Livstræer

Udpegning og fredning af gamle, store træer i statsskovene

Livstræ-projektet skal frede træer, og især de gamle træer, som er vitale for biodiversiteten i skovene. Der skal udpeges fem livstræer per hektar i statsskovene. Det betyder, at der over en årrække i alt skal udpeges og markeres 500.000 livstræer.

Livstræerne beskyttes så de kan blive ældgamle og huse sjældne og truede arter, indtil de dør og vælter omkuld i skovbunden. Det drejer sig bl.a. om svampe, mosser, laver, insekter, hulrugende fugle og pattedyr f.eks. flagermus. Livstræer er vært for et rigt dyre- og planteliv og bidrager til en stor artsrigdom i vores skove.

Vi har meget få gamle træer tilbage i Danmark. Og det er ikke fordi vores træer ikke kan blive gamle: Bøgen kan blive over 300 år gammel og egen mere end 1000 år gammel.

Vi mangler gamle træer, fordi vores skove var næsten væk for godt 200 år siden. Kun 2 procent af landet var dækket af skov efter en lang periode med overudnyttelse af skovene til træ og græsning for landbrugsdyr.

Læs mere på  Livstræer (naturstyrelsen.dk)