Indberetning af afholdte ture incl. afregninger og udlæg

HUSK ved øvrige udlæg/udgifter (tog/bus/færge/forplejning/andet) at fremsende originale bilag til kassereren som dokumentation.