Lolland-Falster Rundt – 8. etape

8. etape af vores projekt Lolland-Falster Rundt blev afviklet søndag den 23 juli i silende regn fra start til slut.

Om det var vejret eller om det var fordi detvar ferietid ved vi ikke med sikkerhed, men vi var ikke så mange deltagere, som vi har været ved de tidligere etaper. Vi mødtes, som sædvanligt ved vandreturens mål (havnen i Guldborg på Falster), samledes i nogle biler og kørte til startstedet, som var P-pladsen ved Middelaldercenteret i Sundby. Herfra gik vi kystnært gennem skov, ad landevej og cykelstier til målet ved havnen i Guldborg. Turen var på 21 km. Undervejs passerede vi Guldborgsund-tunnelens landfæste på Lollandssiden, og her fortalte Peter om de faste forbindelser, som i tidens løb har forbundet Falster og Lolland over og under Guldborsund.
Fra nord mod syd er der i dag:

  1. Guldborgbroen, som forbinder Guldborg på Lolland med Guldborg på Falster. Broen blev indviet den 6. oktober 1934, og var en vigtig del af første forsøg på at etablere en hurtig fast forbindelse mellem Skandinavien og Nordtyskland. Var også en del af Fugleflugtslinien indtil motorvejsstækningerne over Falster og Lolland var færdiggjorte med Guldborsundtunnelen.
  2. Guldborsundtunnelen blev indviet den 7. juni 1988. Den fuldendte motorvejsstrækningen fra Sjælland til Rødby Havn, og flyttede på den måde det meste af trafikken, som gik gennem Guldborg via Guldborgbroen til motorvejen E47.
  3. Frederik den 9. bro forbinder Falster og Lolland ved Nykøbing. Broen er en kombineret vej- og jernbanebro, med en broklap, som sikrer gennemsejling. Jernbanedelen af broen er en del af den internationale jernbaneforbindelse med Europa. Med den igangværende opgradering af denne forbindelse skal nu anlægges er ekstra jernbanespor, og derfor skal der nu etableres en ekstra bro parallelt med den eksiterende. Broen blev indviet den 15. december 1962 og erstattede den tidliger Christian d. 9. bro, som gik fra detcentrale Nykøbing til Sundby (Brogade til Linde allé).

 Lidt vandring på Landevj

Peter fortæller om faste forbindelser over og under Guldborgsund

Fremme ved målet, de flest godt våde.

Der er flere billeder på Facebook

Da denne etape lå i sommerferietiden har vi planlagt at turen gentages den 8. oktober. Der er som sædvanlig tilmelding via hjemmesiden.

Turen kan findes i Outdooractive.

Eller her: