Kunstkredsen

Af med støvlerne – frem med farver, pensler og lærred

Formand: Birgit Jakobsen, tlf.: 3110 7854, e-mail: birgitjak@yahoo.dk

Kunstkredsaktiviteter, hvor ALLE DVL-MEDLEMMER ER VELKOMNE!

Vi tager på tur ca. en gang om måneden.

I sommerhalvåret finder vi ofte et sted, hvor vi kan tegne/male et par timer og derefter deltage i en anden aktivitet f.eks. har vi maledage sammen med jazzfestivalen, vi maler/tegner et par timer og derefter går vi til en udendørs koncert. I vinterhalvåret tager vi ofte på udstilling/museum.

Aktiviteter, kun for kunstkredsens medlemmer:

I månederne september-maj har vi vores faste aktiviteter –

  • tirsdage i lige uger kl.16-21 mødes vi på 4. sal i Dansk Vandrelaugs dejlige hus på Kultorvet 7, København, og tegner/maler/klipper/klistrer m.m. Der er ingen undervisning og vi laver, hvad vi har lyst til, men vi inspirerer og hjælper hinanden, vi kan tage et tema op eller lave en demonstration. Den sidste mødedag før sommerferien – ca. midt i maj – arrangerer vi forårsudstilling med årets arbejder.

Se mere om vore aktiviteter og vore billeder på http://www.voreskunstkreds.dk 

Kontaktpersoner: formanden, se ovenfor, samt Gitte Dam (kasserer)  e-mail.  birgitte@dam.mail.dk

Kontingent: 175 kr. for en sæson.

Deltagelse kræver medlemskab af DVL.