Købkes Bysti i Houlkær indviet

Viborg har fået sin 9. kvalitetssti, etableret i samarbejde mellem Dansk Vandrelaug, Viborg Kommune, Danmarks Naturfredningsforening og Initiativgruppen Houlkær. Den blev indviet ved et arrangement d. 8. juni.

Velkommen

Formanden for Initiativgruppen Stig Jensen (i midten med hvid kasket) byder velkommen til indvielsen.

Et samarbejde mellem lokale ildsjæle i Initiativgruppen Houlkær, Dansk Vandrelaug Viborg, Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling og Viborg Kommune har lagt grundlaget for kvalitetsstien Købkes Bysti, som blev indviet ved et arrangement i strålende solskin d. 8. juni 2023. Stien er 4 km lang og ligger ved den østlige side af Viborg Nørresø i bydelen Houlkær.

Formanden for Initiativgruppen Houlkær, Stig Jensen bød velkommen til indvielsen og overlod ordet til kommunens repræsentant, naturvejleder Jann Ribergaard. Han startede med at konstatere, at de fleste af de ca. 40 fremmødte var lokale borgere, der kunne se frem til at møde deres velkendte lokalområde gennem nye fortællinger.

Købkes Bysti går gennem de ubebyggede slugter, der skærer gennem skrænten ned mod Nørresø

Historie

For 150 år siden var her åbne overdrev på bakkerne og skrænterne ned mod søen. Meget af det tilhørte den lokale storbonde på Houlkærgård.
Et areal på omkring 50 tønderland blev i 1870’erne købt af Christian Købke, som var justitiarius og byrådsmedlem i Viborg. Han byggede en lystejendom og lod en del af området tilplante med skov. Han skabte grundlaget for det område, der i dag er en grøn oase midt i byen.
Omkring 1970 vandt 2 arkitektstuderende den konkurrence, der skitserede området, og som senere kom til at danne grundlag for en bydel, hvor bebyggelse og natur flettes ind i hinanden. I 1960’erne blev området tættest på søen fredet for at bevare særpræget og de storslåede udsigter.
Kommunen opkøbte området, hvor bl.a. Købkes ejendom lå. Det er i dag omfattet af en “administrativ fredning”, dvs. at det vedligeholdes, som om det er fredet. Initiativgruppen Houlkær har i 2021 udarbejdet et fredningsforslag for de grønne områder med det formål at hindre fremtidige udstykninger og bebyggelser.

Birthe Harritz, født og opvokset på en af de forsvundne gårde i området,  gav med fortællinger og anekdoter fra sin barndom, liv og kolorit til turen

Købkes Bysti

Købkes Bysti har altså fået navn efter det område, som Christian Købke lod beplante for omkring 150 år siden. Stien går gennem de brede slugter ned gennem skrænten mod søen, langs søbredden (hvor det bebyggede område i øvrigt lokalt benævnes ”Guldkysten”) og på udyrkede områder med flot udsigt højt oppe på bakkerne. Alt sammen flettet ind mellem villa- og rækkehuskvarterer.

På indvielses-turen gav Birthe Harritz, født og opvokset på en af de forsvundne gårde i området, med fortællinger og anekdoter fra sin barndom, liv og kolorit til turen. Birthe Harritz, der i dag er byrådsmedlem i Viborg, sluttede med at takke initiativtagerne for at tage sig godt af ”hendes bydel”.

Kvalitetsstier

Sidst på turen bød arrangørerne på et lille traktement, og her fortalte Erik Jensen fra DVL’s kvalitetsstigruppe om idéen bag kvalitetssti-konceptet og godkendelsesprocedurerne for dem. Og at Købkes Bysti er den 9. kvalitetssti i Viborg Kommune.
Forløbet af stien kan ses her.

Erik Jensen fortæller om idéen bag kvalitetsstierne.

Notabene: Viborgs Christian Købke har i øvrigt ikke nogen relation til den (cirka) samtidige guldaldermaler Christen Købke.

Tekst og fotos: Vagn Olsen

*

Læs mere om Christian Købke i ‘Bymandens Blækhus’.
Læs mere om arkitektkonkurrencen, der blev grundlaget for Houlkær, i Viborg Stifts Folkeblad.
Læs mere om kvalitetsstier på DVL’s hjemmeside.

*

Download stiforløbet til Outdooractive: (Klik på “Learn more”)

Flere ture på egen hånd

Sådan bruger du en rute i Outdooractive