Indberetning af gennemført tur og refusion

Indberetning af gennemført tur. Klik her.

Rejseafregning. Klik her.

Afregning af udlæg. Klik her.