Links

Dansk Vandrelaug

Natur- og vandresider

  • Hærvejen – information om vandre- ride og cykelruter
  • Naturstyrelsen – Vandretursfoldere – Fortegnelse over naturvejledere
  • Spor i Landskabet – Små afmærkede traveture rundt om i landet på private ejendomme med turfoldere
  • Kløverstier – 4 vandreruter med forskellig længde fra samme udgangspunkt
  • Hjertestier – Hjerteforeningens vandrestier over hele landet
  • Kvalitetesstier – Kvalitetsstier godkendt af Dansk Vandrelaug

Andre vandresider

Naturmyndigheder og -organisationer

Servicelinks

Vandre-apps

  • Der findes flere apps til smartphonen, som du kan bruge i planlægningen og gennemførelsen af vandreturen. Læs om apps her.

Vejledninger