Indberetning af gennemført tur

NB: Dublerede ture indberettes som 2 enkeltture på hvert sit skema

Indberetningen er først sendt, når du har trykket på [Send] og ser en bekræftelse på skærmen.