Regler for godtgørelse af udgifter og gaver m.m.

Udgifter i forbindelse med  ture og arrangementer godtgøres således

Kørsel i egen bil

Turlederne skal/må i budgettet for turen medtage:

  1. Kørepenge til gennemgangstur(e)

  2. Kørepenge i forbindelse med afvikling af turen

  3. Turledernes omkostninger i forbindelse med turens gennemførelse – d.v.s. opholdsudgifter og mad – UNDER REVISION

Kørsel til kurser/mødedeltagelse refunderes med antal kørte kilometer til statens sats, p.t. kr. 2,19 pr. km.

Arrangementer

Bagning af kage til foreningens møde godtgøres med indtil kr. 150,00 uden dokumentation.

Andre udgifter – tog/bus/forplejning under rejse – godtgøres efter regning.

Gaver

Jubilæum. Buket indtil kr. 200,00 til aktive i foreningen

Afgående bestyrelsesmedlemmer

  1.  Op til 3 år i bestyrelsen:    kr. 250,00
  2.  Fra 3 år og derover:           kr. 500,00

Gaver til naturvejleder/guider m.m. indtil kr. 200,00 – beløb derover med bestyrelsens accept

Ved dødsfald gives kr. 500,00 til tidligere formænd/-kvinder og de til enhver tid siddende medlemmer af bestyrelsen. Dvs ikke til udtrådte bestyrelsesmedlemmer.