Generalforsamling den 9. marts 2024

Generalforsamlingen i Dansk Vandrelaug - Storstrøm afdeling den 9. marts 2024

Generalforsamlingen i DVL-Storstrøm er afviklet den 9. marts i de gode og velegnede lokaler på H.C. Andersensvej 24 i Næstved.

Referat fra generalforsamlingen kan ses her: Referat GF 9.03.2024 DVL Storstrøm

Formandens beretning kan ses her: Beretning for 2023

Du kan se vore vedtægter her.

Efter generalforsamlingen var afdelingen vært ved en mindre servering.

Efter generalforsamlingen, men før spisningen afholdt den nyvalgte bestyrelse et konstituerende møde.
Formanden Steen E. Henriksen var ikke på valg i år, og fortsætter.
Til næstformand valgtes Elsebeth Håkonssen, som kasserer valgtes Svein Solgård, og til sekretær/referent valgtes Jan-Evald Hovmand.
Øvrige medlemmer af bestyrelsen er nu Torben Grandfeldt, Susanne Rasmussen og Bente Holm.

Medens bestyrelsen afholdt det kontituerende møde viste Karen en lysbilledeserie med nogle af hendes billeder fra turene i området. Desværre havde vi i bestyrelse ikke mulighed for at se Karens billeder.

Ved dette års generalforsamling valgte Karen Schmolke at trække si ud af bestyrelsen. Karen har været med i bestyrelsen for DVL-Storestrøm i 8 år.  Hun har ydet en kæmpestor indsats for vores afdeling, herunder 2 perioder af 2 år som næstformand og 2 år som formand i coronatiden.
I sine 8 år i bestyrelsen har Karen i allerhøjeste grad haft indflydelse på afdelingens aktiviteter. Nogle af hendes meget synlige tiltag er, at vi fik tilført 2 gode turledere fra Møn, og dermed også  nogle nye medlemmer fra Møn. Det var ligeledes på Karens initiativ, at vi fik oprettet Østsjællandsgruppen, som også har tiltrukket nye medlemmer.
Da afdelingen havde sit eget blad, med turlister, bestyrelse og korte meddelelser fra formanden, var det også Karen som var redaktør af dette. Herefter har hun, også helt fra starten været hovedredaktør på vore nyhedsbreve, som nu udkommer en gang månedligt.
Afdelingen skylder Karen en kæmpestor tak for hendes indsats i bestyrelsen, og vi er meget taknemmelige for at hun fortsætter som turleder og fremover også som revisor.
Uden Karens indsats havde afdelingen næppe været, hvor vi er i dag. Helt fortjent har Karen også gennem årene høstet stor ros fra styrelsen og fra kontoret på Kultorvet.

Steen Erik Henriksen
Afdelingsformand