vi gik ad diget til den store pumpestation ved Kramnitze. Her havde Kirsten en aftale om, at vi måtte gå derind, og pumpemesteren kom til stedet og åbnede, så vi kunne se hele anlægget, ligesom han beredvilligt besvarede spørgsmål om afvanding og drift af en stor (Nordeuropas største) pumpestation. Efter pumpestationen gik vi ind på campingpladsen i Kramnitze, hvor vi på afstand kiggede på bygningerne, som var en del af “Guldberg-Lejren”.  Lejren var en af flere rundt om i Europa, primært Danmark og Tyskland. Lejrene blev oprettet i begyndelsen af 1950’erne på initiativ af og stort set finansieret af Stig Guldberg. Formålet med lejrene var at hjælpe børn med fysiske handikap til større selvtillid og tro på egne evner og muligheder. Efter lejrens ophør etableredes campingpladsen “Western Camp” på området, og lejrens bygninger er nu en del af denne campingplads.

Bygningerne fra Guldberg-Lejren
Rødbyhavn og tunnelbyggeri

Herfra gik vi videre ad diget mod Rødbyhavn og tunnelbyggeriet. Først kom vi til den nye badestrand, som er placeret i den vestlige ende af opfyldningen vest for havnen. Tunnelen etableres som en sænketunnel, og der hvor den skal ligge graves en rende i havbunden. Det opgravede materiale placeres på begge sider af den nuværende havn og tunnelmundingen og det medfører pådenne måde en betragtelig udvidelse af Lolland, øen bliver simpelthen større. Fra diget kunne vi også se byggeriet af et nyt hotel. Der er tale om mindre selvstændige huse, som i første omgang skal anvendes til beboelse for tunnelarbejdere, men senere er tænkt at skulle være hotel. Husene bygges på jernpæle som skrues ned i undergrunden, og der bliver således ikke gravet grund eller lignende. Naturen rundt om og under husene er uberørt. Vi passerede Rødbyhavn med industrihavn og efterfølgende gik vi ad en gangbro hen over færgehavnens venteområde til Rødbyhavn station, som har betjent både togrejsende og landgangspassagerer til færgerne. Nu er det ku færgepassagerer som kan bruge stationen. Det tidligere ca. 60 ha. store godsbaneområde ved stationen er nu et stort vildt naturområde som plejes af æsler og geder. Vi var så efterhånden kommet frem til det egentlige projektområde hvor tunnelmundingen, motorvejen og jernbanen mødes, og hvor de store tunnelelementfabrikker er ved at blive bygget. Hele dette område er naturligvis ikke tilgængeligt for en flok vandrere, men der er udkigsposter hvor man kan kigge ind i området. En stor del af området er omkranset af en kæmpestor vold og voldgrav (minder lidt om en middelalderfæstning), men det er sikkert lavet sådan for at begrænse støj og dræne overfladevand. Herefter var vi næsten fremme ved målet, og efter i alt 21 km. gik vi ned fra diget til de ventende biler på P-pladsen ved Østersøbadet.

Tunnelelementfabrikkerne under opførelse.

Se flere billeder fra turen på vores Facebookside.

Hent turen i Outdooractive