Turleder

At være turleder

Turlederne i Dansk Vandrelaug Viborg er frivillige og ulønnede. Vi planlægger 2 måneders ture ad gangen.  2 gange om året holdes et planlægningsmøde med fysisk fremmøde, de andre 4 gange foregår det via planlægningskalenderen og tidsplanen, som omtales længere nede – se under “Planlægning af ture”. Næste fysiske planlægningsmøde fremgår på aktivitetsoversigten (Vandreture).
Alle medlemmer i afdelingen er velkomne til planlægningsmødet, også selv om man ikke er turleder eller har lyst til at blive det.
Har du lyst til at prøve kræfter med turlederopgaven, vil du altid få tilbudt at planlægge og gennemføre den/de første ture med en erfaren turleder. Er du ikke helt klar til at være turleder, så kan du være “turleder light
Turledere har mulighed for at deltage gratis i et 2-dages turlederkursus, førstehjælpskursus og andre kompetencegivende kurser.
Turlederne kompenseres i videst muligt omfang for udgifter i forbindelse med planlægning og gennemførsel af ture. Det fremgår af dette dokument.

Frivilligstrategi

Afdelingen forsøger at leve op til Dansk Vandrelaugs frivilligstrategi. Læs her hvordan.

Turlederens opgave

Forventningerne til turlederne i Viborg afdeling fremgår af dette dokument.


Indberetning af gennemført tur

Turen indberettes hurtigst muligt efter den er gennemført.
Skema til indberetning


Planlægning af ture

Tilmelding til planlægningsmøde
Der afholdes planlægningsmøde 2 gange årligt. I de mellemliggende perioder kan man løbende skrive sine turforslag i kalenderen. Klik på overskriften for at tilmelde dig næste planlægningsmøde.

Planlægningskalender:
Ønskede ture indskrives i kalenderen. Kalenderen kræver login. Klik på kalenderen for at åbne den.
Ønsker du hjælp til at skrive forslaget i kalenderen, kan du indsende forslaget HER.
Hvis der ikke er andre ture samme dag (for lørdag/søndagsture i samme weekend), er dagen din, og turen skal indtastes i turdatabasen inden deadline (se nedenfor).

Se “køreplan for planlægning her”

Indtastning af ture

Du kan selv indtaste dine kommende ture i turdatabasen. Efterfølgende tjekkes og publiceres turene af én afdelingens turgodkendere (giv dem besked, når du er færdig med indtastningen). Turgodkenderne er Marianne Bach og Michael Rasmussen.
Eller du kan få hjælp til det hos Marianne og Michael. Send en mail med tekst og de nødvendige oplysninger samt evt. billeder.

LOGIN til turdatabase FOR TURLEDER (indtastning)

Gamle turbeskrivelser (detaljer kun med login)

Tidsplan for planlægning


Vejledninger

Nedenfor findes en række vejledninger om turplanlægning for turlederen (og andre interesserede), samt vejledninger til programmet Outdooractive.

Vejledning i indtastning af ture

Vejledning til klassifikation af sværhedsgrad

Skabelon til brug før indtastning

Vejledning til billedredigering af billeder til turbeskrivelser

Lav dit eget ID- kort (Plasticlommerne fås hos Vagn)

“Turlederens actioncard”

Planlægning af flerdagsture

Weekendture, vandreferier og andre ture med overnatning skal godkendes på forhånd og et budget skal foreligge. Se vejledningen her

Kort til turplanlægning:

Udskriv geodætiske kort. Udskriv geodætiske og historiske kort fra sdfi-kort.

Udskriv kort fra OpenStreetMap.

Historisk Atlas. Find historiske spor på din vandretur. Med billeder, tekst, gamle landkort og turforslag.

Det fredelige Danmarkskort. Alle fredede områder i Danmark

Find flere kort under “Links”

Hvor må jeg gå? Se ny udgave af “Naturen må gerne betrædes

Hvor må jeg færdes. Se Miljøstyrelsens “Regler for færdsel i naturen

Vejledninger til Outdooractive:

En grundig vejledning til Outdooractive kan findes på dvl.dk

Små instruktions-videoer kan ses her.

GPS-koordinater:

Find koordinater på startstedet.  Sådan finder du GPS-koordinater


Læs mere:

Artikler på dvl.dk om og for turledere