Foredrag om fødder – ja eller nej

På flere af vores planlægningsmøder er efterspurgt  foredrag om, hvordan vi passer på vore fødder. Det har vist sig, at det er meget svært at finde fagpersoner, der kan give et sådan foredrag – samt at det er forholdsvis dyrt. Vi ønsker derfor en tilkendegivelse af, om du forsat er interesseret –  også med en egenbetaling – anslået i størrelsen kr. 50-75,00 pr. person.

Foredrag om fødder

Jeg er interesseret i at deltage også med egenbetaling
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.