Nationalpark Thy

Nationalpark Thy er Danmarks første nationalpark, og blev oprettet i 2007, med officiel indvielse den 22. august 2008. Området omfatter 244 km2 og strækker sig over et op til 12 km bredt bælte fra Agger Tange i syd til Hanstholm i nord.
Den vestlige del af Thy er formet af århundreders sandflugt og rummer i dag store nationale og internationale natur- og landskabsværdier i form af kyst, klitter, klitheder, søer og klitplantager.
Området kan karakteriseres ved stor skala, åbenhed, uberørthed, stilhed og sjældne naturtyper. Hertil kommer et spændende og værdifuldt samspil mellem kulturhistorie og natur, som er en bærende del af ideen om en nationalpark i Thy.

Blandt de sjældne naturtyper er f.eks. de rene klare lobeliesøer som findes her. Enkelte er endog karakteriseret som kransnålalge-søer, som Nors Sø ved Hanstholm Vildtreservat i den nordlige ende af parken.
Det vestlige Thy var indtil for 4.000 år siden et øhav. Landet har siden hævet sig, og havet har mange steder trukket sig nogle kilometer tilbage. Stenalderens kyst står dog stadig frem nogle steder som indlandsskrænter. Landhævningen bragte store mængder sand for dagens lys, og det gav grundlag for den sandflugt, som i høj grad præger nutidens landskab.

Vores natur LIVE fra Nationalpark Thy

Udsendelsen er optaget 30. april 2020.

https://www.facebook.com/nst.dk/videos/248822716270145/

Vandring i Nationalpark Thy

Nationalpark Thy indeholder en myriade af veje og stier, som kan føre dig gennem forskellige varierede og storslåede landskaber. Området giver både mulighed for at vandre i skove, på heder, i klitter samt på fortidens kridtøer. Og der er både noget at komme efter for de besøgende, som foretrækker en kortere tur på en afmærket rute, og for de mere erfarne vandrere, som har lyst til at opleve det øde landskab til fods.

Guider til vandreture

Nationalparken har fået lavet en cykel- og vandreguide, som hedder “På sporet af Nationalpark Thy”

Få inspiration og rutevejledning på din smartphone med nationalparkens gratis app.

Naturstyrelsen har desuden udgivet en række vandretursfoldere for dele af Nationalpark Thy.
·         Klitplantagerne i Sydthy
·         Stenbjerg i Thy
·         Tvorup Klitplantage
·         Klitplantagerne ved Vandet Sø
·         Hanstholm Vildtreservat og Tved Klitplantage
·         Hanstholmen

Link til app, guidebog og vandretursfolderehttp://nationalparkthy.dk/oplev-nationalparken/aktiviteter/vandretur/

 

 

Kilder:
https://da.wikipedia.org
http://nationalparkthy.dk