Nyt online initiativ

DVL Vandrerakademi er vores forsøg på at bringe medlemmerne sammen online i en kold tid med corona-begrænsninger, hvor vi ikke kan gå sammen.

DVL Vandrerakademi er et nyt DVL forum, hvor vi vil videregive vores viden og erfaringer med/omkring vandring både i Danmark og i Europa.

Vi holder gratis onlinemøder for medlemmerne hvor vi holder foredrag eller underviser i vandrerelaterede emner. Sessionerne vil fortrinsvis foregå via platformen Skype. Man kan godt deltage, selv om man ikke har installeret Skype på sin maskine – man følger blot det tilsendte link.

Når du har tilmeldt dig, får du dagen før tilsendt et link til online-aktiviteten.

Vandrerakademiet åbner den 15. februar og foreløbig løber sæsonen frem til påske 2021.