Om vandreturene

Alle er velkomne på turene.

Hvis turen kræver tilmelding vil det fremgå hvordan tilmelding foregår.
Der er følgende muligheder:
Ingen tilmelding. Dette er det normale, og du kan blot møde op ved startstedet eller samkørselsstedet.
Central tilmelding, åbner 14 dage før, antal pladser vil fremgå af turannoncen. Der gives besked om man er med eller på venteliste.
SMS, Telefon eller mail. Kontakt turlederen.
Turtilpasset tilmelding. Vil fremgå af turannoncen, og kan som regel kombineres med SMS, telefon eller mail.
Ture med betaling. Enkelte af vore ture og arrangementer skal der betales for. Dette vil fremgå af turannoncen, og tilmelding er først gyldig når betaling er modtaget.

Pris: Generelt er deltagelse i vore ture er gratis for medlemmer og børn. Ikke-medlemmer er velkomne til at deltage på vore ture, men skal betale 30 kr. pr tur.

Samkørsel: På ture uden for Næstved by er der ofte samkørsel fra P-pladsen Rådmandshaven, Næstved.

Tilslutning andre steder end det angivne mødested, kun ifølge aftale med lederen. Ønskes kørelejlighed er mødetid 15 min. før afgang. Som oftest er der ikke problemer med samkørsel. Samkørsel betales til chaufføren med 2 kr. pr. km fordelt på antal personer i bilen.

Generelt: Husk madpakke, drikke og siddeunderlag.

Anbefalet påklædning: Solide travesko eller vandrestøvler og i øvrigt påklædning efter vejrudsigten.