Vandreture DVL Esbjerg

Link til

Ture på egen hånd”

 

 

Vandreture med DVL Esbjerg

Hverdagsture:

Vandreture for dig, der har fri midt på ugen, tirsdag og onsdag.

Der vandres hver anden uge, det er den samme tur begge dage, dog kan der være enkelte ture som foregår længere væk om tirsdagen, da kan der være ture i nær-området om onsdagen.

Turene har typisk en længde på ca. 8-10 km. og varer typisk 3-4 timer.

Korte ture

Der afholdes korte ture på mandage. Turene oprettes løbende og kan følges via “Find din tur” ligesom de nævnes i det månedlige nyhedsbrev. 

Turene vil typisk være på omkring 5 km og gås i et tempo, hvor alle kan følge med. Start fra kl. 10.00 og slut ca. kl. 12.00. Midtvejs vil der være en kort drikke/spisepause

Hurtige ture:

Hver mandag i lige uge gås med start fra P-pladsen ved Fiskerimuseet en hurtig tur på ca. 10 km. Tempo ca. 5 km/timen.

Søndagsture:

Der arrangeres en tur om måneden, den typisk har en længde på 10-15 km. og varer ca. 4-5 timer + transporttid.

Aftenture:

I sommerperioden har vi også korte aftenture.

Hovsa ture:

Ture som bliver arrangeret med kort varsel, hvis en turleder opdager noget spændende som vedkommende gerne vil vise/fortælle noget om.

Fælles for alle ture:

HUSK væske til turen og måske også til madpakken, da der på hver tur er en pause ca. midtvejs, dog er der på søndagsturene også en lille formiddags pause. Der traves i et tempo, så alle kan være med. Der skal ikke tilmeldes, med mindre det er nævnt i turbeskrivelsen.

Starttidspunkt:

Alle ture starter kl. 10.00 medmindre andet er anført i programmet.

Påklædning:

Påklædning efter årstiden, medbring endvidere noget at sidde på. ( fugt/kulde)

Transport:

Har du behov for transport til hverdagsture bruges hjemmesiden på Facebook – gruppen DVL-Esbjerg. Her kan slås op, om der ønskes kørsel eller man har plads i bilen til flere.

Når der køres i private biler, er det på delebasis (kr. 2,00/km/bil).

Medlemmer:

Alle ture er gratis for medlemmer. Som ikke medlem er du velkommen til at deltage på 2-3 prøveture, før du melder dig ind, men der betales 30.00 kr. pr. tur.

Turledere:

Turene ledes af én eller flere turledere, som har gennemgået ruten i forvejen. Der er altid en turleder forrest og en af turlederne udpeget person som bagstopper, så alle kommer med hjem.

Hunde:

Hvis man har hund med, skal den altid være i snor, og gå først eller sidst i gruppen.