Sangkredsen

Af med støvlerne – frem med sangtekst, noder og det høje C

Formand: Birgith Lübbert, Tlf: 22 23 02 62, e-mail: birgithlubbert@gmail.com

Tid og sted samt aktiviteter for Sangkredsen:

Vi er et blandet kor, aktuelt med ca. 25 aktive medlemmer. Koret blev stiftet helt tilbage i 1937, og vi er også medlem af Danske Folkekor. Vi øver hver onsdag i Husumvold kirke fra kl. 19.15 til 21.45. Husumvold kirke ligger ud for den vestlige ende af Utterslev Mose. Adressen er Gadelandet 25, 2700 Brønshøj. Bus 2A går lige dertil.

Du kan deltage i korsang i forårs- og efterårs-sæsonerne (hhv. januar – april/ starten af maj og september – december). DVL-medlemmer, såvel mænd som kvinder i alle aldre er meget velkomne. Du skal bare kunne synge rent, og du behøver altså ikke at have en stor stemme. Det er ikke en forudsætning at kunne læse noder, selvom det selvfølgelig hjælper at kunne det.

Vi synger under ledelse af en uddannet og erfaren dirigent, og repertoiret rummer både danske og udenlandske sange og viser, oftest 4-stemmige.

Prøv at synge med ved en eller et par øve-aftener i sæsonen. Der vil være en god chance for, at du har lyst til at fortsætte! Det er rigtig godt for humøret at synge i fællesskab i kor, samtidig med at det også er sundt at få trænet vejrtrækningen.

Koret optræder ved flere arrangementer i årets løb, og sæsonerne runder vi af med hhv. en forårs- eller julekoncert. Derudover er vi også rigtig gode til at hygge os sammen til fester og sammenkomster gennem året.

Kontakt os endelig om evt. tvivlsspørgsmål. Kontaktperson: formanden, se ovenfor.

Håber vi ses!

Kontingent: 850 kr. halvårligt (pensionister i Københavns og Frederiksberg Kommuner skal dog kun betale 400 kr. halvårligt).

Deltagelse kræver medlemskab af DVL.