Viborg Naturpark

Viborg Naturpark er første del af en overordnet vision om at skabe en sammenhængende naturpark hele vejen rundt om Viborg

Viborg Naturpark repræsenterer et område på 2400 hektar med meget varieret natur. Områdets trækker sig fra Søndersø centralt i Viborg og ud i en radius på ca. 6 km til Spangsdalen i nord, Nørreåen i øst og Vedsø i syd. Naturparken indeholder forskellige landskabs- og naturtyper, beboelse, landbrug, fritidsfaciliteter, kulturhistorie og fortidsminder. Karakteristisk for området er vandet som gennemgående element i kraft af søer, ådale og moser samt en rig kulturhistorie, der træder frem i landskabet med bl.a. gravhøje, vandmøller og kloster. Desuden udmærker naturparken sig ved sin bynære beliggenhed og danner således en god platform for et allerede aktivt og engageret miljø for friluftsliv samt mulighed for rekreative områder.
Kilde: Viborg Kommune – Viborg Naturpark Stategi

Klostermarken, Nordisk Park, Forstbotanisk Have, Søndersø og Bruunshåbskovene er de centrale elementer i Viborg Naturpark.

Der findes 2 kvalitetsstier i Viborg Naturpark: Asmild-turen og Kvalitetssti Bruunshåb.

Viborg Naturpark’s hjemmeside

Folder over Asmild og Klostermarken