Tilmelding? – ikke tilmelding?

Nu går det heldigvis den rette vej med Covid-19 og samfundet åbner mere og mere op.
Københavns afdelingens bestyrelse har drøftet hvorledes vi ønsker overgangen til at lave ture helt uden tilmeldinger skal ske.

Regeringen hæver det udendørs forsamlingsforbud til 100 den 21. maj. Vi har tidligere meldt ud at så forsvinder kravet om tilmelding til turene.

Et af DVLs stærkeste kendingsmærker har altid været, at man på vore tur  bare kan møde op på startstedet og så komme med på tur. Det satte Covid-19 en brat stopper for. Nu vil vi alle gerne hurtigst muligt tilbage til den situation igen.

MEN – bestyrelsen fornemmer en forsigtighed blandt både turledere og medlemmer. Der hersker en usikkerhed over at være sammen i større forsamlinger.
På et nyligt turledermøde viste en hurtig undersøgelse, at de fleste turledere lige nu havde det bedst med et deltagerantal på maximum 30-40 personer.

Bestyrelsen har derfor besluttet at på alle Københavns afdelingens ture frem til den 30. juni 2021 skal der fortsat være tilmelding.
For ikke at skabe forvirring kommer det til at gælde for alle ture udbudt af DVL København.

Det er i hele perioden frem til den dato fortsat op til den enkelte turleder at beslutte hvor mange deltagere man ønsker at have med. 

Fra den 1. juli 2021 – såfremt udviklingen sker som forventet – fjernes tilmelding på alle ture. Der vil undtagelsesvis fortsat kunne være ture med et begrænset deltagerantal f. eks sanketure. Men så vil det fremgå af turannoncen at der sker tilmelding via turdatabasen.