Generalforsamling

Topnyt fra generalforsamlingen 2024

 

Landsformand Dorrit Christensen gav en orientering om planerne for fremtiden og om DVL version 2.0

Formandsskifte
Lis Nielsen gav stokken videre til Grethe Aagaard. I den anledning holdt Anita Garbers en tale for Lis med fortællinger om Lis’s kæmpe arbejde igennem mange år i DVL. 7 år som landsformand, 6 år formand for Kbh afd., turleder siden 1988, spydspids i arbejdet med at digitalisere DVL incl. hjemmeside, president for den europæiske vandreorganisation og i bestyrelsen for andre friluftsorganisationer.

Landsformand Dorrit Christensen overrækker blomster til Lis

Grethe Aagaard tog imod stokken. Hun har også en lang periode som aktiv i DVL, mangeårig turleder, bl.a. adskillige udlandsture, 2 år i landsstyrelsen og et år i bestyrelsen, plus 3 år som suppleant, for kbh afd.

Grethe er klar

Bente Frænell gik ud af bestyrelsen og blev erstattet af Susanne Glenstrup.

Tak til Bente

Turleder Jubilarer

Der var omtale, tak og gave til Erik Kragh, som har været turleder i 50 år.
Samt til to turledere, der har været aktive i 25 år: Ma-Lou Cooke Jarlø og Ole Andersen

Se mere her:

Læs om Dansk Vandrelaugs planer for fremtiden: DVL version2

Referatet fra generalforsamlingen her Referat af DVL-kbh. generalforsamling 2024

Se øvrigt materiale fra generalforsamlingen incl. regnskab og budget her: Generalforsamling 2024. Alt materiale