Regler for godtgørelse af udgifter og gaver m.m.

Udgifter i forbindelse med  ture og arrangementer godtgøres således

Kørsel i egen bil

Turlederne skal/må i budgettet for turen medtage:

  1. Kørepenge til gennemgangstur(e)

  2. Kørepenge i forbindelse med afvikling af turen

  3. Turledernes omkostninger i forbindelse med turens gennemførelse – d.v.s. opholdsudgifter og mad – UNDER REVISION

Kørsel til kurser/mødedeltagelse refunderes med antal kørte kilometer minus 20 kilometer til statens sats, p.t. kr. 2,16 pr. km.

Arrangementer

Bagning af kage til foreningens møde godtgøres med indtil kr. 100,00 uden dokumentation.

Andre udgifter – tog/bus/forplejning under rejse – godtgøres efter regning.

Gaver

Jubilæum. Buket indtil kr. 200,00 til aktive i foreningen

Afgående bestyrelsesmedlemmer

  1.  Op til 3 år i bestyrelsen:    kr. 250,00
  2.  Fra 3 år og derover:           kr. 500,00

Gaver til naturvejleder/guider m.m. indtil kr. 200,00 – beløb derover med bestyrelsens accept