Luli, luli, balalejka

Under ledelse af dirrigent Bjarne Kiel er DVLs sangkor godt i gang med at øve efterårets repertoir. Hver eneste onsdag hele vinteren lyder de smukkeste toner i Husumvold kirke.

Onsdag den 2/9 blev der øvet på “Birken” af Ejnar Kampp, skrevet over en russisk folkemelodi. Omkvædet lyder “Luli, luli, balalejka” og inden korets forskellige stemmer finder sammen i den smukkeste samklang ligger der et stort øvearbejde forud.

I kaffepausen var der masser af kage på bordet, da man fejrede at et af korets ældste medlemmer nu har passeret sin 80 års fødselsdag.

Erik Løgstrup Nielsen har været med i koret de seneste 15 år og synger tenor.

DVLs Sangkor er en kreds under Københavnsafdelingen. Koret blev stiftet helt tilbage i 1937, og er også medlem af Danske Folkekor