Turleder

At være turleder

Turlederne i Dansk Vandrelaug Viborg er frivillige og ulønnede. Vi mødes 6 gange årligt for at beslutte næste 2 måneders ture.  2 af planlægningsmøderne er med fysisk fremmøde, de andre 4 foregår på Skype. Næste planlægningsmøde fremgår på aktivitetsoversigten (Vandreture).
Alle medlemmer i afdelingen er velkomne til planlægningsmødet, også selv om man ikke er turleder eller har lyst til at blive det.
Har man lyst til at prøve kræfter med turlederopgaven, vil man altid få tilbudt at planlægge og gennemføre den/de første ture med en erfaren turleder. Er du ikke helt klar til at være turleder, så kan du være “turleder light
Turledere har mulighed for at deltage gratis i et 2-dages turlederkursus, førstehjælpskursus og andre kompetencegivende kurser.
Turlederne kompenseres i videst muligt omfang for udgifter i forbindelse med planlægning og gennemførsel af ture. Det fremgår af dette dokument.

Frivilligstrategi

Afdelingen forsøger at leve op til Dansk Vandrelaugs frivilligstrategi. Læs her hvordan.

Turlederens opgave

Forventningerne til turlederne i Viborg afdeling fremgår af dette dokument.

Turledernyt


Indberetning af gennemført tur

Skema til indberetning


Planlægning af ture

Tilmelding til planlægningsmøde
Der afholdes planlægningsmøde 2 gange årligt. I de mellemliggende perioder kan man løbende skrive sine turforslag i kalenderen. Klik på overskriften for at tilmelde dig næste planlægningsmøde.

Planlægningskalender:
Ønskede ture indskrives i kalenderen. Kalenderen kræver login. Klik på kalenderen for at åbne den.
Ønsker du hjælp til at skrive forslaget i kalenderen, kan du indsende forslaget HER.
Hvis der ikke er andre ture samme dag (for lørdag/søndagsture i samme weekend), er dagen din, og turen skal indskrives i turdatabasen senest 10 uger før turens afholdelse.

Indtastning af ture

Du kan selv indtaste dine kommende ture i turdatabasen. Efterfølgende tjekkes og publiceres turene af en afdelingens turgodkendere (giv dem besked, når du er færdig med indtastningen). Turgodkenderne er Marianne Bach eller Michael Rasmussen.
Eller du kan få hjælp til det hos Marianne og Michael. Send en mail med tekst og de nødvendige oplysninger samt evt. billeder.

LOGIN til turdatabase FOR TURLEDER (indtastning)

Gamle turbeskrivelser (detaljer kun med login)


Vejledninger

Nedenfor findes en række vejledninger om turplanlægning for turlederen (og andre interesserede), samt vejledninger til programmet Outdooractive.

Vejledning i indtastning af ture

Vejledning til klassifikation af sværhedsgrad

Skabelon til brug før indtastning

Vejledning til billedredigering af billeder til turbeskrivelser

Lav dit eget ID- kort (Plasticlommerne fås hos Vagn)

“Turlederens actioncard”

Planlægning af flerdagsture

Weekendture, vandreferier og andre ture med overnatning skal godkendes på forhånd og et budget skal foreligge. Se vejledningen her

Kort til turplanlægning:

Udskriv geodætiske kort. Udskriv geodætiske og historiske kort fra sdfe-kort.

Udskriv kort fra OpenStreetMap.

Historisk Atlas. Find historiske spor på din vandretur. Med billeder, tekst, gamle landkort og turforslag.

Det fredelige Danmarkskort. Alle fredede områder i Danmark

Find flere kort under “Links”

Hvor må jeg gå? Se ny udgave af “Naturen må gerne betrædes

Vejledninger til Outdooractive:

En grundig vejledning til Outdooractive kan findes på dvl.dk

GPS-koordinater:

Find koordinater på startstedet.  Sådan finder du GPS-koordinater


Læs mere:

Artikler på dvl.dk om og for turledere