En bombe under det frivillige foreningsliv

DVLs afdelinger i Hovedstadsområdet protesterer over afskaffelsen af Mimrekortet. De ca. 5.100 dvl'er i området skal betale mere for "en vandretur i naturen". Se hele teksten herunder.

“Foreningslivet blomstrer overalt i Danmark og de fleste steder varetages de mange forskellige opgaver af pensionister som for egen regning selv klarer den dertil forbundne transport. Med afskaffelsen af Mimrekortet påregner jeg, som foreningsleder, at de mange frivillige nu vil komme med regninger på deres transport. Det vil blive en ikke uvæsentlig belastning for foreningens begrænsede budgetter.

Det kan ikke være rigtigt at de mange frivillige som holder foreningslivet i gang skal nu betale væsentligt mere for deres frivillige engagement

Dansk Vandrelaug i Hovedstadsområdet har 5.100 medlemmer. Der er i snit 35 deltagere med på vore over 1.100 vandreture om året. Størsteparten er pensionister bosat i byen som elsker at komme ud i naturen hver eneste uge.
Vi laver ture i hele Hovedstadsområdet men må fremover imødese, at tilslutningen til ture i yderområderne i skov og ved strand af økonomiske årsager vil blive så begrænset at de i løbet af få måneder helt bortfalder til fordel for ture alene inde for de nærmeste 1-4 zoner.

Vandreturene har foruden motion også et stort socialt sigte og er med til at forebygge ensomheden blandt ældre. DVL løser – sammen med en masse andre frivillige foreninger en stor opgave med at bringe folk sammen og få dem med ud i naturen.
Naturen er den bedste medicin for helbredet – både på det fysiske og det mentale plan.

Friheden ved at bruge Mimrekortet og ikke skulle betale hele tiden, er en vigtig faktor for om man spontant kommer ud i naturen eller til kulturelle oplevelser.

Vi opfordrer derfor DOT til at revurder deres beslutning om udfasningen af Mimrekortet.

Lis Nielsen, formand for Dansk Vandrelaug København / på vegne af Dansk Vandrelaugs afdelinger i Hovedstadsområdet.”